X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40724
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Teatrzyk kukiełkowy "W wiejskiej zagrodzie" - poznanie wybranych zwierząt żyjących na wsi. Scenariusz zajęć obserwowanych

Scenariusz zajęcia dla dzieci 5 letnich obserwowanego przez dyrektora

Opracowała i przeprowadziła: Ewelina Dusińska
Data zajęcia: 11. 04. 2012r.
Temat : Teatrzyk kukiełkowy „W wiejskiej zagrodzie”- poznanie wybranych zwierząt
żyjących na wsi.
Cele ogólne:
- Zapoznanie dzieci z wybranymi zwierzętami żyjącymi na wsi
- Kształtowanie pozytywnego stosunku do przyrody
Cele operacyjne:
Dziecko:
- wie, jakie zwierzęta żyją na wiejskim podwórku,
- potrafi krótko scharakteryzować niektóre zwierzęta żyjące na wsi,
- potrafi rozróżniać i naśladować głosy zwierząt,
- potrafi złożyć obrazek w całość,
- potrafi rozwiązać zagadki,
- potrafi podzielić nazwy zwierząt na sylaby i głoski,
- potrafi naśladować sposób poruszania się zwierząt,
- umie wyszukać i pokolorować zwierzęta na obrazku,
- wykonuje przydzielone mu zadania,
- wykonuje ćwiczenia oddechowe,
- uczestniczy we wspólnych zabawach.
Formy pracy: indywidualna, grupowa
Metody pracy: słowna, oglądowa, praktycznego działania
Środki dydaktyczne: ilustracje wiejskiego podwórka, rysunki zwierząt, puzzle obrazkowe, teatrzyk, kukiełki, płyta CD z odgłosami zwierząt, emblematy ze zwierzętami dla każdego dziecka (krowa, pies, kura, świnia), jajka wycięte z papieru (po trzy dla każdego dziecka), słomki, rysunki: słońca i księżyca do zabawy ruchowej, magnetofon, karta pracy.

Podstawa programowa:
Obszar 1 „Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych ”
Obszar 3 „Wspomaganie rozwoju mowy”
Obszar 12 „Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt”
Obszar 14 „Kształcenie gotowości do nauki czytania i pisania”

Przebieg zajęcia:

1.Powitanie dzieci – zabawa na rozpoczęcie. 
,,W kole wszyscy już stoimy
Każdy czyjąś rękę trzyma
I dzień dobry już mówimy
Tak zabawa się zaczyna.”

2. Teatrzyk kukiełkowy pt.: „W wiejskiej zagrodzie” . Nauczycilka zaprasza dzieci do obejrzenia
i wysłuchania teatrzyku . Przypomina jak należy się zachowywać w teatrze.

3.Rozmowa kierowana na temat obejrzanego teatrzyku i ilustracji.
- Jakie zwierzęta wystąpiły w teatrzyku?
- Gdzie możemy je spotkać?
- A kto się zajmuje tymi zwierzętami? Jak nazywa się osoba zajmująca się hodowlą tych zwierząt?
4.Zaproszenie do zabawy – wszystkie dzieci naśladują kolejne zwierzęta podczas śpiewu piosenki przez nauczyciela i kończąc kolejne zwrotki odpowiadając głosem zwierząt
(np. ko ko ko, kwa, kwa, kwa)

5.Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach żyjących na wiejskim podwórku. Wyszukiwanie odpowiednich ilustracji przygotowanych przez nauczyciela. Na tablicy nauczyciel przygotowuje plansze przedstawiające wiejskie podwórko. Obok są ilustracje różnych zwierząt. Dzieci, udzielając odpowiedzi na zagadki, wybierają ilustrację danego zwierzęcia i umieszczają ją na planszy.
W efekcie powstanie ilustracja „Na wiejskim podwórku”.

Chodzę gęsiego, białe piórka mam
I po swojemu tak sobie gęgam. (gęś) 

Dwa rogi, ogon mam. 
Zdrowe mleko daję wam. 
(krowa)

Znasz takie stworzenie,
Co nosi korale?
Ty byś ich na szyję 
nie włożyła wcale. ... 
( indyk)

Bawię się w błocie
Krzyczę:„Kwiku, kwiku”. 
Mieszkam w chlewiku 
(świnia) 

Najwierniejszy to przyjaciel
domu i człowieka. Dobrym ludziom
chętnie służy na
złych warczy, szczeka.( pies)

6. Ukryty obrazek- prezentacja fragmentu ilustracji przedstawiającej konia. Dzieci muszą podać nazwę zwierzęcia i umieścić go we właściwym miejscu na planszy. W razie trudności nauczyciel odsłania dalsze elementy ilustracji. Odpowiadają na pytania:
Jak wygląda koń?
Jak nazywa się mieszkanie konia?
Pokażcie jak naśladujecie rżenie konia.
Podzielcie wyraz „koń” na sylaby i głoski

7. Zabawa ruchowa: „Zwierzęta i gospodarz”
- podział dzieci na 4 grupy;
- rozdanie emblematów;
- gdy nauczyciel pokazuje słońce oznaczające „dzień”, dzieci – „zwierzęta” biegają po całej sali;
- gdy pokazuje księżyc oznaczający „noc”, dzieci – „zwierzęta” szukają swoich rodzin, wracają do swoich domków;
- nauczyciel – „gospodarz” odwiedza dzieci, mówiąc: „dzień dobry” , a dzieci witają swojego gospodarza, naśladując głos zwierzęcia z emblematu, np. „hau-hau”, „kwa-kwa”.

8 Puzzle obrazkowe- dzieci otrzymują w koszulkach pociętą sylwetę kury. Układają ją w całość
i opisują: co to za zwierzę, gdzie mieszka, co daje człowiekowi, jak nazywają się dzieci kury?

9.„Zagubione jajka” – zadaniem dzieci jest przeniesienie jaj za pomocą słomki do swoich kur (ułożonych z pociętych kawałków w poprzedim zadaniu) .

10. „Kogo słyszysz?” – zabawa rozwijająca zmysł słuchu, nauczycielka prezentuje zagadki dźwiękowe zadaniem dzieci jest odgadnąć do kogo należy usłyszany głos.

11. Karta pracy – zadaniem dzieci jest pokolorowanie tylko tych zwierząt, które możemy spokać na wiejskim podwórku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.