X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40087
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Zabawa dydaktyczna "Mieszkańcy łąki". Scenariusz zajęć z rodzicami w grupie 6-latków

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH DLA RODZICÓW
Data: 21.05.2018 r.
Grupa: 6-7 latki
Tematyka kompleksowa: „Mieszkańcy łąki”.
Temat zajęcia: Zabawa dydaktyczna „Mieszkańcy łąki”.

Cele kształcenia:
- Utrwalenie wiadomości dzieci na temat środowiska przyrodniczego – łąki.
- Doskonalenie umiejętności dodawania
w zakresie 10 z zastosowaniem znaków matematycznych.
- Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zagadek słownych.
- Doskonalenie słuchu fonematycznego.
- Doskonalenie orientacji przestrzennej.

Cele operacyjne:
- Dziecko rozpoznaje i nazywa wybrane rośliny: stokrotka, mniszek lekarski a także owady: pszczoła, konik polny, biedronka i zwierzęta: ślimak, żaba, kret, bocian występujące na łące.
- Dziecko dodaje w zakresie 10 z zastosowaniem znaków matematycznych.
- Dziecko potrafi rozwiązywać zagadki słowne.
- Dziecko wyodrębnia głoski w wyrazach, dokonuje analizy i syntezy słuchowej prostych wyrazów.
- Dziecko potrafi określić położenie przedmiotów w przestrzeni stosując pojęcia: nad, pod, po prawej stronie, po lewej stronie, w.

Metody:
- słowna: instrukcje słowne.
- percepcyjna: pokaz.
- czynna: zadań stawianych do wykonania.
- aktywizująca: burza mózgów.
Formy pracy:
- indywidualna
- zbiorowa
Środki dydaktyczne:
- obrazki do szyfrogramu, kartoniki z cyframi, ruchomy alfabet,
- ilustracja łąki,
- obrazki zwierząt i roślin zamieszkujących łąkę, kolorowe koperty, treść zagadek, kartoniki
z wyrazami,
- sylwety: mlecza, żaby, motyla, kreta, ślimaka, biedronki, treść instrukcji,
- płyta CD z nagraniami odgłosów zwierząt zamieszkujących łąkę,
- sylwety zwierząt z działaniami i wycięte elementy środowiska przyrodniczego jakim jest łąka z cyframi,
- emblematy motyli z działaniami matematycznymi, sylwety kwiatów z cyframi, płyta CD,
- emblematy motyli, papierowe koła różnej wielkości i koloru, kleje.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Zabawa ruchowa „Kwiaty na łące”.
Nauczyciel wybiera jedno chętne dziecko, które zostaje „Panią Wiosnę”. Pozostałe dzieci są kwiatami i przykucają w dowolnym miejscu na dywanie. Nauczyciel włącza muzykę. Dziecko – „Pani Wiosna” przechodzi między dziećmi i dotyka delikatnie je po głowie. Każde dotknięte dziecko – „kwiat” powoli podnosi się i zaczyna tańczyć. Dzieci tańczą dotąd, aż ucichnie muzyka, wtedy przykucają i zabawa kończy się.
2. Rozwiązanie szyfrogramu – „Łąka” – wprowadzenie do tematu.
Nauczyciel odkrywa cztery obrazki przedstawiające kolejno: łopatę, węża, worek i lalkę. Pod obrazkami znajdują się cyfry. Cyfry te oznaczają konkretną głoskę w wyrazach, które utworzą hasło. Zadaniem dzieci jest wyodrębnianie głosek w nazwach obrazków, wybranie właściwej głoski i przypięcie pod cyframi liter. Po ułożeniu wszystkich liter chętne dziecko odczytuje hasło. Następnie nauczyciel odsłania dużą ilustrację przedstawiającą łąkę.
3. „Z czym kojarzy się łąka” – burza mózgów.
Dzieci kończą zdanie rozpoczęte przez nauczyciela. Łąka kojarzy mi się z ... . Każde dziecko podaje swoją propozycje, starając się nie powtarzać wcześniej usłyszanych pomysłów innych dzieci.
4. „Mieszkańcy łąki” – zagadki słowne.
Nauczycielka przygotowuje kolorowe koperty, w których znajdują się zagadki dotyczące mieszkańców łąki. Chętne dziecko podchodzi do niej i losuje kopertę. Nauczycielka czyta zagadkę w niej ukrytą, a dziecko stara się ją rozwiązać. Odpowiedzi na zagadki ukryte są pod kartkami w kolorach kopert. Po udzieleniu odpowiedzi dziecko odkrywa odpowiednią kartkę odpowiadającą kolorowi koperty.
Zagadki:
Dasz mu sera na pierogi?
Może Ci pokaże rogi. (ślimak)
Chociaż w nazwie kryję liczbę „sto”,
jednak na każdej łące,
jeśli tylko pójdziesz
tam napotkasz ich tysiące! (stokrotka)
Nie chodzą, lecz skaczą, nad stawem mieszkają.
Gdy wieczór zapadnie, na głosy kumkają. (żaba)
Koło domu na łące
złotych gwiazd tysiące.
Znikną gwiazdki złociste,
będą kule puszyste.
Dmuchną w ten puszek dzieci,
nasionko w świat poleci. (mlecz i dmuchawiec)

Napotkałam dziś konika, który skacze lecz nie bryka.
Jest zielony, piosnki dzwoni. Czy wiesz jak zwie się ten konik? (konik polny)
Kopie w ziemi korytarze, sypiąc kopce z piasku.
Można nazwać go górnikiem, choć nie nosi kasku. (kret)
Lata nad łąką w czerwonej kapotce.
A na tej kapotce jest kropka przy kropce. (biedronka)

Powrócił do nas z dalekiej strony
ma długie nogi i dziób czerwony. (bocian)

Po rozwiązaniu wszystkich zagadek nauczyciel odsłania duży arkusz szarego papieru, pod którym znajdują się kartoniki z wyrazami. Wyrazów jest o jeden więcej niż odsłoniętych obrazków. Zadaniem dzieci jest odpowiednie dopasowanie napisów do obrazków.
5. Zabawa „Nasza łąka” – kształtowanie orientacji przestrzennej.
Zadanie polega na stworzeniu ilustracji łąki z elementów, które nauczyciel przygotował dla dzieci (mlecz, żabka, motyl, kret, ślimak, biedronka). Dzieci przyczepiają sylwety roślin i zwierząt do odkrytego na początku zajęć obrazka łąki zgodnie z instrukcjami czytanymi przez nauczyciela.
Instrukcje:
1) W stawie pływa żaba.
2) Po lewej stronie stawu rośnie mlecz.
3) Na mleczu usiadł motylek.
4) Pod mleczem stoi ślimak.
5) Nad stawem lata biedronka.
6) Po prawej stronie stawu stoi kret.
6. Zabawa „Mój kwiat” – kształtowanie orientacji przestrzennej.
Każde dziecko otrzymuje od nauczyciela sylwetę kwiatu oraz pszczoły. Dzieci stają przed kwiatem, a następnie umieszczają pszczołę zgodnie z poleceniami nauczyciela, np. połóż pszczołę nad kwiatem, połóż pszczołę z lewej strony kwiatu itd.
7. „Mieszkańcy łąki” – zabawa dydaktyczna.
Nauczyciel odtwarza dzieciom nagrane na płytę odgłosy różnych zwierząt zamieszkujących łąkę. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie co to za zwierzę. Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi odkrywa ukryte pod kartonikami oznaczonymi cyframi sylwety zwierząt. Pierwsze wysłuchane nagranie to cyfra 1 na kartoniku. Odsłonięte sylwety zwierząt są oznaczone działaniami matematycznymi (dodawanie i odejmowanie), np. sylwety żab będą miały przyczepione kartoniki z działaniami: 5+3=; 10-2=; 2+6=. Po odgadnięciu wszystkich zwierząt nauczyciel odsłania wykonane z papieru elementy krajobrazu tworzącego łąkę np. staw. Staw oznaczony będzie cyfrą 9. Dzieci mają za zadanie odczytać działania znajdujące się na nich, rozwiązać je, a następnie przyczepić przy odpowiedniej cyfrze, będącej wynikiem działania. Tym samym po wykonaniu wszystkich działań powstanie obrazek łąki.
Staw – żaby
Kwiat – pszczoły
Trawa – bociany
Liście – świerszcze.
8. „Matematyczne kwiaty” – zabawa dydaktyczno-ruchowa.
Każde dziecko otrzymuje sylwetę motylka, na którym znajduje się działanie matematyczne. W różnych częściach sali umieszczone zostały kwiaty na których znajdują się cyfry. Nauczyciel włącza muzykę, w tym czasie dzieci swobodnie maszerują po dywanie i rozwiązują działania. Gdy muzyka przestaje grać zadaniem dzieci jest odnalezienie odpowiedniego kwiatu oznaczonego cyfrą będącą wynikiem działania. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonanego zadania przez dzieci, następnie dzieci wymieniają się między sobą sylwetami motyli i zabawa zostaje powtórzona.
9. Praca plastyczna „Motylek”.
Nauczyciel rozdaje dzieciom emblematy motyla. Zadaniem dziecka jest ozdobienie motyla za pomocą, różnej wielkości i kolorów, papierowych kół. Nauczyciel zwraca uwagę, aby wzór na jednym skrzydełku motyla był odbiciem lustrzanym drugiego skrzydła.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.