X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40787
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Projekt edukacyjny "Mały aktor"

PROJEKT EDUKACYJNY „MAŁY AKTOR”

Projekt edukacyjny „Mały aktor” skierowany jest do grupy dzieci 5 -, 6 –letnich. Projekt ten, jako metoda aktywizująca uczestników i integrująca treści programowe dla dzieci w wieku przedszkolnym pozwoli na poszerzenie doświadczeń dzieci i z pewnością wpłynie korzystnie na kształtowanie ich twórczej i kreatywnej osobowości.

CZAS TRWANIA PROJEKTU: luty, marzec, kwiecień
CELE PROJEKTU
Cele ogólne:
-stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dziecka
-uwrażliwienie na piękno słowa mówionego
-kształtowanie osobowości dziecka
Cele szczegółowe:
- kształtowanie wyrazistej mowy, dykcji
- rozwijanie pamięci logicznej i wyobraźni twórczej
- wzbogacenie czynnego słownika dziecka
- doskonalenie spostrzegawczości
- umiejętność dokonywania uzasadnienia postępowania własnego i bohatera literackiego
- rozwijanie sprawności ruchowej, poczucia rytmu
- orientacja w czasie i przestrzeni
- poznanie własnych możliwości
- właściwe posługiwanie się głosem
- umiejętność wyrażania swoich uczuć i emocji
- umiejętność współdziałania w grupie
- rozwijanie własnej inwencji twórczej
- umiejętność wyciągania wniosków
- dostrzeganie piękna języka literackiego
- umiejętność prowadzenia dialogów
- pokonywanie własnej nieśmiałości.

ZADANIA:

1. Przekazanie wartości wychowania teatralnego, które może być źródłem satysfakcji dla
dzieci, rodziców i nauczyciela.
2. Przygotowanie i przeprowadzenie inscenizacji, przedstawień teatralnych dla społeczności
przedszkolnej, rodziców.
3. Kontakt dzieci z prawdziwą sztuką teatralną, poprzez oglądanie spektakli w wykonaniu
zawodowych aktorów.
4. Rozbudzenie u dziecka zainteresowania literaturą, jej pięknem.

WDRAŻANIE TREŚCI PROJEKTU:

1. Wdrażanie projektu podczas zajęć w grupie dzieci 5-, 6-letnich.
2. Włączenie do realizacji projektu rodziców.
3. Prezentacja umiejętności teatralnych dzieci przed społecznością przedszkolną, rodzicami.
4. Integracja z rówieśnikami z innych przedszkoli w naszym mieście w ramach XVII
Archidiecezjalnego przeglądu teatralnego o tematyce religijnej.

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU – BLOKI TEMATYCZNE

I. „W TEATRZE”

1. „Nasz kącik teatralny” – stworzenie kącika teatralnego w sali, gromadzenie rekwizytów.
2. „Po co jest teatr?”- słuchanie wiersza Joanny Kulmowej, rozmowa na temat przesłania
wiersza.
3. „Magiczne miejsce – teatr” – pokaz ilustracji, rozmowa na temat budynku oraz
znajdujących się w nim pomieszczeń, zapoznanie z nazewnictwem: scena, kurtyna itp.
4. „Spektakle i widowiska teatralne” – pokaz multimedialny, oglądanie nagrań
przedstawiających różne formy teatralne tj. drama, teatr lalkowy, pantomima, teatr cieni,
teatr żywego aktora; dyskusja na temat spostrzeżeń i wrażeń dzieci.
5. „Wizyta w teatrze” –wycieczka do Teatru Pleciuga w Szczecinie, poznanie ludzi
pracujących w teatrze i wykonywanej przez nich pracy.
6. „Skrzat lekkoduch” – oglądanie przedstawienia zorganizowanego w przedszkolu przez
teatr przyjezdny.
7. „Karolcia” – oglądanie spektaklu dziecięcego na dużej scenie w wykonaniu
profesjonalnych aktorów, rozmowa na temat przeżyć z obejrzanego widowiska; utrwalenie
pojęć scena, kurtyna, aktor, widownia itp.
8. „Dobry czy zły” - ocena postępowania głównych bohaterów, wyróżnianie pozytywnej i
negatywnej cechy zachowania postaci, rozpoznawanie wątku humorystycznego i
tragicznego w oglądanych spektaklach teatralnych.
9. „Teatr jednego aktora, czyli zagadki pantomimiczne” – zabawa integracyjna, wyrażanie
treści ruchem ciała.

II. „ZABAWY W TEATR”

1. „W teatrze” – komponowanie gazetki tematycznej, porządkowanie ilustracji i sylwet z
rekwizytami teatralnymi.
2. „Guzikowy teatrzyk”- dorysowywanie pastelami do przyklejonych guzików obrazka
według własnego pomysłu, ćwiczenie kreatywnego i twórczego myślenia, estetyczne
wykonanie swojej pracy.
3. „W teatrze”- rozmowy na temat teatru, odwołujące się do wysłuchanego utworu oraz
wiedzy i doświadczenia dzieci, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami.
4. „Czerwony Kapturek”- wysłuchanie słuchowiska, uważne słuchanie i ilustrowanie treści
sylwetami.
5. „Aktor także tańczy”- gimnastyka rytmiczna według Kniessów, dobieranie ruchów i
gestów do proponowanej muzyki.
6. „Aktorzy na scenę”- burza mózgów, wymyślanie własnego tekstu do określonej roli.
7. „Eksperyment z cieniem- odgadywanie, co przedstawia cień, ćwiczenie
spostrzegawczości, podejmowanie zabaw w teatr.
8. „Magiczne miejsce”- nauka piosenki o teatrze, próby indywidualnego śpiewania piosenki,
dołączenie ruchu do słów piosenki.

III. „MALI AKTORZY NA SCENIE”

1. „Aktorzy”- zabawy w reżysera i aktorów, poruszanie się według instrukcji podawanej
przez partnera.
2. „Inscenizacja” – poznawanie etapów przygotowania inscenizacji teatralnej.
3. „Moja mała rola w teatrze” – nabywanie umiejętności aktorskich, udział w próbach i
występach.
4. „W ogrodzie gospodarza” „W cyrku”– przygotowanie i udział w przedstawieniach;
rozwijanie twórczej postawy dziecka i własnej ekspresji poprzez tworzenie widowiska
teatralnego w zespole dziecięcym.
5. „Co wiem o teatrze”- quiz teatralny- rozwiązywanie zagadek o teatrze, rozwijanie
umiejętności kojarzenia, utrwalenie wiadomości.

EWALUACJA PROJEKTU

Celem ewaluacji projektu jest pozyskanie informacji o poziomie wiedzy i umiejętności dzieci w zakresie edukacji teatralnej oraz skuteczności metod i form aktywności wprowadzanych do zajęć z dziećmi. Wyniki ewaluacji pozwolą na określenie przydatności projektu oraz dadzą wskazówki do jego uzupełnienia czy zmodyfikowania.

Oceny można dokonać na podstawie:
1. obserwacji dzieci w czasie zajęć i zabaw,
2. rozmowy indywidualnej,
3. quizu teatralnego dla dzieci „Co wiem o teatrze”,
4. wykonanych różnorodnych prac plastycznych o tematyce teatralnej, kart pracy,
5. prezentowaniu przedstawień teatralnych.

Opracowanie:
Edyta Karnacewicz
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Szczecinie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.