X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40459
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Znamy różne zwierzęta egzotyczne. Scenariusz zajęć dla dzieci 5-letnich

Scenariusz zajęć dla dzieci 5 - letnich

TEMAT ZAJĘĆ: „Znamy różne zwierzęta egzotyczne”.
Grupa przedszkolna – 5 latki

CEL GŁÓWNY:
Umiejętność podziału zwierząt na krajowe i egzotyczne.
CELE WYCHOWAWCZE:
1. Rozwijanie aktywności twórczej.
2. Rozwijanie wyobraźni.
3. Wdrażanie dzieci do zgodnego współdziałania.
4. Uwrażliwienie dzieci na omawianie kogoś, plotkowanie.

CELE OPERACYJNE:
DZIECKO:
1. Zna zwierzęta leśne i hodowlane występujące w Polsce (wcześniej omawiane na zajęciach).
2. Potrafi wymienić kilka zwierząt egzotycznych.
3. Potrafi klasyfikować zwierzęta zgodnie z ich występowaniem (dokonuje podziału na zwierzęta występujące w Polsce i egzotyczne).
4. Wie, że nie wszystkie zwierzęta można udomowić (szczególnie zwierząt dzikich).
5. Zna i śpiewa piosenki: „Dżungla”, „Krokodyla znak”.
6. Bierze udział w zabawach ruchowych podczas śpiewania piosenek.
7. Potrafi dzielić wyrazy na sylaby.
8. W miarę swoich możliwości stara się opisać wskazane zwierzę.
9. W miarę swoich możliwości wysłuchuje głoski.
10. Potrafi współpracować w zespole.
METODY:
• Metoda słowna,
• Metoda czynna – zabawy ruchowe,
• Metoda eksponująca,
• Metoda aktywizująca (z wykorzystaniem figurek zwierząt),
• Metoda praktycznego działania

FORMY:
Indywidualna i zbiorowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Obrazki przedstawiające zwierzęta egzotyczne, figurki zwierząt hodowlanych
i egzotycznych, nośnik usb z piosenkami, odtwarzacz, głośnik bezprzewodowy, tekst wiersza T. Śliwiaka „Dwie brzydkie papugi”, pacynki skarpetkowe – papugi, albumy i książki o zwierzętach, duże kolorowanki ze zwierzętami, zdjęcia z papugą, zagadki dotyczące zwierząt egzotycznych, zdjęcia wybranych zwierząt egzotycznych, maski zwierząt egzotycznych.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Wprowadzenie do zajęć piosenką „Dżungla”. Zaśpiewanie piosenki oraz omówienie jej słów ze zwróceniem uwagi na wymienione w piosence zwierzęta.
2. Zagadki dotyczące zwierząt egzotycznych.
3. Zabawa dydaktyczna – zwierzęta.
Dzieci losują figurkę zwierzęcia, po czym kolejno wykonują polecenia nauczyciela. Następnie muszą odpowiednio zakwalifikować wylosowane zwierzątko.
4. Zaśpiewanie piosenki pt: ” Krokodyla znak”.
5. Słuchanie wiersza T. Śliwiaka pt: „Dwie brzydkie papugi”. Nauczyciel podczas czytanie posługuje się zrobionymi wcześniej
w domu pacynkami. Rozmowa na temat treści ze zwróceniem uwagi na nieodpowiednie zachowanie ptaków względem innej papugi.
6. Zadanie dzieciom pytań dotyczących omawianych zwierząt: „Czy możemy udomawiać zwierzęta egzotyczne? Jeśli tak, to które? Gdzie możemy spotkać w Polsce zwierzęta egzotyczne?” Pokazanie dzieciom zdjęć z papugą.

7. „Idziemy do zoo” – zabawa ruchowa przy piosence.
8. Kolorowanie zwierząt egzotycznych – podsumowanie zajęć. Dzieci dzielą się z pomocą nauczyciela na zespoły następnie wybierają i kolorują zwierzęta egzotyczne.

Uwagi: Stosownie do potrzeb zastosowanie zabaw wyciszających.

Opracowała Anna Melzer

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.