X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40582
Przesłano:

Scenariusz z okazji Światowego Dnia Wolontariusza

Scenariusz z okazji „Światowego Dnia Wolontariusza”

Uczeń I
5 grudnia obchodzimy „ Światowy Dzień Wolontariusza”. Z tego powodu chcemy przybliżyć znaczenie słów wolontariat i wolontariusz, krótko opowiedzieć historię wolontariatu oraz podać w jakie w akcje charytatywne angażuje się nasza szkoła.

Uczeń II
CO TO JEST WOLONTARIAT I WOLONTARIUSZ
Wolontariat to słowo które oznacza zorganizowaną działalność. Jest to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa.
Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu, która dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Uczeń III
Wolontariusz za swoją pracę nie otrzymuje żadnych korzyści materialnych. W rzeczywistości wolontariusz zyskuje o wiele więcej:
• satysfakcję, poczucie sensu
• spełnienie swoich motywacji, samorealizacja
• podwyższenie samooceny
• pozyskanie nowych, ważnych i cennych przyjaciół i znajomych,
• zdobycie wiedzy i nowych umiejętności, a w związku z tym lepszą pozycję na rynku pracy.
U początku swojego istnienia wolontariat nie miał ram instytucjonalnych, z czasem zaistniał w organizacjach kościelnych, samopomocowych, a wreszcie pozarządowych.

Uczeń IV
To motywacja napędza ludzi do działania. To ona jest siłą, która sprawia, że wolontariusz angażuje się bez reszty w niesienie pomoc innym. Najczęstsze motywacje wolontariuszy:
• chęć zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego, bycia potrzebnym
• potrzeba kontaktu z ludźmi lub nawiązania nowych znajomości;
• chęć spłacenia dobra, które kiedyś od kogoś się otrzymało
• chęć zdobycia nowych umiejętności oraz doświadczeń zawodowych i życiowych;
• motywy religijne

Uczeń I
 Rok 2001 został uznany przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu.
 Rok 2011 uchwałą Komisji Europejskiej został uznany za Europejski Rok Wolontariatu i Aktywności Obywatelskiej
 5 grudnia każdego roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Uczeń II
WOLONTARIAT W POLSCE
Wolontariat w Polsce rozwija się od 1990 r. w licznie powstających od tego roku organizacjach pozarządowych. Obecnie już kilka milionów Polaków działa jako wolontariusz i liczba ta z roku na rok rośnie.
Mimo to wolontariat jest w Polsce zjawiskiem znacznie mniej powszechnym, niż w krajach zachodnich. Wynika to zapewne z następujących przyczyn:
• brak tradycji wolontariatu, przekazywanej z pokolenia na pokolenie
• dążenie do podniesienia swojego standardu życia, a więc najpierw zaspokaja się własne potrzeby (np. auto, mieszkanie), a dopiero w drugiej kolejności potrzeby społeczne;

Wolontariat w Polsce jest unormowany prawnie poprzez uchwaloną 24 kwietnia 2003 Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa reguluje zasady angażowania wolontariuszy, ich prawa i obowiązki oraz przysługujące im świadczenia.

Uczeń III
WOLONTARIAT W NASZEJ SZKOLE
Szkolny wolontariat to same korzyści dla tych którym się pomaga, ale i dla jego członków:
• uwrażliwia dzieci i młodzież na problemy społeczne
• uczy szacunku dla drugiego człowieka
• kształtuje osobowość i pozwala rozwijać się
• uczy nowych umiejętności, pomaga w zdobywać wiedzę
• promuje życie wolne od nałogów i uczy radzić sobie w trudnych sytuacjach

W naszej szkole od wielu lat uczniowie włączają się w szereg akcji charytatywnych. Chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagują czynnie na potrzeby środowiska oraz wspomagają różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. W szkole działa SZKOLNE KOŁO CARITAS, a od tego roku SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU.

Uczeń IV
Każdego roku mają miejsce następujące akcje charytatywne:
- wolontariusze organizują kiermasze świąteczne, zbierają żywność dla potrzebujących z naszej parafii i przygotowują paczki świąteczne.
-w grudniu odbywa się sprzedaż kartek bożonarodzeniowych, a w kwietniu wielkanocnych ze stowarzyszenia AMUN (malowanie ustami i rękami),
-w miesiącach grudzień- styczeń co roku ma miejsce akcja „Góra Grosza”. Uczniowie zbierają monety o nominałach od 1 gr do 50 gr i wyższych. Zebrane środki zostają przeznaczone dla najbardziej potrzebujących domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych,
- uczestniczą w akcji zorganizowanej przez fundację „Pomóż i Ty”, która zbiera pieniądze na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych,
-oraz w akcji „Adopcja na odległość”. Zebrane pieniądze zostają wpłacone na konto Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego z przeznaczeniem na kształcenie grupy chłopców z Nairobi.

Uczeń I
Zachęcamy do zostania wolontariuszem, a zachętą do działania niech będą słowa św. Jana Pawła II:
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.