X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40259
Przesłano:

Polska po II wojnie światowej - powtórzenie, sprawdzian klasa 8

1. Do opisu dopisz pojęcie. Skorzystaj z podpowiedzi: nacjonalizacja, socrealizm, szabrownictwo, mała stabilizacja, kolektywizacja, akcja „Wisła”, repatriacja
a) Upaństwowienie, przejęcie na własność państwa np. przemysłu czy handlu - ...................
b) Powrót do kraju osób, które z różnych przyczyn znalazły się poza granicami kraju - ....................
c) Rabowanie dóbr, np. poniemieckich po 1945 r., grabież dobytku - .........................
d) Początkowy okres rządów Gomułki, w czasie którego złagodzono politykę i zaprzestano terroru - ...
e) Przekształcanie indywidualnych gospodarstw rolnych w spółdzielnie rolnicze - ......................
f) Kierunek w sztuce okresu socjalizmu podkreślający wartość pracy i systemu komunistycznego - ....

2. Wyjaśnij pojęcia:
a) Żołnierze Wyklęci - ........................................
b) Akcja „Wisła” - ........................................

3. Do opisu dopisz postać. Skorzystaj z podpowiedzi: Bolesław Bierut, Danuta Siedzikówna, Władysław Gomułka, Józef Światło, Edward Gierek, Stanisław Mikołajczyk
a) polityk komunistyczny, przywódca PPR, w październiku 1956 roku został I sekretarzem KC PZPR -
b) wysoki funkcjonariusz MBP, uciekł na Zachód, w Radiu Wolna Europa ujawniał kulisy bezpieki - ...
c) sanitariuszka, ps. Inka, żołnierz polskiego podziemia antykomunistycznego, w wieku 18 lat skazana na karę śmierci - .............................
d) polski polityk, przywódca PSL, w czasie wojny był premierem rządu polskiego na uchodźstwie - ...
e) działacz komunistyczny, agent NKWD, prezydent Polski w latach 1948-1952, od 1948 roku stał na czele PZPR - ..............................

4. Kim byli:
a) Stefan Wyszyński - ........................................
b) Edward Gierek - ........................................

5. Do wydarzenia dopisz datę. Skorzystaj z podpowiedzi: 1946, 1947, 1952, 1956, 1968, 1970, 1976
a) uchwalenie stalinowskiej konstytucji PRL - ..........................
b) pierwsze po wojnie wybory do sejmu ustawodawczego, sfałszowane przez komunistów - ...............
c) czerwcowe referendum ludowe w powojennej Polsce - ....................
d) wydarzenia Poznańskiego Czerwca - ....................
e) wydarzenia grudniowe na Wybrzeżu - .............................
f) wydarzenia marcowe rozpoczęte przez studentów - ............................

6. Ułóż wydarzenia w kolejności chronologicznej, wpisując obok cyfry od 1 do 6. Zacznij od najstarszego wydarzenia.
...... Polski Październik, przejęcie władzy przez Władysława Gomułkę
...... początek planu sześcioletniego
...... powstanie PZPR
...... zakaz wystawiania Dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka
...... początek produkcji Fiata 126p
...... odwilż po śmierci Stalina

7. Uzupełnij zdania.
A. Skrót WiN oznacza ........................................
B. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest .......................
C. Po II wojnie światowej Polska znalazła się pod wpływem ................
D. PZPR powstała z połączenia ..............................
E. Po II wojnie światowej terytorium Polski było ........................................

8. Która z podanych postaci nie była związana z PZPR?
a) Józef Cyrankiewicz b) Jakub Berman c) Edward Ochab d) Witold Pilecki

9. Rozwiń skróty:
PZPR - ........................................
MO - ........................................
PRL - ........................................
PGR - ........................................

10. Podkreśl prawdziwe informacje dotyczące stalinizmu w Polsce.

A. dyktatura partii komunistycznej B. gospodarka wolnorynkowa C. wolność słowa i druku
D. socrealizm E. system wielopartyjny F. rozbudowa przemysłu lekkiego i spożywczego
G. indoktrynacja H. kult jednostki I. kolektywizacja rolnictwa J. rozbudowana propaganda
K. aparat terroru i represji L. tolerancja dla Kościoła katolickiego Ł. centralne planowanie
M. demokratyczne wybory podporządkowanie ZSRR

11. Podaj, do jakiego okresu odnosi się hasło budowy „drugiej Polski”, i wyjaśnij, jakie zmiany towarzyszyły wprowadzaniu go w życie.
........................................

12. Oceń, czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe wpisując obok PRAWDA lub FAŁSZ.
a) Świadkami demonstracji na Wybrzeżu w 1970 r. byli uczestnicy Międzynarodowych Targów - ...........
b) Masową produkcję Fiata 126p rozpoczęto w latach 70. XX wieku - .....................
c) Bezpośrednią przyczyną Października 1956 r. była decyzja władz o podwyżce cen żywności - ..............
d) Za ostatniego żołnierza polskiego podziemia antykomunistycznego uważa się majora Zygmunta Szendzielarza, ps. Łupaszka - .....................

13. Sukcesem W. Gomułki na arenie międzynarodowej było uznanie zachodniej granicy Polski przez
a) NRD b) RFN c) ZSRR d) Francję

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.