X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40331
Przesłano:

Jak działają siły oporu powietrza. Scenariusz lekcji przyrody

Przedmiot : Przyroda
Temat: Jak działają siły oporu powietrza.

Powiązania ze wcześniejszą wiedzą
•Odwołanie się do tematów z poprzednich lekcji

Cele lekcji:
Uczeń:
•Bada doświadczalnie siłę oporu powietrza
•Wyznacza czynniki, od których te siły zależą
•Podaje przykłady zmniejszania i zwiększania siły oporu powietrza w przyrodzie
•Podaje przykłady wykorzystywania siły oporu powietrza w życiu codziennym

Cele sformułowane w języku ucznia:
•Będę potrafił/a wykonać doświadczenie badające opór powietrza.
•Będę umiał/a wymienić 2 sposoby wykorzystania oporu powietrza w życiu codziennym.
•Będę potrafił/a podać po 2 przykłady obserwowanych w przyrodzie sposobów zwiększania i zmniejszania oporu powietrza.
•Będę potrafił/a wyjaśnić zależności między siłami oporu powietrza a powierzchnią, kształtem ciała i ich prędkością.

NaCoBezu ( co uczniowie będą potrafili po lekcji ):
•Umiem wykonać doświadczenie badające opór powietrza.
•Potrafię wymienić 2 sposoby wykorzystania oporu powietrza w życiu codziennym.
•Potrafię podać po 2 przykłady obserwowanych w przyrodzie sposobów zwiększania i zmniejszania oporu powietrza.
•Potrafię wyjaśnić zależności między siłami oporu powietrza a powierzchnią, kształtem ciała i ich prędkością

Przebieg lekcji ( metody aktywności)
1.Powitanie i czynności porządkowe
2.Nawiązanie do wcześniejszej wiedzy uczniów na temat oporu wody. Nauczyciel wyznacza osobę, która odpowiada (nie podnosimy rąk).
3.Podanie tematu lekcji i nacobezu. Nauczyciel wyjaśnia punkty nacobezu, a uczniowie informują go światełkami czy jest to dla nich zrozumiałe.
4.Podanie pytania kluczowego: Jaki wpływ na spadanie ciał ma ich masa, a jaki kształt?
5.Praca w parach. Wykonanie 2 krótkich doświadczeń. Dyskusja nad pytaniem kluczowym.
6.Prezentowanie swoich przemyśleń. Nauczyciel wyznacza osobę, która odpowiada ( nie podnosimy rąk).
7.Prezentacja multimedialna – zastosowanie oporu powietrza w życiu codziennym i przyrodzie.
8.Praca w grupach - doświadczenie badawcze.
9.Samoocena swoich projektów – prezentacja swoich prac.
10.Ocena koleżeńska. Uczniowie wypowiadają się na temat projektów pozostałych grup.
11.Podsumowanie lekcji:
•dokończenie zdań: dziś nauczyłem się ....., dowiedziałem się.....

Materiały i pomoce dydaktyczne:
•Podręcznik
•Wyświetlana prezentacja multimedialna
•Karty pracy

Załącznik

Zadanie w parach:
Wykonaj krótkie doświadczenia i zastanów się nad naszym pytaniem kluczowym:
Jaki wpływ na spadanie ciał ma ich masa, a jaki kształt?

Doświadczenie 1.
Potrzebne materiały: moneta 1-złotowa, moneta 5-groszowa, linijka.

Obie monety połóż przy środku linijki. Ostrożnie unieś linijkę wraz z monetami na wysokość swoich oczu, a następnie obróć ją tak, żeby monety spadły jednocześnie. (Zobacz zdjęcie w podręczniku strona 96)

Doświadczenie 2.
Potrzebne materiały: kartka formatu A4

Kartkę podziel na pół. Jedną połowę zgnieć mocno w kulkę. Rozłożoną część kartki weź w dwie ręce i jednocześnie upuść z tej samej wysokości. (Zobacz zdjęcie w podręczniku strona 96)

Zadanie dla grupy:
•Zbudujcie z otrzymanych materiałów spadochronu dla jajka.
•Każda grupa ma tyle samo czasu.
•Po zbudowaniu swoich projektów ustalcie z jakiej wysokości będzie zrzucać jajko (im wyżej tym lepiej, ale próba będzie uznana za udaną tylko wtedy kiedy jajko po zrzucie będzie całe.
Potrzebne materiały:
Słomki, kubki plastikowe, taśma klejąca, balony, kartki papieru, jajka.

Opracowała : Agnieszka Gejgał

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.