X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40106
Przesłano:

Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych "Wspólna praca"

SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNYCH

Temat: „WSPÓLNA PRACA”

Prowadząca : Anna Bielecka

1. Czas trwania zajęć: 30 minut;

2. Cele:
- Usprawnianie pamięci wzrokowej i kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi.
- Doskonalenie wrażliwości słuchowej;
- Doskonalenie analizy i syntezy wzrokowo-ruchowo-słuchowej ;
- Kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego.
- Doskonalenie umiejętności kojarzenia .
-Doskonalenie sprawności grafomotorycznej;

3. Przewidywane efekty:
- Dziecko zapamiętuje zwierzątka zilustrowane na kartach( przelicza je , analizuje wygląd, kolorystykę)
- Dziecko układa historyjkę obrazkową;łączy skutek z przyczyną, sprawdza poprawnośc wykonanego zadania na odwrocie
- Dziecko podejmuje próby czytania krótkich słów
- Dziecko wypowiada się na temat wykonywanych czynności;
- Dziecko zapamiętuje 5 postaci z wiersza ;
- Dziecko ruchem i gestem ilustruje treść opowieści nauczycielki;
- Dziecko kreśli po śladzie , kalkuje

4. Metody i formy pracy:
Metody: słowna, oglądowa i praktycznego działania;
Formy pracy: praca indywidualna;

5. Pomoce dydaktyczne: obrazki do wierszyka , historyjka obrazkowa, książka"Zapamiętaj jak najwiecej" , wiersz "Wspólna praca"- L. Wiszniewski.

6. Ogniwa:

Lp.
Ogniwa
Cel ćwiczeń
Przebieg ćwiczeń
Pomoce
(Tabela)

I. Część organizacyjno-mobilizacyjna wdrażająca dziecko do pracy.

Usprawnianie pamięci wzrokowej i kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi .

1.„Zapamietaj jak najwięcej” - materiały do ćwiczenia koncentracji i pamięci( M.Hinz. Zwierzątka)
- jakie zwierzątka zobaczyłaś? ile było tych zwierzątek ?które Ci się podobało?opisz mi je

II. Część zintensyfikowanej i efektywnej pracy korekcyjno – usprawniającej.

Doskonalenie wrażliwości słuchowej.

1.„Wspólna praca ”- dziecko uważnie słucha tekstu czytanego przez terapeutę.

"Wspólna praca" -Ludwik Wiszniewski

Kwaknął kaczor raz i drugi
"Na podwórzu widzę pługi..kwa kwa kwa

Wróbel siedzi na stodole
"już gospodarz jedzie w pole ...
ćwir, ćwir ,ćwir

Zając przysiadł na ugorze
"Już gospodarz w polu orze
Hop ,hop!

Na podwórku kogut pieje:
Juz gospodarz w polu sieje ..
Ko-ko!

Na topoli kraczą wrony
"Już koniki ciągną brony
kra-kra-kra!

Teraz krzyczą wszyscy razem
"Oraliśmy z gospodarzem!
hej hej!

Doskonalenie pamięci słuchowej .
-Jakie zwierzątka były w wierszu?
- Wskaż na obrazkach zwierzątka które zapamiętałaś z wierszyka

2.„ Ciasto” – historyjka obrazkowa. Kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego.
Dziecko układa obrazki(6 elem.) historyjki w prawidłowej kolejności i opowiada historię.

6-elementowe historyjki obrazkowe - wyd. Harmonia.
Sprawdzanie poprawności wykonanego zadania na odwrocie( jeśli zadanie poprawnie jest wykonane na odwrocie powstaje obrazek z puzzli )Doskonalenie umiejętności kojarzenia.

3.„Odgłosy zwierząt ” – dziecko układa podpisy pod obrazkami .Ćwiczenia w analize wzrokowo-słuchowej.

Nauczycielka układa kartoniki zwierzątek z podwórka , a dziecko czyta słowa dźwiękonaśladowcze i układa je pod obrazkami
świnka- kwi-kwi, krowa mu-mu, pies -hau-hau, kura -ko -ko, kaczka -kwa, kwa, kogut -kuku-ryku!

4.„Kogut "-kalkowanie za pomocą kalki technicznej sylwety . (aut. Tymichowa) Ćwiczenia grafomotoryczne, koordynacja wzrokowo-ruchowa)

Dziecko odrysowuje zgodnie ze wskazanym strzałką sylwetę koguta przez kalkę.

III. Część relaksacyjno-odprężająca po wysiłku i zmęczeniu oraz podsumowująca.

Relaksacja i odprężenie.
1.Opowieść ruchowa. Nauczycielka opowiada opowieść, a dziecko ilustruje ją ruchem i gestem. Tekst opowieści ruchowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.