X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40686
Przesłano:

Scenariusz lekcji religii o Matce Teresie z Kalkuty

SCENARIUSZ LEKCJI RELIGII

Prowadzący: Teresa Całka, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie
Czas trwania: 45 minut
Przedmiot: religia
Temat: Święta Matka Teresa z Kalkuty – uczynki miłosierdzia
I. Cele ogólne
- inspirowanie uczniów do właściwego rozumienia słowa „miłosierdzie” oraz wskazanie różnorodnych form jego realizacji
- kształtowanie postawy patriotycznej oraz wpajanie szacunku dla dokonań innych ludzi
- uświadomienie uczniom potrzeby pomocy innym ludziom
- wykształcenie nawyku sięgania do różnych źródeł informacji i technologii informatycznej
II. Cele operacyjne
Uczeń:
a) Uzyskuje wiadomości na temat życia Matki Teresy z Kalkuty i jej działalności:
- zna pojęcia: miłosierdzie, uczynki miłosierdzia, trąd, sari
- wdraża się do formułowana krótkich i samodzielnych wypowiedzi ustnych
b) Umiejętności:
- doskonali umiejętność rozumienia tekstu
- kształcenie umiejętności wnioskowania
- posługuje się pojęciami: miłosierdzie, uczynki miłosierdzia, trąd, sari
- korzystanie z różnych źródeł informacji
- uważne słuchanie
c) Podstawy:
- integracje zespołu klasowego – akceptuje siebie i innych
- kształtowanie umiejętności wzajemnej komunikacji
- pobudzenie zdolności logicznego myślenia w ćwiczeniach praktycznych
- różnicowanie stopnia trudności zadań w zależności od indywidualnych potrzeb uczniów
III. Metody nauczania
- rozmowa kierowana
- elementy dyskusji
- burza mózgów
- aktywne słuchanie
IV. Formy pracy
- indywidualna
- grupowa
V. Środki dydaktyczne
- teksty modlitw
- portret Matki Teresy z Kalkuty – wykonany przez ucznia
- czasopisma: Świat Misyjny nr 2/1998, Nasza Arka – miesięcznik rodzin katolickich nr 9/2003
- ubiór ucznia – strój sari wykonany przez uczennicę
- film „Matka Teresa z Kalkuty – kilka słów o miłosci”

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Fazy zajęć
Czynności nauczyciela
Czynności ucznia
(Tabela - red.)

WPROWADZENIE - odmówienie modlitwy przed nauką

- sprawdzenie obecności
- zapisanie na tablicy hasła „miłosierdzie”
- polecenie sformułowania mapy związanej z tym pojęciem
- powtórzenie uczynków miłosierdzia względem duszy i ciała
- prośba o sformułowanie wniosku z dyskusji
- nawiązanie do postaci Jana Pawła II i Matki Teresy z Kalkuty jako osób dających przykład uczynków miłosierdzia
- zapoznanie uczniów z tematem lekcji, podanie celów zajęć - wspólna modlitwa
- zapisywanie na tablicy skojarzeń związanych z pojęciem „miłosierdzie”
- formułowanie wniosku
- wskazanie postaci Papieża Polaka oraz Misjonarki Miłości

- uważne słuchanie, akceptacja tematu i celów zajęć

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA - przybliżenie życiorysu Matki Teresy z Kalkuty

- polecenie rozwiązania testu sprawdzającego zrozumienie treści zawartych w tekście
- sprawdzenie poprawności wykonania zadania
- prośba o podanie uczynków nawiązujących do działalności Matki Teresy z Kalkuty
- wyjaśnienie uczniom pojęcia trądu, zachęcenie do pracy z tekstami źródłowymi
- prezentacja krótkiego filmu o Matce Teresie z Kalkuty - uważne słuchanie

- samodzielne rozwiązywanie testu
- odczytywanie pytań i udzielanie odpowiedzi
- wyszukiwanie odpowiednich uczynków miłosierdzia i popieranie ich przykładami z życia Świętej
- odczytanie fragmentu artykułu na temat choroby trądu występującej w Indiach
- uważne oglądanie

PODSUMOWANIE - podsumowanie poznanych wiadomości na temat Św. Matki Teresy z Kalkuty i jej świadectwa miłosierdzia
- podanie pracy domowej (zróżnicowanie zadań)
- ewaluacje zajęć w postaci pochwał

- modlitwa po nauce - formułowanie wypowiedzi na temat poznanych wiadomości
- uważne wysłuchanie treści zadań domowych, zadawanie pytań
- opinia uczniów na temat lekcji, przeżyć i doznań
- wspólne odmówienie modlitwy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.