X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40112
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Tydzień ma siedem dni. Scenariusz zajęć matematycznych dla 5-6-latków

Scenariusz zajęcia prowadzonych
w grupie dzieci 5-6 letnich

TEMAT: Tydzień ma siedem dni

CELE OGÓLNE:
• kształtowanie pojęcia liczby 7, doskonalenie umiejętności liczenia
CELE OPERACYJNE:
• wymienia kolejno dni tygodnia
• liczy na miarę swoich możliwości i podaje poprawnie liczbę przedmiotów
• potrafi zilustrować ruchem i gestem treść dialogów
• zna obraz graficzny liczby 7
• potrafi samodzielnie podzielić liczmany na dwa zbiory; układa samodzielnie działanie matematyczne w zakresie 7;
• potrafi napisać w powietrzu oraz na plecach kolegi liczbę 7;
• dziecko umie współpracować w grupie,
• potrafi skupić swoją uwagę,

METODY PRACY:
- słowna
- czynna
- oglądowa
FORMY PRACY:
- indywidualna
- zespołowa

Środki dydaktyczne: kartoniki z cyframi oraz kolorowe liczmany w koperkach dla każdego dziecka, ilustracja obrazu graficznego liczby 7, ilustracje zbiorów do układania, liczmany oraz kartonowe cyfry do układania działań na tablicy, karta pracy dla każdego dziecka, kredki, ołówki.

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1. Powitalna pogadanka „Tydzień ma siedem dni”
– utrwalanie stosunków czasowych w obrębie dni tygodnia, utrwalanie i przeliczanie wszystkich dni tygodnia, określenie który z kolei jest dany dzień tygodnia.

2. Zabawa porządkowo - ruchowa „Czy znasz magiczną liczbę 7”
- ustawienie w kręgu z trzymaniem za ręce, śpiewanie piosenki wraz z pokazywaniem ruchu, przeliczanie liczb od 1 do 7.

3. Zabawa matematyczna „Jaka to cyfra?
– układanie ciągu liczbowego w zakresie 0-9
– utrwalanie wcześniej poznanych cyfr, podział tych cyfr na dwa zbiory, układanie działań matematycznych do wskazanych cyfr oraz zbiorów.
Każde dziecko układa przed sobą ciąg z liczb od 0 do 9,a następnie układa działania do wskazanych przez nauczyciela wcześniej poznanych cyfr.
Nauczyciel wskazuje na tablicy, dzieci układają na dywanie.

4. Zabawa ruchowa „Podskocz siedem razy”.
Wykonanie podskoków siedem razy na prawej nodze, następnie na lewej oraz obunóż.
Samodzielnie przeliczanie podskoków.

5. Zabawa relaksacyjna „Tak wygląda cyfra 7”
– poznanie i utrwalanie wyglądu cyfry 7.
– pisanie na plecach kolegi oraz w powietrzu cyfrę 7, wykonywanie tych czynności kilkakrotnie.

6. Zabawa matematyczna „Kroimy cyfrę 7”
– samodzielne dzielenie cyfry 7 na kolorowych liczmanach w dwóch zbiorach, przeliczanie oraz dodawanie do siebie ułożonych liczmanów w zbiorach, układanie działań matematycznych w zakresie 7 do podanych zbiorów na miarę swoich możliwości; Każde dziecko otrzymuje kopertę z kolorowymi liczmanami i układa przed sobą siedem obrazków, jego zadaniem jest podzielić te obrazki na dwa różne części.

7. Zabawa orientacyjno – porządkowa „Liczymy do siedmiu”.
Ustawienie w kręgu, przeliczanie w zakresie siedmiu.
Dzieci stoją w kręgu i liczą do siedmiu, na które dziecko wypadnie cyfra siedem ten pierwszy usiądzie do stolika, przeliczanie aż do ostatniego dziecka.

8. Karta pracy „To ja cyfra 7”
Kolorowanie siedmiu kwadratów i siedmiu trójkątów, pisanie ołówkiem po śladzie i samodzielnie cyfry 7, otoczenie w pętle i pokolorowanie kół z siedmioma elementami.
9. Podsumowanie zajęć – podziękowanie za zajęcia, wywieszenie prac na tablicy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.