X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40096
Przesłano:

Spacer po Warszawie

Temat zajęcia: „ Spacer po Warszawie” – poznanie zabytków, ciekawych miejsc, które warto zwiedzić w stolicy .

Cele ogólne:
- poznanie najważniejszych zabytków, najciekawszych miejsc w Warszawie,
- zapoznanie z historią miasta.

Cele operacyjne:
- uczeń potrafi wyjaśnić znaczenie pojęcia stolica,
- uczeń potrafi wymienić nazwy stolic Polski i wskazać je na mapie,
- uczeń potrafi wskazać najważniejsze wydarzenia z historii miasta Warszawy,
- uczeń potrafi wykonać album o Warszawie (prawidłowo nazywa najważniejsze zabytki, ciekawe miejsca w Warszawie),
- uczeń potrafi współpracować w zespole (wspólnie ustalają prawidłową odpowiedź na pytanie nauczyciela, podają hasło).

Metody:
oparte na słowie, działaniu i bezpośrednim spostrzeganiu.

Formy:
- praca indywidualna,
- praca z cała grupą,
- praca w parach.

Środki dydaktyczne:
Ćwiczenia przygotowane przez nauczyciela z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, mapa Polski, prezentacja „Zabytki Warszawy”, przygotowane przez uczniów „zeszyty – albumy”, karta pracy „Zabytki Warszawy” (dla każdego ucznia) – zdjęcia zabytków, ciekawych miejsc w Warszawie, podpisy, film „Miasto ruin” (https://www.youtube.com/watch?v=TR-VxXMq66g – produkcja Muzeum Powstania Warszawskiego).

PRZEBIEG ZAJĘCIA

1. Wprowadzenie w tematykę zajęć – rozsypanki literowe .
Nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej 3 rozsypanki literowe – nazwy 3 miast: Warszawa, Gniezno, Kraków (ułatwieniem jest wielkość czcionki zapisanych liter – aby powstał wyraz, należy litery ułożyć w odpowiedniej kolejności – od największej do najmniejszej).
• Wyjaśnienie znaczenia wyrazu „stolica”.

2. Praca z mapą - wskazywanie kolejnych stolic na mapie Polski.

3. Zapoznanie uczniów z historią Warszawy (wykład nauczyciela połączony z dyskusją z uczniami).

 Od momentu powstania PAŃSTWA POLSKIEGO, na terenie dzisiejszej Warszawy zaczęli się osiedlać pierwsi osadnicy. Osadnictwu sprzyjało:
• ukształtowanie terenu ( teren łatwy do zabudowy)
• obecność rzeki (która umożliwia transport wodny).
 Zanim król Zygmunt III Waza przeniósł tu stolicę, miasto było już dość dobrze rozwinięte (były tu brukowane ulice, pojawiły się wodociągi, zbudowano pierwszy most na Wiśle).
 Gdy król Zygmunt III Waza przeniósł stolicę do Warszawy, miasto przeżywało wspaniały okres rozwoju (rozbudował się Zamek Królewski, bogato go wyposażono w dzieła sztuki, powstawały nowe budynki, ulice, osiedlało się tu coraz więcej mieszkańców).
 Okres rozbiorów, przetaczające się przez Polskę wojny (szczególnie II wojna światowa) spowodowały zniszczenia niemal całego miasta.
 Po II wojnie światowej Warszawa, dzięki ciężkiej, ofiarnej pracy mieszkańców, została odbudowana. Zrekonstruowano zniszczone zabytki.
 Obecnie Warszawa jest nowoczesnym, rozwijającym się miastem.

4. Poznanie zabytków, ciekawych miejsc, które warto zwiedzić w stolicy. Prezentacja na tablicy interaktywnej połączona z wykonaniem przez uczniów albumów o Warszawie ( każdy uczeń przykleja w swoim albumie odpowiednie zdjęcie i podpis).
- Zamek Królewski
- Kolumna Zygmunta III Wazy
- Stare Miasto
- Pomnik Syrenki warszawskiej
- Łazienki Królewskie
- Pałac na Wyspie
- Pomnik Fryderyka Chopina
- Pałac w Wilanowie
- Pałac Prezydencki
- Pałac Kultury i Nauki
- Stadion Narodowy

5. Projekcja fragmentów filmu „Miasto ruin” (nawiązanie do zniszczeń, które poczyniła w tym mieście II wojna światowa).
(https://www.youtube.com/watch?v=TR-VxXMq66g – produkcja Muzeum Powstania Warszawskiego)

6. „Koło fortuny” – praca w zespołach.
Każdy zespół musi odpowiedzieć na zadane przez nauczyciela pytanie oraz podać hasło w „Kole fortuny”.

Przykładowe pytania:
• Kto stoi na czele naszego państwa?
• Jak miał na imię król, który przeniósł stolicę do Warszawy?
• Jak nazywa się rzeka, która przepływa przez Warszawę?
• Co jest symbolem Warszawy?
• Jak nazywa się najstarsza, zabytkowa część Warszawy?
• Czyj pomnik znajduje się w Łazienkach Królewskich?
• Jak nazywa się najwyższy budynek Warszawy?

Jeśli uczniowie udzielą prawidłowej odpowiedzi, mogą „dokupić” do swojego hasła 2 dodatkowe litery.
(hasło wyświetlane jest na tablicy interaktywnej; jest nim nazwa zabytku bądź ciekawego miejsca, które warto zwiedzić w Warszawie; grupa ma 30 sekund na podanie prawidłowego rozwiązania)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.