X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40486
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Wycieczka do zoo - quiz. Scenariusz sytuacji edukacyjnej

Scenariusz sytuacji edukacyjnej

Temat: Wycieczka do zoo - quiz

Podstawa programowa:
IV.18
posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

I.9
wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

III.1
przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;

Cele ogólne
- rozbudzanie zainteresowań zwierzętami egzotycznymi
- doskonalenie koncentracji uwagi i spostrzegawczości wzrokowej;
- wdrażanie do zgodnej i wspólnej zabawy

Cele operacyjne
- wskazuje co najmniej 3 zwierzęta pasujące do informacji podanych przez nauczyciela
- układa obrazek z części
- integruje się z nowo poznanymi dziećmi

Metody
- słowne - opowiadanie, rozmowy, objaśnienia i instrukcje, - czynne - zadań stawianych dziecku, samodzielnych doświadczeń - oglądowe - obserwacja i pokaz - aktywizująca - burza mózgów
Formy
- grupowa - indywidualna - zespołowa

Środki dydaktyczne
Jajka niespodzianki a w nich (kartoniki z cyframi od 1 do 5; kartoniki z literą „K”); 4 opaski z kartonikami w kolorze czerwonym, zielonym, niebieskim, żółtym; płyta cd; pen-drive; koperty z obrazkiem pociętym na części, kartoniki z cyframi od 2 do 5; koperty ze zwierzętami ;karty pracy

Przebieg:

1. „Witam na spotkaniu wszystkich” - zabaw na powitanie

Dzieci wspólnie z nauczycielem śpiewają i pokazują ruchem słowa piosenki.

2. „Odjeżdża autokar...” - zabawa ruchowa
Podróż do zoo. Dzieci losują jajko niespodziankę, w której znajdują się kartoniki w czterech kolorach (żółtym, czerwony, zielonym i niebieskim). Na jednych znajdują się cyfry od 1 do 5, a na 4 z nich litera „K”. Dzieci, które wylosowały kartonik z literą „K” są kierowcami a dzieci, które wylosowały cyfrę są pasażerami. Kierowcy otrzymują opaski z kolorem pojazdu. Zadaniem dzieci – pasażerów jest ustawienie się za kierowcą w kolejności od najmniejszej cyfry do największej. Kierowca pełni rolę kontrolera i zbierając bilety sprawdza, czy wszyscy siedzą na odpowiednich miejscach. W czasie jazdy autobusy mijają się tak, aby nie doszło do kolizji. Dojeżdżają do tablicy.

3. „Zoo” - wprowadzenie do tematu z wykorzystaniem ilustracji

Nauczyciel zaprasza dzieci przed tablicę, na której jest plansza z bramą wejściową do zoo. Za bramą są ilustracje ze zwierzętami poznanymi w ciągu tygodnia. Dzieci wymieniają jakie zwierzęta ukryły się w zoo. Następnie zwraca uwagę, że ostatnia ilustracja jest pusta.

4. „Surykatki” - układanie puzzli
Zwierzę z pustej ilustracji jest ukryte w kopertach. Jest w formie obrazka pociętego na części (ilość puzzli jest dostosowana do wieku dzieci). Dzieci siadają na dywanie, otwierają kopertę i układają brakujący obrazek z części.
5. Ciekawostki o surykatkach
Nauczyciel opowiada ciekawostki o zwierzęciu, które jest ukryte w puzzlach -(surykatka)
6. „Łączymy się w stada” - zabawa ruchowa
N- l zaprasza dzieci do tańca. Dzieci tańczą swobodnie do piosenki. Na przerwę w muzyce łączą się w gromady zgodnie ze wskazaną przez nauczyciela cyfrą.
7. „Jedzie pociąg z daleka” - zabawa ruchowa
Dzieci wsiadają do pociągu. Śpiewając piosenkę „Jedzie pociąg z daleka”, wracają do przedszkola.

8. Quiz wiedzy o zwierzętach egzotycznych
Nauczyciel zaprasza dzieci na dywan. Informuje ze wycieczka dobiegła końca. By sprawdzić wiedzę przedszkolaków rozdaje dzieciom koperty, gdzie znajdują się obrazki ze zwierzętami poznanymi w ciągu tygodnia (słonia, lwa, żyrafy, hipopotama i surykatki). Zadaniem dzieci jest odpowiadanie na zagadki poprzez podniesienie do góry właściwego zwierzęcia.
QUIZ -pytania
- jest królem zwierząt
- smacznie zjada rośliny i owoce podając je trąbą do buzi
- ma czarno-granatowy język
- chroni skórę przed słońcem tarzając się w błocie
- jest zwierzęciem mięsożernym
- ma 2 przednie nogi dłuższe od tylnych
- kiedy pływa kładzie uszy i zatyka nozdrza
- żyje w stadach
- odgłos słonia
- odgłos lwa

9. „Zwierzęta egzotyczne”- karta pracy
Dzieci młodsze- kolorowanie konturu surykatki spośród innych zwierząt
Dzieci starsze - rysowanie zwierzęcia zgodnego z podpisem na kartce

10. Ewaluacja

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.