X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40496
Przesłano:
Dział: Przedszkole

W wielkanocnej krainie - kultywowanie polskiej tradycji i rozwijanie postaw patriotycznych. Scenariusz zajęć dla dzieci 5-letnich

Scenariusz zajęć dla dzieci 5 letnich
Oddział/ grupa wiekowa: 5 latki
Temat zajęć: „W Wielkanocnej krainie” – kultywowanie polskiej tradycji i rozwijanie postaw patriotycznych
Treści podstawy programowej: I5, I7, II1, III2, III8, III9, IV1, IV2, IV5, IV7, IV9, IV10, IV14, IV15
Cele ogólne:
 Kształtowanie postawy patriotycznej
 Poznawanie polskiej tradycji świąt Wielkanocnych
 Tworzenie przyjaznej atmosfery i wykazywanie umiejętności współdziałania z rówieśnikami podczas zabaw i sytuacji zdaniowych
Cele operacyjne:
Dziecko:
 uważnie słucha i wykonuje polecenia nauczycielki
 nazywa kraj i miasto, w którym mieszka
 rozpoznaje i nazywa symbole narodowe: godło, flagę Polski
 zna i śpiewa hymn Polski
 zna wybrane zwyczaje Świąt Wielkanocnych
 wie, co powinno znajdować się w koszyczku Wielkanocnym
 potrafi współdziałać w grupie
 przelicza elementy
 rozumie znaczenie pojęć typu: przed, na, obok

Metody pracy:
 aktywizujące: burza mózgów, zabawa tropiąca
 Wg. Kwiatkowskiej : słowna, oglądowa, pokaz
 Wg. Wichury: metoda praktycznego działania

Formy pracy:
 zbiorowa i w grupach

Środki dydaktyczne:
Odtwarzacz CD, utwór „Całuski”, nagranie hymnu Polski, nagranie wesołej, skocznej muzyki, list z treścią wiersza S. Karaszewskiego, mapa Polski, kontury map innych krajów, obrazki przedstawiające morze, góry, rzekę Wisłę, godło, flagę Polski, puzzle z symbolami narodowymi, z herbem miasta Płocka, sylwety jajek, koszyk wielkanocny, symbole wielkanocne

Przebieg zajęć
1. Powitanie piosenką pt.: „Całuski”
Nauczycielka wita dzieci i zaprasza je do wspólnej zabawy.
2. „Tajemniczy list” – wiersz S. Karaszewskiego „Polskie krajobrazy”
Nauczycielka informuje dzieci, że dziś do przedszkola przyszedł tajemniczy list.
Odczytuje go dzieciom, a następnie zadaje pytania np.:
- o jakim kraju była mowa w liście?
- jakie charakterystyczne miejsca wystąpiły w liście?
- czy potrafilibyście rozpoznać kontury naszego kraju?
Za siedmioma górami,
za siedmioma lasami
jest niezwykła kraina,
co się w Tatrach zaczyna.

Są tam wzgórza, doliny,
są jeziora, niziny,
Bałtyk, morze szerokie,
w nim bezkresne głębiny.

Są tam góry wysokie
i jeziora głębokie,
płyną rzeki, strumienie,
lasy toną w zieleni.

Są tam żubry brodate
i jelenike rogate,
lisy, sarny, zające
biegające po łące.

Choć w nie jednej legendzie
takich krain sto będzie,
tylko ta jest prawdziwa,
co się Polska nazywa.

3. „Mój kraj” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem mapy Polski
Dzieci spośród konturów map różnych krajów próbują znaleźć kontur mapy Polski, a następnie nazywają i wskazują na mapie stolicę naszego kraju, miasto Płock, góry, morze, rzekę Wisłę.
4. „Symbole narodowe” – zabawa dydaktyczna
Dzieci spośród różnych symboli i znaków rozsypanych na dywanie wybierają symbole naszego kraju: flagę, godło. Nauczycielka opisuje z dziećmi co dany symbol przedstawia oraz pyta czy znają jeszcze jakiś inny symbol naszego kraju, jakiś utwór muzyczny. Kiedy dzieci mówią o hymnie Polski, pyta, w jaki sposób należy śpiewać ten utwór i wspólnie śpiewają fragment hymnu ( w postawie zasadniczej)
5. „Mój kraj, moje miasto” – praca w grupach
Dzieci dobierają się w grupy według symboli naklejonych na koszulkach, zadaniem każdej grupy jest złożenie obrazka pociętego na części, przedstawiającego: godło, herb miasta Płocka, flagę Polski. Dzieci rozpoznają i nazywają symbole przedstawione na obrazkach.
6. „Podróż do Wielkanocnej krainy” – zabawa tropiąca
Nauczycielka informuje dzieci, że skoro znają dobrze nasz kraj i symbole, zabiera ich w podróż do krainy, której nazwa jest ukryta, aby ją poznać zadaniem dzieci jest odnalezienie ukrytych w sali jajek. Po odnalezieniu jajek zadaniem dzieci jest ułożenie ich według wzrastającej liczby elementów na danym jajku. Po odpowiednim ułożeniu jajek nauczycielka odwraca je i odczytuje nazwę krainy – Wielkanoc.
7. „Wielkanocne skojarzenia” – burza mózgów
Nauczycielka pyta z czym dzieciom kojarzą się święta Wielkanocne, a następnie do wielkiego koszyka umieszczonego na tablicy, dywanie przedszkolaki wkładają rzeczy, które według nich powinny się tam znaleźć.
8. „Wielkanocne zajączki” – zabawa ruchowa z elementem orientacji w przestrzeni
Dzieci poruszają się po sali w rytm muzyki, na przerwę w muzyce kładą zajączka w zależności od polecenia nauczycielki np.:przed sobą, za sobą, obok, stają na zajączku.
9. „Wielkanocne pisanki” – kreatywne tworzenie, praca w grupach
Dzieci podzieleni na grupy otrzymują szablon pisanki oraz wycinki z gazet, kolorowe obrazki przedstawiające symbole wielkanocne, zadaniem dzieci jest stworzenie oryginalnej pisanki z wykorzystaniem podanych materiałów, a także dorysowanie własnych elementów, wzorów tworzących całość.
10. Ewaluacja zajęć
Nauczycielka dziękuje dzieciom za udział w zajęciach. Pyta czy potrafią naśladować skoki zajączka. Prosi, aby dzieci, którym podobały się zajęcia skakały jak zajączki, zaś te, którym zajęcia się nie podobały stały nie ruchomo.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.