X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40588
Przesłano:
Dział: Logopedia

Mleczne smakołyki. Scenariusz zajęć logopedycznych dla dzieci 5-letnich

Scenariusz zajęć logopedycznych dla dzieci 5-letnich.
Prowadząca: Agnieszka Lewandowska
Temat: Mleczne smakołyki

Cele:
rozwijanie umiejętności syntezy i analizy sylabowej
usprawnianie aparatu artykulacyjnego
doskonalenie pamięci słuchowej
doskonalenie prawidłowego sposobu oddychania
wdrażanie do koncentracji uwagi
usprawnianie grafomotoryki

Metody: słowna, oglądowa,działań praktycznych

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna

Pomoce dydaktyczne:
maskotka lub postać krasnoludka przedstawiona na ilustracji
obrazki przedstawiające: żółty ser, lody, masło, mleko, jogurt
bębenek
obrazki z cieniami produktów mlecznych
wykropkowany rysunek lodów
kredki

1. Zabawa słuchowa – powitanie Krasnoludka Smakusia.
Prowadzący zajęcia wita dzieci i przedstawia gościa, którym jest Krasnoludek Smakuś (maskotka lub postać krasnoludka przedstawiona na ilustracji). Wyjaśnia dzieciom, że Smakuś mówi językiem sylabowym. Logopeda zwraca się do dzieci w jego imieniu.
Wi-tam was. Jes-tem Sma-kuś. Wczo-raj wi-dzia-łem w skle-pie róż-ne sma-ko-ły-ki, a-le nie wiem jak się na-zy-wa-ją. Czy mi po-mo-że-cie?
Prowadzący upewnia się, czy dzieci zrozumiały słowa Smakusia. Prosi, by dzieci przedstawiły się krasnoludkowi sylabowym językiem.
2. Zagadki.
Dzieci odgadują zagadki dotyczące nazw produktów spożywczych, które Smakuś widział
w sklepie: żół-ty ser, lo-dy, ma-sło, mle-ko, jo-gurt.
3. Zabawa słuchowo-artykulacyjna – Czego brakuje?
Prowadzący układa w rzędzie obrazki, których nazwy dzieci odgadły w poprzedniej zabawie. Następnie prosi, by dzieci odwróciły się (lub zamknęły oczy) i chowa dowolny obrazek. Zadaniem dzieci jest powtórzenie sylabami całego ciągu nazw obrazków łącznie
z tym, który został schowany. Zabawę powtarzamy kilka razy. Następnie logopeda wprowadza modyfikację, która polega na zamianie obrazków miejscami. Zadaniem dzieci jest powtórzenie ciągu nazw ilustracji sylabami i ułożenie ich w wyjściowej kolejności.
4. Zabawa słuchowo-ruchowa – Krówki na łące.
Dzieci-krówki biegają zgodnie z wystukiwanym przez prowadzącego na bębenku rytmem. Na hasło „mleko” zatrzymują się i kładą na plecach. Biorą głęboki wdech nosem i powoli wydychają powietrze ustami. Kilkakrotnie powtarzamy zabawę.
5. Gimnastyka narządów mowy – Przekąska.
Krówki zmęczyły się bieganiem po łące i zgłodniały. Zaczęły jeść (dzieci wykonują ruchy żucia z zamkniętymi ustami). Po jedzeniu krówki oblizały mordki (język oblizuje szeroko otwarte usta) i ząbki (język oblizuje górne i dolne zęby, po wewnętrznej i zewnętrznej stronie). Zrobiło się już późno i krówki postanowiły wrócić do domu. Droga do domu była długa. Najpierw szły pod górę (wolne kląskanie), a potem z górki (szybkie kląskanie). Nastał już wieczór, gdy krówki w końcu doszły do domu. Umyły zęby (język oblizuje górne i dolne zęby, po wewnętrznej i zewnętrznej stronie) i wypłukały buzie (dzieci nabierają do ust powietrze i przesuwają je z jednego policzka do drugiego). Potem przesłały sobie buziaki (dzieci cmokając całują palce obu rąk) i poszły spać (chrapanie).
6. Zabawa słuchowo-artykulacyjna – Nieudane zdjęcia.
Dzieci odgadują zdjęcia, które zrobił Krasnoludek Smakuś. Fotografie zostały źle wywołane i są na nich tylko cienie fotografowanych produktów. Logopeda prosi, by dzieci odgadły nazwy tych produktów i policzyły z ilu sylab składa się wymawiane słowo. Zgodnie z ich liczbą klaszczą odpowiednią ilość razy.
7. Ćwiczenia grafomotoryki.
Dzieci otrzymują rysunki lodów zobrazowane linią kropkowaną, którą trzeba poprawić linią ciągłą. Następnie dzieci kolorują obrazki.
8. Prowadzący dziękuje dzieciom za aktywny udział w zabawie i razem z nimi żegna Smakusia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.