X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40352
Przesłano:
Dział: Artykuły

Przemoc w rodzinie

Problem przemocy w rodzinie jest w Polsce wciąż uznawany za wstydliwy lub mało istotny. Poniżanie i agresji w rodzinie nie wolno bagatelizować. Nagłaśnianie wypadków przemocy domowej uczula na ten problem policję, prokuraturę i sądy oraz świadków. Bez ich pomocy ofiary nie są w stanie wykorzystać przepisów prawa, które zapobiegają przemocy.
Słowo „przemoc” kojarzy się ze środowiskiem tzw. marginesu społecznego. To jest jednak mylący stereotyp. W istocie przemoc może dotyczyć ludzi biednych i bogatych, wykształconych i niewykształconych. Jej napędem bywają alkohol i narkotyki, ale często nie ma ona nic wspólnego z tymi nałogami. Ofiarami przemocy najczęściej są kobiety i dzieci, sprawcami mężowie i ojcowie ale, nie jest to regułą.
Wychowankowie Pogotowia Opiekuńczego pozbawieni zostali dzieciństwa, domu, miłości, poczucia bezpieczeństwa. Są „ sierotami ” pomimo, że mają rodziców. To dzieci rodziców dotkniętych chorobą alkoholową, chorobami psychicznymi, bezradnością życiową. Sytuacja materialna tych rodzin prowadzi często do frustracji, a jedyną ucieczką jest alkohol i odreagowanie przemocą na swoich dzieciach. Wobec takich sytuacji nikt nie powinien być bierny. Nasi uczniowie umieszczani są w placówce na mocy postępowania sądowego. Często jest tak, że winę za utratę dzieci ponosi ojciec, który jest uzależniony od alkoholu i stosuje przemoc wobec żony i dziećmi.
Najczęściej ofiara przemocy nie potrafi się pogodzić z zaistniałą sytuacją. Szuka pomocy w Pogotowiu Opiekuńczym, szkole, chcąc uwolnić się od tyrana i odzyskać dzieci. W placówce każdy potrzebujący otrzymuje wsparcie psychologiczne i prawne ze strony psychologów i pedagogów.
Kiedy rodzic przychodzi do mnie po poradę staram mu się pomóc.

PODSTAWA PRAWNA

ŚWIADEK PRZEMOCY
 Przemoc w rodzinie to nie jest sprawa prywatna, to przestępstwo. Gdy zaistniała taka potrzeba należy wezwać policję.
 Zawiadom policję składając w komisariacie zawiadomienie o przestępstwie lub skontaktuj się z organizacją zajmującą się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 Jeżeli obawiasz się o własne bezpieczeństwo, kiedy będziesz składał zeznania jako świadek, masz prawo prosić o utajenie adresu ( art. 191 § 3 kodeksu postępowania karnego ).
 Jeżeli obawiasz się, że sprawca użyje wobec ciebie przemocy lub będzie ci groził. Masz uzasadnione obawy, że sprawca może zagrozić twemu życiu, wolności lub mieniu, kiedy złożysz obciążające go zeznania. Możesz złożyć w sądzie lub prokuraturze wniosek o zachowanie w tajemnicy twojej tożsamości ( art. 184 § 1 kodeksu postępowania karnego ).
OFIARA PRZEMOCY
 Przerwij jak najszybciej łańcuch przemocy.
 Szukaj wsparcia i pomocy w rodzinie, w instytucjach uzyskasz wsparcie psychologiczne i prawne.
 Gromadź dowody przemocy: dokumentacja lekarska, dowody rzeczowe. Sprawa może trafić także do sądu na podstawie twojego zeznania wspartego opinią psychologa.
 W sytuacji gdy doświadczasz przemocy, wezwij policję. Policja ma obowiązek przyjechać z interwencją ( art. 1 ust. 2 pkt 1 Ustawy o policji). Zgodnie z Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji, funkcjonariusze muszą sporządzić notatkę służbową tzw. niebieską kartę, na temat zajścia. Gdy tego nie uczynią domagaj się aby spełnili obowiązek. W sytuacji gdy nie dopełnią swojego obowiązku spisz ich nazwiska i numery służbowe i poinformuj komisariat.
 Gdy sprawca jest agresywny masz prawo domagać się od policji jego zatrzymania na 48 godzin ( art. 15 ust. 1 pkt 3 Ustawy o policji).
 Policja ma obowiązek wszczęcia postępowania w twojej sprawie, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Sprawca może zostać tymczasowo aresztowany. Zgodnie z nową Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku, zamiast aresztu można zastosować dozór policyjny, pod warunkiem jednak, że sprawca opuści mieszkanie, które zajmował wspólnie z pokrzywdzoną osobą.

GDZIE SZUKAĆ WSPARCIA
 Stowarzyszenie „ Bezpieczeństwo Dziecka”, ul. Traugutta 5, Bydgoszcz. Konsultacje prawne, psychologiczne i pedagogiczne dotyczące krzywdzenia dzieci i ich wykorzystywania. Pon. – pt. w godz. 1600 – 1900 (bezpłatnie) tel. 052 373 63 30
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ogrodowa 9, Bydgoszcz, tel. 052 321 44 20
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Konarskiego 1-3, Bydgoszcz, tel. 052 349 74 12
 Niebieska Linia , Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
pon. – sob. w godz. 1000 – 2200 , niedz. i święta w godz. 1000 - 1600 tel. 0801 12 00 02
 Centrum Praw Kobiet tel. 022 621 35 37
 Gminne ośrodki pomocy społecznej , adresy w Urzędzie Gminy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.