X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40158
Przesłano:

Udział w zabawach z piłką - podania, chwyty, kozłowanie. Scenariusz lekcji wf

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego Przeprowadzonej w dniu 30.11.2016 r.
Prowadząca: Jolanta Gwiazda- Olkiewicz
Miejsce zajęć: sala gimnastyczna

Temat: Udział w zabawach z piłką podania, chwyty, kozłowanie.

Cele zajęć: Uczeń:
- kozłuje piłkę prawą i lewą ręką w miejscu i w ruchu po prostej i slalomem,
- chwyta i rzuca piłkę do celu stałego i ruchomego,
- szybko reaguje na zmianę sytuacji,
- przestrzega zasady zabaw i gier, współdziała w zespole,
- przestrzega zasady bezpieczeństwa podczas zabaw z piłką.
Metody realizacji zadań ruchowych: zabawowa klasyczna, bezpośredniej celowości ruchu,
naśladowcza, zabawowa.
Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna.
Pomoce: piłki, szarfy, plastikowe butelki, pachołki, magnetofon, nagranie muzyki

Przebieg zajęć:
1. Zbiórka, sprawdzenie gotowości do zajęć, powitanie, podanie zadań głównych lekcji.
Zachęcenie dzieci do udziału w zabawach.
2. Zabawa ożywiająca „Gorąca piłka”.
Jedno dziecko trzyma piłkę w rękach- jest berkiem. Goni z piłką pozostałe dzieci i stara się je trafić, zbita osoba staje się berkiem.

3. Ćwiczenia kształtujące z plastikową butelką.( Nauczyciel rozdaje butelki)
- Pozycja zasadnicza- wyrzut butelki oburącz, chwyt oburącz; przekładanie wokół tułowia z prawej do lewej ręki, przekładanie butelki pod wysoko uniesioną prawą, następnie pod lewą nogą.
- Pozycja rozkroczna- toczenie ósemek butelką między stopami; przekładanie butelki między nogami.
- Leżenie przodem, butelka pod brzuchem- przetaczanie się po butelce w przód i w tył; unoszenie tułowia i turlanie butelki pod klatką piersiową.
- Leżenie tyłem, nogi zgięte w kolanach, butelka w rękach na brzuchu skłony w przód, przełożenie butelki pod kolanami i powrót do pozycji wyjściowej; butelka między stopami, unoszenie nóg i zataczanie kółek stopami w powietrzu.
4. Zabawa z piłką- ćwiczenia w parach.
Każde ćwiczenie poprzedzone pokazem nauczyciela.
- stanie współćwiczących w odległości 3-4 metrów, podanie piłki sprzed klatki piersiowej,
- w ustawieniu w niewielkiej odległości rzut oburącz od dołu, chwyt oburącz przez partnera,
- rzut oburącz zza głowy z odbiciem o podłogę, chwyt po koźle przez partnera,
- próba rzutu jednorącz z odbiciem o podłogę, chwyt po koźle przez partnera,
- w marszu – podawanie piłki partnerowi dowolnie ( oburącz, jednorącz).
5. Zabawy z piłką- zabawa z kozłowaniem.
- kozłowanie piłki prawą i lewą ręką na zmianę po całej sali z wymijaniem się bez dotykania współćwiczących,
- kozłowanie piłki prawą i lewą ręką na zmianę w ustawionym slalomie,
- zabawa „Wyścig z kozłowaniem”
Nauczyciel dzieli uczniów na 2 zespoły. Dzieci z każdego zespołu ustawione są w rzędzie w siadzie skrzyżnym na linii startu. Przed każdym rzędem na półmetku w odległości 4-5 metrów ustawia pachołek. Piersi z każdego rzędu wybiegają z piłką i kozłują do ustawionych pachołków, tam łapią piłkę w ręce i odrzucają do kolejnego dziecka stojącego na linii startu, ustawiając się w rzędzie w siadzie skrzyżnym za pachołkiem. Wygrywa ten zespół, który najszybciej znajdzie się na linii półmetka
Zabawę powtarzamy dwa razy.
6. Ćwiczenia rozluźniające, uspokajające, wyprostne przy muzyce.
- Chód po obwodzie koła z podniesieniem ramion- wdech, opuszczeniem ramion- wydech,
- leżenie tyłem. Nogi ugięte, stopy oparte na podłodze, na brzuchu plastikowa butelka, wdech nosem, wydech ustami z jednoczesnym obserwowaniem butelki.
7. Zbiórka, omówienie zajęć, ocena uczniów, pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.