X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40771
Przesłano:

Gra lot balonem do Literkowa. Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Terapia pedagogiczna
Gra na zaliczenie przedmiotu:
Wybrane zagadnienia rewalidacji indywidualnej

Konspekt do gry
Gra: ,,Lot balonem do Literkowa”
Cel główny:
• utrwalanie poznanych liter drukowanych wielkich i małych
• utrwalenie wiadomości dotyczących samogłosek i spółgłosek;
• rozwijanie aktywności twórczej.
• Rozwijanie percepcji słuchowej
Cele operacyjne:
Dziecko potrafi:
• odczytać wielkie i małe litery drukowane
• dokonać analizy i syntezy głoskowej i sylabowej wyrazów
• wymienić i wskazać znak graficzny liter alfabetu
• wymienić głoski, sylaby w wyrazach
• współpracować w zabawie, podczas gry
• obdarzać uwagą rówieśników i nauczyciela
• przestrzegać reguł gry obowiązujących w społeczności szkolnej, w grupie rówieśniczej, współpracować w sytuacjach zadaniowych
• radzić sobie z opanowaniem emocji i w sytuacji gdy przegranego w grze.
Wskazania do zajęć terapii pedagogicznej: Gra może być przeznaczona dla dzieci z zaburzoną percepcją słuchową, zaburzoną analizą i syntezą wyrazową.Za jej pomocą rozwijamy percepcję słuchową a także umiejętność dokonywania analizy i syntezy głoskowej i sylabowej wyrazów.
Forma: zespołowa
Metody:
• czynne -samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych do wykonania;
• słowne -rozmowa, objaśnienia i instrukcje, społecznego porozumienia

Instrukcja do gry :Gra planszowa przeznaczona jest dla 2-4 graczy w wieku 6-7 lat. Grę wykorzystujemy do utrwalenia znajomości liter drukowanych dużych i małych alfabetu. Jeśli dzieci nie potrafią jeszcze czytać poleceń, wtedy czyta polecenia nauczyciel, jednocześnie czuwając nad właściwym przebiegiem gry.

Przebieg gry

Zanim dzieci przystąpią do gry muszą przygotować kostkę i tyle pionków ilu jest zawodników. Wszystkie pionki stawiają na polu START. Dzieci głoskują swoje imiona. Grę rozpoczyna to, którego imię składa się z najmniejszej liczby głosek. Dzieci poruszają się na planszy, o tyle pól o ile wskaże wyrzucona liczba oczek na kostce. Wykonują zadania przypisane do pola z literą, na którym staną. Jeśli gracz nie wykona zadania musi odczekać jedną kolejkę. Gdy gracz postawi pionek na polu z cyfrą 1- może jeszcze raz rzucić kostką. W wypadku, gdy gracz postawi swój pionek na polu z cyfrą 0- zadaje sam polecenie do wykonania kolejnemu graczowi. Wygrywa ten, który pierwszy dotrze do METY, czyli do ,,Literkowa”.

Opis pól:
a-wymień 3 wyrazy rozpoczynające się głoską a;
b- podaj 2 imiona, które rozpoczynają się głoską b;
c- powiedz wyraz, który rozpoczyna się głoską c; policz ile ma sylab;
d- wymień 4 wyrazy, które zawierają sylabę do; przy każdej sylabie ,,do” tupnij nogą;
e- wymień wyraz, który ma głoskę e;
f- powiedz wyraz, który rozpoczyna się głoską f; podskocz do góry tyle razy, ile jest w nim głosek;
g- powiedz wyraz, który rozpoczyna się głoską g, poruszasz się do przodu o tyle głosek, ile zawiera wyraz;
h-podziel na głoski wyraz : hałas
i-ułóż zdanie, w którym jest wyraz z literą i;
j- powiedz 2 nazwy zwierząt, w których jest głoska j;
k- powiedz wyraz, który zawiera sylabę ko;
l- przegłoskuj wyraz lato;
ł- podziel na sylaby słowo łąka;
m- powiedz 4 wyrazy z sylabą ma; wymieniając sylabę ,,ma” zaklaszcz w dłonie;
n- wymień 1 imię, które rozpoczyna się głoską n, poruszasz się do przodu o tyle pól, ile jest liter w imieniu;
o-podziel na sylaby słowo owoce;
p- podziel na sylaby słowo pomidor;
r- powiedz 3 wyrazy rozpoczynające się głoską r;
s- powiedz wyraz zawierający głoskę s;
t- wymień 3 wyrazy zawierające sylabę to;
u- wymień wyraz, w którym jest głoska u;
w- podziel na sylaby słowo warzywa;
z- przegłoskuj słowo zebra.

Gra może być wykorzystana do rozwijania umiejętności czytania w trakcie dalszych zajęć. Można ją dowolnie rozwinąć przez konstruowanie trudniejszych poleceń w miarę, jak dzieci opanowują umiejętność czytania, a także stosować w starszych klasach I-III.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.