X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40208
Przesłano:

Praca ludzi w różnych zawodach. Konspekt zajęć rewalidacyjnych

Konspekt zajęć rewalidacyjnych

Czas trwania: 60 minut

Temat: Praca ludzi w różnych zawodach.

Główne obszary usprawniania:
- czytanie ze zrozumieniem,
- pisanie krótkich zdań,
- umiejętności matematyczne,
- percepcja wzrokowa.
Cele rewalidacyjne:
- usprawnianie czytania ze zrozumieniem oraz wzbogacanie słownictwa o wyrazy będące
nazwami zawodów,
- usprawnianie umiejętności matematycznych (obliczanie czasu oraz obliczenia pieniężne),
- usprawnianie pisowni niektórych liter,
- usprawnianie percepcji wzrokowej,
- wydłużanie czasu koncentracji uwagi,
- motywowanie, zachęcanie ucznia do aktywności i samodzielnego poszukiwania wiedzy.

Metody pracy: praktyczne działanie ucznia, praca z tekstem, dyskusja dydaktyczna.
Forma pracy: indywidualna.
Środki dydaktyczne: tekst pt. „Praca rolnika”, krzyżówka obrazkowa z hasłem „Drwal”, wykreślanka obrazkowa .(„Poznajemy zawody i miejsca pracy” – karty pracy – Joanna Bladowska, Aleksandra Szakiewicz), rozsypanka wyrazowa, karty pracy ucznia (zegary z wskazówkami i bez), banknoty i monety zabawowe, .

Przebieg zajęć:
1. Zgaduj – zgadula – odgadywanie nazw zawodów i wpisanie ich do krzyżówki (hasła przedstawione w postaci ilustracji) – karta pracy nr 50.W przypadku trudności z odgadnięciem zawodu uczeń może wykorzystać wyrazy z rozsypanki wyrazowej .
• wyjaśnienie czym zajmują się ludzie wykonujący odgadywane zawody ,
• swobodne wypowiedzi na temat znanych innych zawodów,
2. Praca z tekstem pt. „Praca rolnika”:
• uczeń czyta głośno tekst,
• udziela odpowiedzi (ustnej i pisemnej) na pytania znajdujące pod tekstem.
3. Ćwiczenia z zakresu określania czasu:
• przypomnienie jednostek czasu,
• dopasowanie godzin do zwrotów użytych w tekście: rano , w południe, wieczór
( uczeń dobiera godzinę na zegarze do pory dnia – podpisuje),
• inne ćwiczenia: dorysowywanie wskazówek zegara tak by pokazywały czas o godzinę późniejszą od zegarów z wyświetlaczem; zapisywanie godzin przedpołudniowych i popołudniowych pod zegarem.
4. Ćwiczenia z zakresu obliczeń pieniężnych:
• Jacek miał 20 złotych, kupił ciągnik zabawkę za którą zapłacił 15 zł i 50 groszy. Ile
otrzymał reszty? – wykonywanie obliczeń z użyciem pieniędzy zabawowych.
• Zeszyt kosztuje 2 zł 30 gr , długopis kosztuje 3 zł 60 gr. Ile trzeba zapłacić za trzy
zeszyty i długopis? - wykonywanie obliczeń z użyciem pieniędzy zabawowych.
5. Układanie puzzli
• Uczeń mając 12 elementów puzzli, gdzie znajdują się zegary pokazujące inny czas
oraz elementy gdzie czas zapisany jest w liczbach lub słownie, ma za zadanie
połączyć je parami.
6. Podsumowanie pracy ucznia.
Pochwała aktywności, zachęta i motywowanie do dalszej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.