X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40749
Przesłano:

Woda to wielki skarb. Scenariusz zajęć

DZIEŃ WODY - WODA TO WIELKI SKARB
CELE OGÓLNE:
Poszerzanie wiadomości na temat przydatności i zastosowania wody w codziennym życiu. Rozwijanie umiejętności oszczędnego gospodarowania wodą.
Utrwalenie wiadomości o krążeniu wody w przyrodzie.
Organizowanie zabaw umożliwiających bezpośrednią obserwację i doświadczenie.

1. W celu ustalenia tematu zajęć dzieci rozwiązują zagadkę

Służy do mycia,
służy do picia,
bez niej na Ziemi
nie byłoby życia woda

22-go marca obchodzimy Światowy Dzień Wody.
Woda to płyn życia. Bez wody nie mógłby żyć żaden organizm – człowiek, zwierzę, roślina, grzyb. Określenie smaku, zapachu i koloru wody (woda w szklance). Organizm nasz w normalnych warunkach potrzebuje 2 – 3 litry wody dziennie. W czasie upałów ta ilość może zwiększyć się dwukrotnie. Bez wody człowiek umiera w ciągu 5 – 8 dni, pijąc tylko wodę może przeżyć nawet 70 dni.

2. Określenie właściwości wody: smaku, zapachu, koloru.

3. Gdzie znajduje się woda? Skąd się ona bierze? Obieg wody w przyrodzie – omówienie schematu obiegu wody w przyrodzie
Nauczyciel wyjaśnia dzieciom krążenie wody w przyrodzie, demonstrując plansze.
Latem jest gorąco – woda z mórz, rzek, gleby i roślin szybko paruje. Para wodna unosi się do góry i tworzy chmury. Im wyżej, tym jest chłodniej i dlatego para wodna w górze skrapla się, wtedy pada deszcz. Zimą zamiast deszczu pada śnieg. Płatki śniegu powstają, gdy temperatura jest niższa od temperatury zamarzania wody – 0 C. Zdarza się, że para unosi się bardzo wysoko i zamarza, wtedy pada grad. W ten sposób poprzez różne opady, woda z chmur powraca z powrotem na ziemię. Pełny obieg wody w atmosferze trwa 12 dni.

4. Burza mózgów na temat: znaczenia wody w naszym codziennym życiu – czy jest nam potrzebna?
woda wykorzystywana jest do...... wypowiedzi dzieci, odszukanie odpowiedniej ilustracji i przypięcie jej przez nauczyciela na tablicy.

5. Zabawa ruchowa – dzieci trzymając w ręku niebieskie chusteczki naśladują jak płynie woda, jakie są fale na morzu, najpierw małe, potem coraz większe, jak spada wodospad, jak pływają ryby.

6. Zabawy badawcze – co pływa, co tonie? Doświadczenie i obserwacja doświadczenia z użyciem pojemnika z wodą i przygotowanych materiałów do badań. Rozmowa wprowadzająca , oglądanie zgromadzonych przedmiotów , próby wnioskowania, które z przedmiotów utoną. Sprawdzanie, czy przypuszczenia są słuszne. Udzielanie odpowiedzi na pytania i argumentowanie ich. Nauczycielka pokazuje zgromadzone przedmioty: korek od butelki, monetę, kartkę papieru, kulkę plasteliny, nożyczki, metalowe pudełko - dzieci próbują przewidzieć, które z tych przedmiotów będą pływały, a które utoną – segregowanie przedmiotów na dwa zbiory, wg przewidywań dzieci.Następnie kolejno sprawdzamy, czy przewidywania dzieci się potwierdzą – każdą rzecz wkładamy do miski z wodą i obserwujemy – tonie czy pływa. Jeśli zabawa się dzieciom spodoba – mogą one samodzielnie wybierać inne przedmioty i sprawdzać co tonie, co pływa.

7. Powtórne obserwowanie zachowania się ciał w wodzie po wprowadzeniu znaczących zmian w ich właściwościach. Wspólne wyciągnięcie ogólnych wniosków: „ Od czego zależy, czy określony przedmiot zatonie czy będzie pływał ?
- ważny jest nie tylko materiał, z którego zrobiony jest przedmiot ale też jaki ma kształt- kulka z plasteliny lub plastelina spłaszczona
- niektóre przedmioty lekkie toną, ponieważ mają małą powierzchnię –spinacz
- puste metalowe pudełko pływa ponieważ jest wypełnione powietrzem
- metalowe pudełko napełnione wodą tonie, ponieważ jest ciężkie ( statek)

8. Zabawa ruchowa „Kropelki” Dzieci otrzymują kropelki wycięte z papieru w kolorze niebieskim. Wszystkie kropelki tańczą dowolnie przy muzyce, cieszą się z tego, że są czyste (podskakują, biegają na palcach, obracają się do muzyki).

9. Historyjka obrazkowa: Wieczorem Jaś i Grześ wykonywali te same czynności. Który z nich wykonywał je lepiej i dlaczego? Wypowiedzi dzieci.

10. Worek z pomysłami. Kończąc zajęcia ustaliliśmy jak możemy oszczędniej korzystać z wody.
1. Zawsze zakręcaj kran.
2. Myj zęby przy zakręconym kranie .
3. Naczynia myj przy zamkniętym zlewie.
4. Myj się pod prysznicem.
5. Zainstaluj spłuczki wodooszczędne
6. Wymieniaj uszkodzone uszczelki
7. Nie wylewaj niepotrzebnie wody, kiedy można jej użyć np.: do podlewania kwiatów, ogrodu, czy sprzątania.
8. Zachęć przyjaciół i sąsiadów, aby przyłączyli się do codziennej akcji ochrony zasobów wodnych.

11. Ochrona wód – Jak możemy chronić wodę? Rundka wypowiedzi dzieci – nie myć nad rzeką samochodów, nie budować fabryk, stajen, chlewów w pobliżu rzeki, Nie wyrzucać śmieci i nie wylewać żadnych chemikaliów, nie zakładać sadów i nie uprawiać pól przy rzece, bo nawozy i środki owadobójcze dostają się do wody.

Do rzek dostaje się coraz większa ilość zanieczyszczeń. Z małą ilością rzeka radzi sobie sama, ale gdy ilość trujących ścieków zwiększa się, wody stają się chore i obumierają. Spuszczone nieczystości zabijają ryby, ptaki i inne organizmy wodne. Kąpiel w takich wodach zagraża zdrowiu i jest zabroniona. Aby zapobiec zatruwaniu wód, trzeba ścieki przed wpuszczeniem do rzek i jezior sztucznie oczyścić. Czy wiecie jak? Buduje się w tym celu oczyszczalnie ścieków.

12. Zaprojektuj plakat o ochronie wód.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.