X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40791
Przesłano:

Ćwiczenia w porównywaniu różnicowym i ilorazowym liczb w zakresie 100. Plan metodyczny zajęć

CELE – PRZEWIDYWANE OSIAGNIĘCIA UCZNIA:
• zna tabliczkę mnożenia i dzielenia w zakresie 100;
• sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100;
• porównuje liczby dwucyfrowe;
• potrafi wskazać długość i szerokość prostokąta;
• potrafi dokonać pomiaru w centymetrach;
• rozumie pojęcia matematyczne; „Ile razy więcej, ile razy
mniej? O ile więcej, o ile mniej?"

METODY: oglądowa, pokaz, praktycznego działania

FORMY PRACY: zbiorowa, indywidualna jednolita, praca w zespołach dwuosobowych

ŚRODKI: zapisy treści zadań tekstowych na tablicy interaktywnej, kartki z zapisem szyfrowym dla zespołów dwuosobowych, generator szyfru Pigpen Cipher (KLIKANKOWO), centymetry krawieckie, „paskowa” tabliczka mnożenia w zakresie 100

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Wprowadzenie do tematu - pamięciowe mnożenie , dzielenie oraz dodawanie i odejmowanie w zakr.100 (wykorzystanie działań na portalu „Szalone liczby”).
2. Uświadomienie celu zajęć – rozwiązywanie szyfru w zespołach dwuosobowych, odczytanie pytań: „Ile razy więcej, ile razy mniej? O ile więcej, o ile mniej?” Zwrócenie uwagi, ze istnieje wyraźna różnica pomiędzy znaczeniem tych pojęć matematycznych.
3. Rozwiązywanie zadań z treścią na tablicy-wspólna analiza zadań nr 1, 2, 3 i 4, zapisywanie obliczeń i uzupełnianie odpowiedzi tylko na tablicy.
4. Ćwiczenia w mierzeniu długości i szerokości prostokąta, porównywanie długości i szerokości prostokąta – zostanie tutaj wykorzystany podręcznik do klasy 3 pt.: „Materiały edukacyjne” - utrwalanie pojęć „O ile więcej?, O ile mniej? Ćwiczenia
z wykorzystaniem „paskowej” tabliczki mnożenia - utrwalanie pojęć „Ile razy więcej?, Ile razy mniej?”.
5. Wykonanie zad. nr 5 przedstawionego na tablicy, które ma uświadomić uczniom,
że porównując liczby różnicowo wykorzystujemy dodawanie i odejmowanie, a porównując je ilorazowo wykorzystujemy mnożenie i dzielenie.
6. Zapisanie zad. nr 5 w zeszytach przedmiotowych do edukacji matematycznej z uwzględnieniem odpowiednio sformułowanych pytań i obliczeń zadań.
7. Zapisanie i omówienie pracy domowej-zadaniem uczniów jest porównanie wieku domowników i zapisanie za pomocą zdań, np. Brat jest o dwa lata młodszy ode mnie.
8. Podsumowanie i ocena pracy uczniów.

Załącznik:
Zad. 1
Zosia ma 64 naklejki. Kasia ma o 8 naklejek więcej.
Ile naklejek ma Kasia?

Obl.: ........................

Odp.: Kasia ma ... naklejki.

Zad.2
Kasia ma 72 naklejki. Zosia ma o 8 naklejek mniej.
Ile naklejek ma Zosia?

Obl. ........................

Odp. Zosia ma ... naklejki.

Zad.3
Marek ma 8 znaczków pocztowych, a Tomek
7 razy więcej.
Ile znaczków ma Tomek?

Obl.: ......................

Odp.: Tomek ma ... znaczków.

Zad.4
Tomek ma 56 znaczków, a Marek ma 7 razy mniej.
Ile znaczków ma Marek?

Obl.: ......................

Odp.: Marek ma ... znaczków.

Zad.5
W pierwszym koszyku są 64 jabłka, a w drugim jest tylko 8 jabłek.

O ile więcej jest w pierwszym koszyku?
O ile mniej jest w drugim koszyku?

Obl. ..............................

Ile razy więcej jest
w pierwszym koszyku?
Ile razy mniej jest
w drugim koszyku?

Obl. .......................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.