X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40462
Przesłano:

Łączenie różnych form ruchu na torze przeszkód. Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy III szkoły podstawowej

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klasy III szkoły podstawowej
Czas trwania zajęć : 45 minut
Miejsce ćwiczeń : sala gimnastyczna
Zadanie główne: Łączenie różnych form ruchu na torze przeszkód.
Zadania szczegółowe w zakresie:
Sprawności motorycznej
Uczeń: - poprawi wytrzymałość, zwinność, szybkość
- poprawi koordynację ruchową
- poprawi szybkość reakcji i orientacji przestrzennej
Umiejętności
Uczeń potrafi: - pokonać tor przeszkód
- właściwie reagować na polecenia
- współpracować i współzawodniczyć
- prawidłowo wykonać zadania
- dokonuje samokontroli i samooceny swoich umiejętności
- Dba o bezpieczeństwo własne i innych
Wiadomości
Uczeń: - zna wpływ rozgrzewki na przygotowanie do realizacji zadania głównego lekcji
- zna pojęcia związane z edukacją ruchową
- dba o prawidłową postawę ciała
Stosowane metody i formy pracy
Metody realizacji zadań ruchowych : zabawowa, zadaniowa ścisła, zadaniowa
Metody nauczania ruchu : metoda kompleksowa
Metody przekazywania i zdobywania wiedzy: pokaz z objaśnieniem
Formy organizacji ćwiczeń: indywidualna, grupowa
Przybory : szyfonowe chustki dla każdego ucznia ( mogą być higieniczne), 2 szarfy, 2 ławeczki, 6 obręczy hula hop, 2 materace, 2 płotki 40 cm, 2 kocyki, 2 pachołki

Realizacja zadań

I Część wstępna
1.Organizacja lekcji
Zbiórka. Przywitanie sportowe. Sprawdzenie gotowości do lekcji. Motywacja uczniów do czynnego udziału w lekcji.
Podanie celu zajęć – zadania głównego.
Omówienie zasad bezpiecznej zabawy i sportowej rywalizacji.
2. Ćwiczenia rozgrzewające przygotowujące do zadania głównego
Zabawa ożywiająca: Mój cień
Dzieci poruszają się truchtem w parach po całej sali. Dziecko biegnące z przodu wykonuje różne ćwiczenia, zadaniem drugiego dziecka jest dokładne odzwierciedlenie ruchów swojego poprzednika. Po chwili zamiana ról.
Ćwiczenia oddechowe, kształtujące koordynację ruchową i wzmacniające mięśnie z wykorzystaniem szyfonowych chustek:
- podrzucanie chustek w górę, nabieranie powietrza nosem i dmuchanie ustami tak, aby chustka jak najdłużej utrzymała się w górze
- czworakowanie , nabieranie powietrza nosem i dmuchanie ustami tak, aby chustka przesuwała się do przodu
- swobodne bieganie po sali, podrzucanie chustki oburącz w górę i ustawianie się w takiej pozycji aby chustka spadała raz na plecy ćwiczącego, raz na twarz
- siad prosty, przekładanie chustki z prawej do lewej ręki pod nogami
- w leżeniu przodem podrzucanie chustek do góry
- w klęku podpartym z ramionami wyciągniętymi przed siebie dzieci naśladują wycieranie podłogi
Uwagi organizacyjne i metodyczne: Każdy uczeń otrzymuje jedną chustkę. Zwracamy uwagę na prawidłowe oddychanie: nos-usta. W czasie ćwiczeń w siadzie prostym zwracamy uwagę na nogi złączone i wyprostowane w kolanach, w leżeniu przodem łokcie uniesione do góry. Klęk w pozycji niskiej Klappa.

II Część główna
Pokonywanie toru przeszkód – rywalizacja zespołowa
Uwagi organizacyjne i metodyczne
Dzielimy uczniów na dwa zespoły i budujemy takie same dwa tory.
Prezentujemy i omawiamy każdy element toru.
Uczniowie podzieleni na dwa zespoły, ustawieni w szeregu znaczonej linii. Na sygnał pierwsi z każdego zespołu pokonują ustawiony tor i wracają na linię startu – dotykają następnego zawodnika. Wygrywa drużyna, która pierwsza ukończy tor z przeszkodami.
Tor I Start, bieg do szarfy; Przełożenie szarfy od góry; Czworkowanie do ławeczki; Ślizg na kocyku przodem po ławeczce; Bieg; przeskok przez przeszkodę – niski płotek; Bieg; okrążenie pachołka; Bieg po prostej do mety.
Tor II Start, bieg do przeszkody; Przejście pod przeszkodą, pod płotkiem; Przejście po odwróconej ławeczce; Czworakowanie do pachołka; Okrążenie pachołka i bieg po linii prostej na metę.
Tor III Start, bieg do materaca; Przetaczanie się bokiem po materacu; Dobiegnięcie do ławeczki, czworakowanie na ławeczce; Bieg; Skoki obunóż przez 3 położone obok siebie hula hop; Bieg po prostej do mety.

Omawiamy wykonanie zadań. Podajemy wyniki rywalizacji.

III Część końcowa
Ćwiczenia uspokajające
Leżenie na plecach, wdech i wydech, wspomagany ruchem ramion, określenie 1 minuty w ciszy.
Zakończenie zajęć
Omówienie lekcji – czy cele zostały zrealizowane, samoocena, wyróżnienie najlepiej ćwiczących uczniów.
Pożegnanie sportowym okrzykiem.

Opracowała Grażyna Podsiadlik

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.