X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4030
Przesłano:
Dział: Przedszkole

W wiosennym ogródku wiosny. Scenariusz zajęcia z zakresu edukacji matematycznej w grupie dzieci 6 - letnich

SCENARIUSZ ZAJĘCIA POKAZOWEGO DLA RODZICÓW

OPRACOWANIE I PROWADZENIE: mgr Barbara Górna
DATA: 30. IV. 2009 r.
GRUPA: 6 - latki

TEMAT KOMPLEKSOWY: „Obserwujemy wiosnę w polu i w ogrodzie”.

TEMAT ZAJĘCIA: „ W wiosennym ogródku wiosny ” – w oparciu o zabawy dydaktyczne doskonalenie umiejętności matematycznych w zakresie relacji kierunkowo – przestrzennych związanych z osobą, otoczeniem dziecka i orientacją na kartce papieru oraz doskonalenie umiejętności przeliczania liczebnikami głównymi i porządkowymi, numerowania, a także dodawania i odejmowania w zakresie poznanych cyfr.

CELE GŁÓWNE:
- doskonalenie elementarnych umiejętności matematycznych w zakresie orientacji przestrzennej i liczenia dziecka;
- wyrabianie odporności emocjonalnej i podejmowanie wysiłku intelektualnego w sytuacjach pełnych napięć;
- zapoznanie rodziców z umiejętnościami matematycznymi dzieci.

CELE OPERACYJNE – DZIECKO POTRAFI:
- wskazać lewą i prawą stronę swojego ciała;
- ustalić położenie wskazanych elementów od własnego punktu widzenia i określonego
słownie kierunku;
- orientować się na kartce papieru i prawidłowo stosować umowy dotyczące układów: u góry,
na dole, z lewego brzegu, w prawym rogu kartki itp.;
- ułożyć ciąg cyfr w kierunku wzrastającym;
- wspólnie odczytać hasło;
- przeliczać liczebnikami głównymi i porządkowymi;
- odczytać działanie matematyczne i podać jego poprawny wynik;
- różnicować o ile więcej, o ile mniej;
- wykonać ćwiczenia pod dyktando nauczyciela z pełnym skupieniem uwagi;
- cyfrą określać ilość elementów;
- kojarzyć liczbę z jej znakiem graficznym – cyfrą;

METODY: słowne – wiersze, rymowanki, objaśnienia,
czynne – zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń utrwalających, elementy
metody „ Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk – Kolczyńskiej;

FORMY PRACY: z całą grupą, indywidualna,

MATERIAŁY I POMOCE: sylwety: wiosny, słońca, drzewa, motyla; kartonowe sztachety do płotu z cyfrą i literą do hasła; szary papier do grządek; kwiaty do ogrodu na tablicę dla każdego dziecka z cyfrą lub działaniem matematycznym; kartoniki z cyframi; opaski z kwiatami dla każdego dziecka; stojaki z 4 kwiatami na grządki; kartki na kartę pracy; komplet kartoników do naklejenia podczas pracy indywidualnej dla każdego dziecka, klej, kwiatek – podarek dla każdego dziecka, pł. CD „Piosenki dla przedszkolaka” E. Stadtmuller

TREŚCI PROGRAMOWE: według „ Dziecięca matematyka” – Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych.
E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska;
WSiP Warszawa 1999 r. oraz ABC ... Program wychowania przedszkolnego XXI wieku. E. Bełczewska,
M. Herde, E. Kwiatkowska, J. Wasilweska, A. Łada –
Grodzicka, Warszawa 2000 r.

PRZEBIEG ZAJĘCIA

1. Powitanie gości najpierw przez nauczyciela, a następnie przez dzieci wierszykiem:
„ Gdy się dzieci chcą przywitać,
to dzień dobry mówią wszystkim,
uśmiech miły posyłają,
prawą rączką pomachają” .

- Recytacja rymowanki przypominającej lewą i prawą stronę z pokazywaniem części ciała:

„Prawa ręka, noga prawa,
cała strona też jest prawa,
prawe ucho, oko mam,
prawy łokieć z boku dam.
Lewa ręka, noga lewa,
cała strona też jest lewa
lewe ucho, oko mam,
lewy łokieć z boku dam.”

2. Wprowadzenie dzieci do zajęcia rymowanką recytowaną przez nauczyciela w trakcie, której na tablicy nauczyciel przypina sylwety ilustrujące jej treść. Dzieci zgromadzone są w półkolu przed tablicą.

„ Przyszła do nas wiosna, kolorowa i radosna ( sylweta postaci wiosny)
razem z wiosną przyszło słonko i zrobiło się gorąco.
Słonko tutaj zaświeciło, kto mi powie gdzie to było? (słonko umieszczone na górze planszy)
A gdzie drzewko nam urosło?
Z której strony powiedz wiosno? ( na pytanie odpowiada chętne dziecko)
I pojawił się motylek, usiadł sobie tu na chwilę,
chciał zaczekać kiedy dzieci odkryją wszystkie cyferki.
(motylek siada przy rozrzuconych

Z tych cyferek odgadniecie co robi wiosna.

3.Zabawa dydaktyczna pt. „Co robi wiosna? ” - rozwiązanie hasła ( zajęcia wiosny i zarazem tematyki pracy dzieci ) poprzez uporządkowanie cyfr od najmniejszej do największej, a następnie odwrócenie ich i wspólne odczytanie:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Z A K Ł A D A O G R Ó D

4. Zabawa dydaktyczna pt. „ Ogród wiosny” - wspólne zakładanie ogrodu z wiosną ( n – el odkrywa puste grządki ) według wskazówek podawanych przez nauczyciela:
> przeliczanie grządek liczebnikami głównymi i porządkowymi,
> numerowanie kolejno cyframi od dołu,
> rozdanie kwiatów z cyframi lub działaniami dzieciom i wyjaśnienie sposobu umieszczania ich na grządkach,
> rozpoznanie cyfr i obliczanie działań matematycznych przez dzieci oraz prawidłowe umieszczanie ich na grządkach,
> przeliczanie kwiatów na każdej grządce, określanie gdzie jest więcej, a gdzie mniej, o ile,
określanie ile jest razem,
> oznaczanie liczby kwiatów cyfrą na poszczególnych grządkach i w całym ogrodzie.

5. Zabawa ruchowo – rytmiczna: „ Gąsienica” z elem. wzajemnej współpracy:
Idzie drogą gąsienica,
Kolorowa tajemnica, krótkich nóżek mnóstwo ma,
Pierwszą robi pa, pa, pa
Drugą robi pa, pa, pa itp.
( dzieci przeliczają liczebnikami porządkowymi, wskazując swoje miejsce w szeregu)

6. Praca indywidualna przy stolikach z kartami pracy pt. „ Mój wiosenny ogródek”:
(dz. wykonują ćwiczenia pod dyktando nauczyciela naklejając w odpowiednie miejsca poszczególne elementy) –
• na górze na środku naklej słoneczko,
• na dole naklej płotek,
• w prawym, górnym rogu kartki naklej chmurkę,
• w lewym, dolnym rogu kartki naklej drzewo,
• na pierwszej grządce od dołu naklej 3 stokrotki i 2 maki,
• na drugiej grządce naklej 4 tulipany i 3 bratki,
• teraz policzcie ile jest kwiatów na każdej grządce i przyklejcie z prawej strony cyfrę oznaczającą ich liczbę,
• sprawdzenie prac i ich zebranie.

7. Zabawa muzyczno – ruchowa „ Bal kwiatów” :
dzieci otrzymują opaski z kwiatami, np. maki, bratki, stokrotki, tulipany i tańczą w różnych parach do piosenki z płyty, gdy następuje przerwanie piosenki ustawiają się na wskazane grządki jakby rosły jeden za drugim i przeliczają kolejno liczebnikami porządkowymi, po chwili ponownie tańczą na przerwę ustawiają się w podwójne grządki i przeliczają liczebnikami głównymi, po czym tworzą duże koło i tańczą w kole po zakończeniu siadają na swoje miejsca na dywanie.

8. Zakończenie zajęcia – omówienie jego przebiegu i działań dzieci, pochwała słowna nauczyciela i nagrodzenie dzieci podarkiem – kwiatkiem ( papierową sylwetą) do posadzenia w przygotowanej doniczce. Umieszczenie kwiatuszka w półce indywidualnej.

9. Podziękowanie przybyłym gościom i pożegnanie rymowanką:
„Gdy się dzieci chcą pożegnać,
do widzenia mówią wszystkim,
uśmiech miły posyłają,
lewą rączką pomachają ”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.