X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40402
Przesłano:
Dział: Logopedia

Program indywidualnej terapii logopedycznej

Program indywidualnej terapii logopedycznej

Uczeń klasy I

1. Rozpoznanie
Zaburzony rozwój funkcji związanych z mową na tle autyzmu.
Dyslalia wieloraka złożona: głoski trzech szeregów są wywołane i funkcjonują w mowie, ale są mało wyraziste. Komunikacja odbywa się na poziomie zdań prostych i wypowiedzi jednowyrazowych. W mowie pojawiają się neologizmy, uproszczenia, agramatyzmy i echolalie. Zasób słownictwa czynnego jest na dobrym poziomie. Istnieje problem z budowaniem dłuższych wypowiedzi, potrzebna jest werbalna podpowiedź. Funkcjonuje analiza i synteza głoskowa i sylabowa prostszych wyrazów. Chłopiec czyta test dostosowany do jego wieku w dobrym tempie. Tempo mowy jest przyspieszone. Badanie anatomiczno – funkcjonalne wskazuje na dobrą sprawność narządów artykulacyjnych. Fonacja i oddychanie prawidłowe. Mowa opóźniona.

2. Ćwiczenia przygotowujące narządy artykulacyjne do utrwalania prawidłowej wymowy ćwiczonych głosek.

- Ćwiczenia oddechowe: prawidłowy tor oddechowy, wydłużanie fazy wydechowej, nabywanie umiejętności synchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi.
- Ćwiczenia narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy.
- Ćwiczenia emisyjno- głosowe.

3. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy.
- Ćwiczenia nad wyrazistością brzmienia poszczególnych głosek poprzez precyzyjne układanie warg, języka w odpowiednim miejscu artykulacji – ćwiczenia na konkretach.
- Utrwalenie głoski korygowanej na materiale językowym w logotomach, wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos), zdaniach.
- Ćwiczenia utrwalające głoskę w wierszach, piosenkach, wyliczankach, powiedzeniach.
- Automatyzacja poprawnej wymowy w mowie kierowanej na podany temat, opowiadaniach, ilustracjach, historyjkach obrazkowych.
- Ćwiczenia utrwalające z wykorzystaniem komputera.

4. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną.
- Ćwiczenia ortofoniczne.
- Ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonemowego.
- Ćwiczenia i zabawy z muzykā - logorytmika.

5. Ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka (rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej).
- Kształtowanie aktywności słownej dziecka poprzez nazywanie przedmiotów, określanie ich przeznaczenia, tworzenie kategorii przedmiotów, tworzenie swobodnych tekstów, opowiadanie historyjek (ustalanie kolejności zdarzeń), ilustracji, opracowywanie przeczytanego tekstu poprzez układanie do niego pytań i budowanie odpowiedzi, układanie rymowanek – praca w oparciu o konkrety.
- Współpraca z wychowawcami i rodzicami - instruowanie o sposobie korekcji mowy, pokaz ćwiczeń, informowanie o postępach.
Zalecenia.
- Kontynuowanie intensywnej terapii logopedycznej poprzez utrwalanie wymowy głosek trzech szeregów w zdaniach, w tekstach, w mowie kierowanej na podany temat;
- Ćwiczenia w budowaniu spójnych, logicznych wypowiedzi (zdania pojedyncze i złożone);
- Wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności porozumiewania się w zakresie czynnym i biernym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.