X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40711
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Kocham Cię, Polsko - scenariusz z edukacji rozwoju mowy i myślenia z pojęciami społecznymi

10 maja 2017 r.

„Kocham Cię, Polsko...”

Scenariusz zajęć z edukacji w zakresie rozwoju mowy i myślenia z pojęciami społecznymi
budującymi poczucie przynależności
narodowej i regionalnej
dla dzieci 5 i 6-letnich

Marta Komsta
Temat zajęć: „Kocham Cię, Polsko...”
Data: 10 maja 2017 r.
Prowadząca: Marta Komsta
Czas trwania: około 40 minut

Cel główny:
• budowanie poczucia przynależności narodowej i regionalnej - przybliżanie historii i tradycji regionu Mazowsza
• organizowanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu myślenia przyczynowo-skutkowego, doskonalenie orientacji wzrokowej na miarę możliwości dziecka
• doskonalenie ogólnej sprawności ciała na miarę możliwości dzieci
• motywowanie do prostych działań słowotwórczych

Cele szczegółowe:
• nazywa region, w którym mieszka
• gromadzi informacje na temat regionu Mazowsza
• zna legendę o Bazyliszku
• potrafi dzielić się własnymi spostrzeżeniami i wiedzą
• stosuje w wypowiedziach nowo poznane wyrazy dotyczące osób, rzeczy i zjawisk, zgodnie z ich znaczeniem
• wskazuje związek przyczynowo-skutkowy sytuacji przedstawionych w historyjce obrazkowej
• uczestniczy w aktywności ruchowej zorganizowanej przez nauczycielkę
• korzysta z narzędzi zgodnie z poznanymi zasadami ich użytkowania
• śpiewa zbiorowo kilkuzwrotkową piosenkę
• rozpoznaje przebieg zdarzeń przedstawionych na obrazkach
• różnicuje demonstrowane wyrazy wśród innych wyrazów
• dokonuje podziału wyrazów na sylaby poprzez wyklaskiwanie

Forma:
• zajęcia zorganizowane z całą grupą

Metody pracy:
• słowne
• oglądowe (pokaz)
• praktycznego działania

Środki dydaktyczne:
• zasoby Kącika Regionalnego
• publikacje dla dzieci i rodziców pt.: „Z Rodziną przez Mazowsze”, „Specjały kuchni mazowieckiej”
• mapa Polski z podziałem administracyjnym
• herb Mazowsza
• „Legenda o Bazyliszku” – historyjka obrazkowa
• Ilustracje do zabawy ruchowej
• bidony dla Małych Turystów (nagrody)
• wizerunek Bazyliszka do umieszczenia na mapie Polski
• nazwy miast województwa mazowieckiego
• książki pt.: „Pokoloruj Mazowsze” (dla każdego dziecka)
• balony z umieszczonymi wewnątrz pytaniami i zagadkami (do quizu)
• szpilki do przebijania balonów (zasady bezpieczeństwa)
• strój Bazyliszka (maska i szpony oraz „oczy” potwora)
• gitara – akompaniament do piosenki pt.: „Kocham Cię, Polsko”
• obrazki ilustrujące tekst piosenki wyeksponowane na tablicy
• „Grota Lustrzana” z poduszkami – wydzielona część sali do ewaluacji zajęć

Podstawa programowa: 1.1), 1.2), 1.3), 3.1), 3.2), 3.3), 4.3), 5.4), 6.1), 8.1), 14.2), 14.4), 14.6), 14.7), 14.8), 15.3), 15.4), 15.5).

Przebieg zajęć:
1. Powitanie dzieci przez nauczycielkę.
2. Wprowadzenie do tematu zajęć.
Nauczycielka wita dzieci, zapoznając je z tematem zajęć, prezentując zasoby Kącika Regionalnego oraz publikacje dla dzieci i rodziców pt.: „Z Rodziną przez Mazowsze”, „Specjały kuchni mazowieckiej”:
Dzisiaj porozmawiamy o naszej Ojczyźnie – Polsce oraz o tym, za co Polskę
kochamy. Poznacie mapę Polski oraz największe miasta i województwa. Porozmawiamy też o Mazowszu – województwie, w którym mieszkamy. Zapoznam Was z legendą o Bazyliszku. Zapraszam do wspólnej zabawy.

3. „Legenda o Bazyliszku” – historyjka obrazkowa z wykorzystaniem piosenki
pt.: „Legenda o Bazyliszku” oraz podkładu muzycznego w wersji instrumentalnej.
Prosi dzieci o zachowanie cierpliwości w oczekiwaniu na kolejność odpowiedzi oraz udzielanie odpowiedzi pełnym zdaniem.
• W jakim mieście rozgrywa się akcja legendy o Bazyliszku? (Warszawa)
• Jak miały na imię dzieci mistrza Melchiora? (Halszka i Maciek)
• Kto zaprowadził dzieci na Krzywe Koło? (urwis Walek)
• Czego szukali Walek, Halszka i Maciek? (złota)
• Kogo spotkali w piwnicy? (Bazyliszka)
• Jak miała na imię niania? (Agata)
• Czym zabijał Bazyliszek? (wzrokiem)
• Kto znalazł sposób na pokonanie Bazyliszka? (ojciec Bakalarus)
• W jaki sposób można było pokonać Bazyliszka? (pokazać mu jego odbicie
w lustrze)
• Jaka mądrość płynie z legendy o Bazyliszku? (dzieci powinny słuchać rodziców i nie oddalać się same od domu)

4. „Bazyliszek i stworki-potworki” – zabawa ruchowa z elementem naśladownictwa.
Nauczycielka w masce Bazyliszka odczytuje wylosowane przez dzieci karty
z zadaniami do wykonania. Informuje, że za wykonanie zadań otrzymają
od Bazyliszka w nagrodę bidony dla Małych Turystów. Wyjaśnia dzieciom
ich przeznaczenie. Zachęca do poznawania Mazowsza wspólnie z bliskimi.
Wyjaśnia znaczenie powiedzenia – „Cudze chwalicie, swego nie znacie”.

5. „Mazowsze – serce Polski” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem mapy administracyjnej Polski.
Nauczycielka eksponuje mapę Polski z podziałem na województwa oraz nazwy miast.
Umieszcza na mapie wizerunek Bazyliszka.
Przy pomocy wskaźnika prezentuje wybrane województwa oraz ich stolice.
Zwraca uwagę na województwo mazowieckie oraz jego herb (prezentacja herbu Mazowsza).
Angażuje dzieci do aktywnego udziału w zabawie – zadaniem dzieci jest odczytanie napisów oraz przyporządkowanie nazw miast do poszczególnych województw, podział nazw na sylaby (wyklaskiwanie).

6. „Wielki sprawdzian wiedzy o Polsce i Mazowszu” – quiz tematyczny
z wykorzystaniem balonów oraz pytań dotyczących Mazowsza i Polski.
Nauczycielka wyjaśnia zasady zabawy. Zwraca uwagę na zachowanie bezpieczeństwa podczas wykorzystania ostrego narzędzia (szpilki do przebijania balonów).
Wręcza każdemu dziecku książkę pt.: „Pokoloruj Mazowsze” (pozyskaną w ramach realizacji założeń innowacji pedagogicznej pt.: „Podróże nieduże – poznajemy Radom i Mazowsze” objętej honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego). Wyjaśnia dzieciom, że w ciągu najbliższych dni będą pracowały
z książkami, i dzięki temu poznają lepiej region, w którym mieszkają – Mazowsze.

7. „Kocham Cię, Polsko” – zabawa muzyczno-rytmiczna podsumowująca zajęcia,
do piosenki w wykonaniu nauczycielki. Wspólne śpiewanie przy akompaniamencie gitary.
Nauczycielka przed zabawą eksponuje na tablicy ilustracje wybranych atrybutów Polski oraz ich nazwy, zawartych w tekście piosenki.

8. Ewaluacja zajęć.
Nauczycielka pyta dzieci, czy podobały im się zajęcia? Jeżeli tak - prosi o zajęcie miejsc w Grocie Lustrzanej. Zaprasza do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.

9. Pożegnanie i podziękowanie za udział we wspólnej zabawie – wręczenie bidonów dla Małych Turystów.

Opracowała Marta Komsta

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.