X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40038
Przesłano:

Życie w jeziorze. Scenariusz lekcji przyrody w klasie 4

SCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY W KLASIE 4
Temat: Życie w jeziorze. Lekcja realizowana z użyciem narzędzi TIK

Cele lekcji:
Poznanie warunków panujących w jeziorze.
Cele w języku ucznia:
Poznasz strefy życia w jeziorze i organizmy zamieszkujące te strefy.
CUMU:
1.Wymienię strefy życia w jeziorze.
2.Wymienię rośliny i zwierzęta zamieszkujące poszczególne strefy.
Pytanie kluczowe ?
Co tak naprawdę kryje podwodny świat jezior?
Formy pracy:
- Indywidualna, grupowa, zbiorowa
Metody pracy:
- zadania w aplikacji Learningapps,
- Karta pracy

Materiały dydaktyczne:
Tablica interaktywna, karta pracy, podręcznik

Przebieg zajęć:

I.Faza organizacyjna: przywitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności.

II.Faza wprowadzająca
- Podanie uczniom celów lekcji
- zapisanie tematu lekcji w zeszycie
- zapisanie CUMU
- Przypomnienie co to jest jezioro, - aplikacja learningapps
https://learningapps.org/display?v=pv1jak1x518

III.Faza realizacyjna
1. Przedstawienie stref życia w jeziorze
-nauczyciel rysuje schemat jeziora na tablicy interaktywnej.
- uczniowie dopisują do schematu nazwy stref (na podstawie ilustracji w podręczniku)
Uczniowie uzupełniają zad. 1 w karcie pracy.
2. Omówienie warunków życia w poszczególnych strefach:
Wymienione niżej cechy są przykryte kurtyną. Nauczyciel odsłania kurtynę. Uczniowie strzałkami dopasowują poszczególne cechy do stref na rysunku.
ma kilka metrów głębokości. obficie występuje tu plankton. nie sięga dna. woda jest dobrze natleniona. Światło sięga tu aż do dna. występują tu wyłącznie organizmy cudzożywne. jej granicą jest głębokość, do której dociera światło. sięga dna. najobficiej występują tu rośliny. Pojawiają się w niej zwierzęta okresowo związane z wodą.
Uczniowie jednocześnie uzupełniają zad. 2 w karcie pracy.
3.Omówienie organizmów żyjących w poszczególnych strefach – praca w grupach
- Uczniowie losują karteczki z nazwą strefy jeziora i na podstawie tekstu z podręcznika zapisują na kartkach nazwy organizmów charakterystycznych dla tej strefy.
- Sprawdzenie za pomocą aplikacji learningaps. Nauczyciel losuje karteczki – kolor grupy, wylosowana grupa uzupełnia zadanie na tablicy.
https://learningapps.org/display?v=p9vb0zz7518
- Omówienie organizmów, które są okresowo związane z jeziorem (ptaki i ssaki)
Krzyżówka w learningapps
https://learningapps.org/display?v=pox9f4wwj18

IV.Faza podsumowująca
1.Która strefa jest najbogatsza w organizmy ? Dlaczego?
2.Wymień po 3 nazwy zwierząt zamieszkujących poszczególne strefy.

V.Praca domowa do wyboru:
1.Opiszę przystosowania bobra do życia w swoim środowisku.
lub
2.Ułożę 3 łańcuchy pokarmowe z organizmów żyjących w jeziorze.

VI.Ewaluacja – metoda tarczy strzeleckiej

Literatura:
- podręcznik dla kl. 4 Nowa Era
- scenariusz zajęć Nowa Era
- karta pracy Nowa Era
- zdjęcia z Internetu użyte do tworzenia aplikacji w Lesarningapps

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.