X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40245
Przesłano:

Rola katarynki w życiu niewidomej dziewczynki - B. Prus "Katarynka". Konspekt do lekcji języka polskiego w klasie V

Temat: Rola katarynki w życiu niewidomej dziewczynki.

OGÓLNY CEL LEKCJI: wpływ katarynki na życie dziewczynki w noweli Bolesława Prusa „Katarynka”

CELE OPERACYJNE, UCZEŃ:
- doskonali umiejętność wypowiadania się pełnym zdaniem na zadany temat,
- pracuje z dziełem literackim, opowiada historię bohaterki,
- na podstawie teksu charakteryzuje niewidomą dziewczynkę,
- umie korzystać ze słownika synonimów,
- rozumie znaczenie słowa „melancholia”,
- potrafi podać synonimy do wyrazu „radość”,
- wie, co to jest katarynka i w jaki sposób urządzenie wpłynęło na bohaterów.

CEL WYCHOWAWCZY:
- kształtowanie wrażliwości uczniów i pozytywnej postawy względem osób niepełnosprawnych.

METODY KSZTAŁCENIA:
- ćwiczeń praktycznych,
- heureza,
- metoda problemowa.

FORMY ORGANIZACYJNE:
- praca indywidualna,
- praca w parach,
- praca zbiorowa.

POMOCE DYDAKTYCZNE:
- słownik synonimów,
- karty do wklejenia dla każdego ucznia,
- tablica interaktywna.

Ogniwa lekcyjne i przebieg lekcji

I. Zaprowadzenie ładu zewnętrznego i wewnętrznego

Przywitanie. Sprawdzenie obecności.

II. Nawiązanie do lekcji

1. Odczytanie zadania domowego przez wybranych uczniów.

III. Lekcja właściwa

• Zapisanie tematu lekcji.

• „Katarynka” Bolesław Prus.
Głośne odczytanie fragmentu dotyczącego losów dziewczynki.

1. Jakich wiadomości dostarcza nam ten fragment?

2. Przykładowa notatka - historia dziewczynki zapisana w punktach.

1. Ośmioletnia niewidoma dziewczynka wraz z matką i jej znajomą wprowadza się do mieszkania mieszczącego się na wprost okien pana Tomasza.
2. Mała sąsiadka czuje się źle i obco w nowym miejscu.
3. Bohaterka jest pogrążona w smutku i większość dnia spędza siedząc przy oknie.
4. Dziewczynka nie potrafi się pogodzić z utratą wzroku, która była następstwem nieznanej choroby.
Wniosek: Bohaterka była pełna melancholii.

3. Wyjaśnienie pojęcia „melancholia” – praca ze słownikiem synonimów.

4. Rozdanie uczniom kart pracy, na których zapiszą, czego brakuje niewidomej dziewczynce.
Stworzenie mapy mentalnej.

5. Co było momentem przełomowym w życiu dziewczynki?
moment przełomowy: dźwięk katarynki

reakcja dziewczynki: radość (podanie synonimów do słowa „radość”)

6. Co to jest katarynka i jak wygląda?
Wyświetlenie filmiku na tablicy interaktywnej.
Wklejenie ilustracji z katarynką i zapisanie, czym była katarynka, instrument dziś już nieobecny w panoramie miast.

7. Co spowodował dźwięk katarynki?
Efekt dźwięku katarynki
niewidoma dziewczynka pan Tomasz
-radość -dobre serce
-uśmiech -wrażliwość
-nadzieja -pomoc w leczeniu

III. Podsumowanie

Podsumowując lekcję, powiedzcie, jaką rolę odegrała katarynka w życiu bohaterki utworu?

Ocena pracy uczniów.
Przyznanie plusów za aktywność.

Zadanie domowe.
Opisz wybrany przedmiot w formie zagadki. Używaj tylko określeń, które odnoszą się do zmysłu dotyku, np. miękki, twardy, puszysty itp. Nie stosuj nazw kolorów oraz określeń, które dotyczą wzroku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.