X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40662
Przesłano:

Jak porównujemy liczby? Konspekt zajęć z edukacji matematycznej w klasie III

Konspekt zajęć z edukacji matematycznej w klasie III

Temat: Jak porównujemy liczby?

Cele operacyjne:

- uczeń w pamięci dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli w zakresie 100,
- zna i nazywa pozycję cyfry w liczbie,
- układa z cyfr liczby trzycyfrowe,
- zna najmniejszą i największą liczbę trzycyfrową,
- porównuje liczby trzycyfrowe z wykorzystaniem rysunków i znaków nierówności.

Cele szczegółowe:

- utrwalanie poznanych działań w zakresie 100,
- rozwijanie logicznego myślenia,
- spostrzegawczości,
- porównywanie liczb trzycyfrowych.

Podstawa programowa: 7.4

Metody: czynnościowa.

Forma: indywidualna, grupowa.

Pomoce: woreczek z działaniami w zakresie 100, kartoniki z cyframi od 0 do 9 i znakami <, >, =, suwak pozycyjny, zeszyt, Moje ćwiczenia. Matematyka. - autorki:Agnieska Opala, Iza Parlicka, podręcznik Nasza szkoła. Matematyka. - autor: Agata Ludwa.
Przebieg zajęć;
1. Zabawa matematyczna „Niespodzianka”. U. po kolei losują z woreczka karteczkę z poznanymi działaniami w zakresie 100. Uczeń, który wylosuje kartkę z napisem „Niespodzianka”, otrzymuje niespodziankę w postaci, np. cukierka, jabłka, itp.
2. Przypomnienie pozycji cyfry w liczbie. Zapis informacji do zeszytu. Ćwiczenia z suwakiem.
3. N. rozkłada na dywanie cyfry. Zadaniem U. jest zebranie dowolnych trzech karteczek, utworzenie liczby trzycyfrowej. Następnie zbierają kolejne trzy kartki i tworzą liczbę trzycyfrową.
4. Porównują utworzone liczby i wstawiają między nimi odpowiedni kartonik ze znakiem <, > lub =.
5. Odczytują utworzone liczby i uzasadniają, dlaczego wstawili taki znak. Zwracają uwagę na pozycję cyfr w liczbie. Zapisują na tablicy swoje działania i przepisują do zeszytu.
6. Praca grupowa. U. dobierają się w pary. Losują po trzy kartoniki z cyframi od 0 do 9. Układają jak najwięcej liczb trzycyfrowych. Ustawiają je najpierw rosnąco, potem malejąco. Wstawiają odpowiedni znak <, > lub =.
7. N. prosi chętnego U. na środek klasy. Wybiera dowolna kartkę z zapisaną liczbą trzycyfrową
i zaprasza do siebie wszystkie liczby, które są mniejsze od jego liczby. Zapis na tablicy i porównanie liczb malejąco. Następnie inny U. wychodzi na środek ze swoją liczbą trzycyfrową i zaprasza do siebie wszystkie liczby większe od jego liczby. Zapisanie liczb i porównanie liczb rosnąco.
8. Zapis słowny liczby trzycyfrowej, np. 999 – dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć, 696, 559, 506, 348, itp.
8. Praca samodzielna z ćwiczeniem ćw. 2, 3 s. 37.
9. Sprawdzenie poprawności wykonanych zadania.
10. Wspólne wykonanie zad. 5 i 6 z P. oraz z Ć. ćw. 6 z wykrzyknikiem.
11. Praca domowa – ćw. 4, 5 s. 37
12. Ewaluacja: karteczki: czerwona – nie umiem, żółta – jeszcze muszę popracować, zielona – wszystko rozumiem.
U. podnoszą karteczki odpowiadają na pytania N.
Wiem, że liczba trzycyfrowa składa się z setek, dziesiątek, jedności.
Potrafię odczytać liczbę trzycyfrową.
Potrafię ją zapisać za pomocą cyfr.
Potrafię ją zapisać słownie.
Umiem porównywać liczby trzycyfrowe.
Wiem, jak ułożyć liczby w kolejności rosnącej i malejącej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.