X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40058
Przesłano:
Dział: Przedszkole

U nas na podwórku. Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu

Data: 27.03.2019
Grupa wiekowa: 3 - latki
Prowadząca: Maria Skrabska
Temat kompleksowy: Co się dzieje na wiejskim podwórku?
Temat zajęć: U nas na podwórku
Cel obserwacji: Umiejętność organizowania sytuacji edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe dzieci (porozumiewanie się w języku ojczystym)

Kształtowanie kompetencji porozumiewania się języku ojczystym ((IV/6,9)
Doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i zajęć ruchowych (III/5,7)
Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy muzyczno-ruchowe (I/5,IV/7)

Przebieg:
Cele operacyjne:
Środki dydaktyczne
(Tabela)

1. „Powitanka -rymowanka”- zabawa muzyczno - ruchowa na powitanie.
„Witaj nam nowy dniu!
(klaszczemy rytmicznie w dłonie)
Dobrze, że jesteś tu
Już poranek daje znak
- będzie super! Tak, tak, tak! (tupiemy nogami)
Witam was, witam was (machamy do siebie)
Na zabawę już czas (wykonują obrót wokół własnej osi)
Tak jak wy cieszę się (uśmiechają się)
Każdy mi uśmiech śle (wykonują szeroki gest dłonią „przesyłając uśmiech)

2. „W gospodarstwie Agatki”- wspólne czytanie opowiadanie obrazkowo - wyrazowego. Na początek nauczyciel przypina do tablicy duży arkusz papieru z opowiadaniem, na którym widnieją w tekście ilustracje koguta, krowy, kury, kwoki, kurcząt, konia, kucyka, świni, małych prosiaczków i pieska. Następnie odczytuje tekst prosząc dzieci, aby uważnie słuchały i obserwowały jakie ilustracje pokazuje nauczyciel. Dzieci podejmują próby nazwania ilustracji. Następnie nauczyciel odkleja obrazki a zadaniem dzieci jest dopasowanie obrazka w momencie ,gdy nauczyciel czyta dane słowa. (załącznik 1)

3. „Zwierzęta w gospodarstwie” - zabawa dydaktyczna
Nauczyciel rozkłada na dywanie ilustracje miejsc zamieszkania zwierząt w gospodarstwie domowym. Zadaniem dzieci jest odszukanie odpowiedniego miejsca zamieszkania danego zwierzątka i umieszczenie go w nim oraz nazwanie tych zwierzątek.

4. „Na wiejskim podwórku”
zabawa ruchowa przy muzyce. Dzieci poruszają się po dywanie w rytmie muzyki. Gdy nauczyciel pokaże dzieciom ilustrację psa chodzą na czworakach, gdy ilustrację koguta stoi na jednej nodze

5. „Kości dla gości”- zabawa
dydaktyczna. Dzieci siadają na
dywanie a nauczyciel rozdaje
dzieciom miski oraz kości.
Zadaniem dzieci jest włożenie do
misiek tyle kości ile wskaże im
nauczyciel. Porównuje miski:
Ta miska jest zielona jak.... Itd.

6. „Radosne kurczaki”- zabawa
muzyczno - ruchowa na podstawie
utworu M. Musorgski. Dzieci stoją
po obwodzie koła. Wykonują określone ruchy wg instrukcji nauczyciela:

Porusza się po obwodzie koła, machając rękami jak kurczaki
Chwyta się za głowę i kiwa z jednej
i drugiej strony mówiąc: oj, oj, oj!
Obraca się
Wyciąga ręce do góry
Klaszcze w dłonie i w nogi
Wyciąga ręce do góry, wypowiadając przy tym słowa: pi, pi, pi

7. „W zagrodzie wiejskiej”- zabawa słowna. Dzieci siadają na dywanie a nauczyciel prezentuje dzieciom duże obrazki zwierząt. Następnie nauczyciel podaje dzieciom kolorowy worek, gdzie znajdują się ilustracje te co na dużych obrazkach. Dzieci na przerwę w muzyce losują i mówią na głos odgłos zwierzątka, którego wylosowali

- zachowuje bezpieczną odległość od kolegi
- podejmuje prób zaśpiewania za nauczycielem pląsu
- ustawia się w kole
- klaszcze w dłonie
- tupie nogami
- macha na powitanie rękami
- wykonuje obrót wokół własnej osi
- wykonuje gest przesyłania uśmiechu

- siada w kole na dywanie
- podejmuje próby nazwania wskazanej przez nauczyciela ilustracji
- dopasowuje ilustracje do odpowiednich luk
- czeka cierpliwie na swoją kolej okazując szacunek innym
- zachowuje bezpieczną odległość od kolegów

- spaceruje w rytm muzyki
- znajduje plansze z odpowiednim miejscem zamieszkania danego zwierzątka
- nazywa zwierzątka,
- podejmuje próbę nazwania miejsc zamieszkania danych zwierzątek,
- zachowuje delikatność w kontakcie z innymi dziećmi
- siada na dywanie
- podejmuje próby nazywania miejsca zamieszkania oraz zwierzątka

- spaceruje po dywanie
- zachowuje bezpieczną odległość od kolegów
- chodzi na czworakach
- stoi na jednej nodze

- siada w kole na dywanie
- wkłada do miski kości według danego koloru,
- podejmuje próbę nazwania misek według danego koloru
- powiedz, co może być zielone
- powiedz, co może być żółte
- powiedz, co może być niebieskie
- reaguje na polecenia nauczyciela
- sygnalizuje chęć odpowiedzi poprzez podniesienie ręki do góry

- spaceruje po obwodzie koła w rytm muzyki
- podejmuje próbę demonstrowania ruchem tekstu
- powtarza sylaby: oj, oj,oj, pi, pi, pi
- przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabawy

- siada na dywanie w kole
- zachowuje delikatność w kontakcie z innym
- reaguje na przerwę w muzyce: losuje ilustrację z worka
- naśladuje głos danego zwierzątka
- sygnalizuje chęć wzięcia udziału w zabawie podnosząc rączkę do góry.

- płyta Cd

- opowiadanie „W gospodarstwie Agatki”,
- ilustracje do opowiadania

- plansze miejsc zamieszkania zwierzątek,
- ilustracje zwierzątek
- płyta Cd,

- płyta Cd
- sylwety psa i koguta

- ilustracje misek i kości

- płyta Cd,
- opaski żółte na głowę

- płyta Cd,
- ilustracje małe i duże zwierząt
- worek

Załącznik 1.
Pewnego pięknego dnia wcześniej rano zapiał kogut. Pierwsza wstała Agatka. Musi wydoić Wcześnie wstają też kury. Agatka otwiera kurnik wszystkie kury pośpiesznie wybiegają na dwór. Agatka rozsypuje im ziarno. Troskliwa kwoka wyprowadza swoje kurczęta. Tata Agatki wyprowadza konia. U boku mamy biega kucyk. Koniki wesoło biegają po zielonej trawie. Miło jest na nie popatrzeć, ale nie może za długo stać. Trzeba jeszcze nakarmić świnie i małe prosiaczki. Wszystkie prace poranne w gospodarstwie już zakończone. Teraz Agatka, mama i tata jedzą śniadanie. Burek – piesek Agatki także dostał pełną miskę

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.