X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40063
Przesłano:
Dział: Logopedia

Jak powstaje głoska s? - scenariusz zajęć logopedycznych dla dzieci młodszych

SCENARIUSZ ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNEGO

1. Temat zajęcia: „Jak powstaje głoska „s”? – zabawy artykulacje utrwalające prawidłową artykulację głoski „s”
2. Cele zajęcia /planowane osiągnięcia dzieci/:
 Usprawni narządy mowy: wargi i język: kląskając, parskając, cmokając
 Prawidłowo ułoży wargi i język podczas artykulacji samogłosek
 Rozpozna samogłoski na video fonetycznym
 Powtórzy samogłoski: płynie (legato), każdy dźwięk oddzielnie (staccato), od dźwięku wysokiego do niskiego i odwrotnie
 Rozpozna głoskę „s” na video fonetycznym
 Pokoloruje sylwetę węża
 Wytnie sylwetę węża po śladzie
 Naśladuje syczenie węża – prawidłowo artykułuje głoskę „s” w izolacji

3. Forma pracy:
 z całą grupą
 indywidualna

4. Metody pracy:
1. Logopedyczne:
o ćwiczenia logopedyczne: oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, usprawniające motorykę i kinestezję narządów mowy,
o pokaz i wyjaśnianie ułożenia narządów artykulacyjnych;
5. Organizacja zajęcia: 30 minut
6. Środki dydaktyczne:
video fonetyczne z samogłoskami i z głoską „s”, sylweta węża do ozdobienia i wycięcia, kredki, nożyczki, sznurek
7. Przygotowanie nauczyciela: A. Kiepiela-Koperek „Głoska, sylaba, słowo – scenariusze grupowych zajęć logopedycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”,
8. Przebieg zajęcia:

1. Powitanie – zabawa usprawniająca motorykę warg i języka: „Na powitanie”. Logopeda objaśnia zabawę, czuwa nad jej przebiegiem, mówi słowa wyliczanki: „Przywitać się potrafimy choć jesteśmy mali, dla:....wymieniamy imiona dzieci będziemy teraz: kląskali, parskali, cmokali ...”

2. Zabawa oddechowo- fonacyjna „Co robią samogłoski?” Logopeda objaśnia położenie warg i języka podczas artykulacji samogłosek, demonstruje video fonetyczne.
Dziecko:
 Prawidłowo układa wargi i język podczas artykulacji samogłosek
 Rozpoznaje samogłoski na video fonetycznym
 Powtarza samogłoski: płynie (legato) – rozciągamy samogłoskę jak sprężynkę, każdy dźwięk oddzielnie (staccato) – samogłoska na czkawkę, od dźwięku wysokiego do niskiego i odwrotnie – samogłoska wchodzi po drabinie.
3. Zabawa: „Jak wygląda „s”?” Logopeda objaśnia położenie warg i języka przy artykulacji głoski s
Dziecko:
 Rozpozna „s” na video fonetycznym
 Prawidłowo artykułuje głoskę „s”
4. Zabawa plastyczno-logopedyczna „Syczy wąż” Logopeda ponownie objaśnia położenie warg i języka przy artykulacji głoski s
Dziecko:
 Koloruje sylwetę węża
 Wycina po śladzie
 Naśladuje syczenie węża – prawidłowo artykułuje głoskę „s” w izolacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.