X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40698
Przesłano:

W leśnej pasiece. Pszczoły. Konspekt zajęć edukacji polonistycznej i przyrodniczej dla klasy II

1.Ośrodek tematyczny: Wśród owadów
2.Temat dnia: W leśnej pasiece. Pszczoły
3.Cel ogólny: Poznanie znaczenia pszczół dla przyrody inspirowana tekstem W leśnej pasiece. Umiejętność współdziałania i komunikowania się w grupie.
4.Cel główny:
– Czytanie tekstu i rozmowa na jego temat. 1.3c
– Poznanie powiedzeń o pszczołach. 1.1a
– Poznanie budowy pszczoły. 6.8
– Rozmowa o tym, dlaczego owady żądlą i jak się wtedy zachować. 6.10
– Pisanie wyrazów z rz po spółgłosce p. 1.3f
– Poznanie pisowni wyjątków: pszczoła, pszenica, Pszczyna. 1.3f

5.Cele operacyjne :
uczeń zna:
•zasady pracy w grupach,
•zasady pracy w parach,
•tarczę zegarową,
•słowa piosenki pt. „Pszczółka śpi w ogrodzie"
•zna powiedzenia o pszczołach
•zna pisownię wyrazów z rz po spółgłoskach,
•zna wyjątki w pisowni wyrazów z rz po spółgłosce p: pszczoła, pszenica, Pszczyna
uczeń rozumie:
•polecenia nauczyciela
•potrzebę zachowania bezpieczeństwa, w kontaktach z pszczołami,
• znaczenie pszczół dla przyrody
uczeń potrafi:
•słuchać uważnie wypowiedzi innych,
•głośno przeczytać zdania,
•wyszukać w tekście odpowiedzi na pytania związane z treścią utworu,
•ułożyć historyjkę obrazkową,
•odczytywać godziny i minuty,
•wypowiadać się na podany temat,
•kojarzyć i wiązać ze sobą podane informacje oraz wyciągać z nich wnioski,
•tworzyć i odczytać hasło przewodnie zajęć,
•łączyć ruch z muzyką.
•zgodnie współpracować w zespole.
•współdziałać i komunikować się w grupie.
•dokonać samooceny i oceny zajęć.
6.Metody pracy:
- rozmowa kierowana,
- pokaz,
- obserwacja,
- praktycznego działania.
7. Formy pracy:
•zbiorowa jednolita,
•grupowa zróżnicowana i indywidualna
8. Środki dydaktyczne:
tekst "W leśnej pasiece" z podręcznika Nasz szkoła, magnetofon i płyta z nagraniem piosenki, komputer, film edukacyjny " Jak powstaje miód", historyjka obrazkowa, kartki z pytaniami dla poszczególnych grup, kartki do pracy indywidualnej, tablice demonstracyjne cz. 2, nr 23. – Pszczoła, żądło, użądlenie, zegary z literami tworzącymi hasło Pracowity jak pszczoła, karta samooceny

PRZEBIEG ZAJĘĆ

I. Rozpoczęcie zajęć - powitanie śpiewająco Dzień dobry dzieci- dzień dobry pani

II. Realizacja określonych celów zajęć.
1. Wykonanie pierwszego zadania, odczytanie wskazań zegarów i uporządkowanie ich od najwcześniejszej do najpóźniejszej godziny, a następnie odczytanie hasła znajdującego się na odwrocie "Pracowity jak pszczoła"
2. Podanie uczniom tematu zajęć i czynności, które będą wykonywały podczas lekcji ( czego się dzisiaj nauczymy)
3.Podział dzieci na sześć grup, wylosowanie pytania przez przedstawiciela każdej z grup i zaznajomienie się z jego treścią.
4. Czytanie tekstu " W leśnej pasiece" przez nauczyciela.
5. Praca uczniów w grupie, wyszukiwanie w tekście odpowiednich fragmentów na poparcie swoich odpowiedzi.
6. Omówienie budowy pszczoły, ze zwróceniem uwagi na odnóża z koszyczkami do których pszczoła zbiera pyłek.
7. Oglądanie zdjęcia przedstawiającego pszczołę. Zwrócenie uwagi na wygląd żądła. Rady jak uniknąć użądlenia i jak się zachować gdy użądli nas pszczoła.
7. Oglądanie filmu animowanego jak powstaje miód, dla lepszego zrozumienia tematu.
8. Układanie( parami) historyjki obrazkowej i podpisów" Jak powstaje miód" odczytanie poszczególnych podpisów przez chętne dzieci.
9. Zabawa ruchowa przy piosence" Pszczółka śpi w ogrodzie"
10. Zajęcia na dywanie
• oglądanie słoików z miodem i odczytywanie nazw miodu. Smakowanie różnych miodów. Informacja nauczyciela o leczniczych właściwościach miodu, np. wzmacnia odporność, ma właściwości antybiotyczne, chroni przed bakteriami i wirusami.
11.Zajęcia przy stoliku. Ćwiczenia str.60( pisownia wyrazów z rz po spółgłosce p).Zwrócenie uwagi na wyjątki w pisowni pszczoła, pszenica Pszczyna.

III. Zakończenie zajęć.

1. Podsumowanie zajęć przez nauczyciela, dokonanie oceny uczniów ( ich aktywności na zajęciach, zdobytych umiejętności i wiadomości)
2. Ocena własnej aktywności – dzieci zamalowują poszczególne części kwiatka, na których znajdują się wypisane umiejętności i treści poznane na zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.