X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40451
Przesłano:

Jezus wobec cierpiących. Scenariusz lekcji religii kl. 5

Scenariusz lekcji religii.
Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy,
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
klasa V
Nauczyciel: s.Lidia Skrzypczak

Scenariusz lekcji:
1. Temat: Poznajemy postawę Jezusa wobec ludzi cierpiących.
2. Cele katechetyczne:
• zapoznanie z fragmentami Ewangelii mówiącymi o spotkaniach Jezusa z osobami chorymi
• kształtowanie postawy wiary i zaufania Bogu podczas doświadczenia choroby własnej lub osób z najbliższego otoczenia
3. Treści nauczania – wymagania szczegółowe:
a) Wiedza. Uczeń:
• wie, jak rozwinąć adres biblijny
• opowiada o spotkaniach Jezusa z chorymi
• wymienia skutki sakramentu namaszczenia chorych
• wymienia sytuacje, w których może poprosić o udzielenie sakramentu namaszczenia chorych
b) Umiejętności. Uczeń:
• odnajduje w Piśmie Świętym odpowiednie teksty według adresu biblijnego
• wciela się w postać biblijną podczas scenki – pantomimy
• rozwiązuje zadania z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
• śpiewa pieśń „Jezus zwyciężył”
4. Formy organizacji zajęć: praca zbiorowa, praca w grupach, praca indywidualna
5. Metody dydaktyczne: rozmowa kierowana, muzyczna, praca w grupach - teatralizacja, rozwiązywanie zadań interaktywnych.
6. Środki dydaktyczne: Pismo Święte Nowego Testamentu, tablica interaktywna, prezentacja multimedialna w prezi, zadania utworzone na stronie learning apps, podręczniki do religii w klasie piątej „Wierzę w Boga” wydawnictwo Święty Wojciech, teksty modlitwy za chorych,

7. Przebieg zajęć:

a) Wprowadzenie:
Powitanie się katechety z uczniami. Przypomnienie fragmentów Ewangelii omawianych na poprzedniej lekcji – pokazujących władzę Jezusa nad śmiercią. Zapowiedź tematu – poznania postawy Jezusa wobec ludzi cierpiących. Wspólna modlitwa do Jezusa za chorych – słowami, które uczniowie mają na swoich ławkach. Zapisanie w zeszytach tematu lekcji: Jezus pochyla się nad chorymi – cuda zapisane w Ewangelii dzieją się także dziś.

b) Aktywizacja:
• Rozmowa kierowana i przygotowanie do zajęć z pomocą prezentacji multimedialnej dostępnej pod adresem: https://prezi.com/ecpypl6i55py/jezus-uzdrawia/
• Zaprezentowanie przez uczniów zadania domowego – teatralizacja fragmentów z Ewangelii: grupa 1- uzdrowienie niewidomego wg Mk 10, 46-52, grupa 2 – uzdrowienie człowieka sparaliżowanego wg Mk 2, 3-12, grupa 3 – uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok wg Łk 8, 43-48, odczytanie przez chętnego ucznia historii o uzdrowieniu trędowatego wg Mk 1, 40-42
• Utrwalenie treści z poznanych fragmentów Ewangelii za pomocą zadania interaktywnego dostępnego pod adresem: https://learningapps.org/display?v=pvvw4nxok19 – dopasowanie haseł do ilustracji.
• Zapisanie na tablicy przez chętnego ucznia cech Jezusa, który pochyla się nad cierpiącymi. Przepisanie ich do zeszytów uczniów
• Otwarcie podręczników, rozmowa kierowana na temat sakramentów uzdrowienia – wskazanie na prawdę, że Jezus także dziś działa i uzdrawia poprzez modlitwę pełną wiary i sakramenty.

c) Puenta:
Wspólnie rozwiązują zadanie interaktywne – milionerów dostępnych pod adresem: https://learningapps.org/display?v=p77apmhj319 (jeśli zostanie mało czasu, zadanie to uczniowie wykonają na następnej lekcji jako powtórzenie poznanych treści). Wyświetlenie zadania domowego dla chętnych opisz (minimum 10 zdań) współczesną historię kogoś kto doświadczył cudownego uzdrowienia duchowego lub fizycznego mocą Jezusa, podaj źródło tego tekstu.

8. Podsumowanie: Podkreślenie wartości modlitwy, zwłaszcza dziękczynnej za dar wiary i sakramentów oraz modlitwy za osoby chore. Modlitwa: śpiew razem z zespołem pieśni: „Jezus zwyciężył”. Pożegnanie się katechety z uczniami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.