X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39979
Przesłano:

Czytam, więc jestem. Działanie innowacyjne z języka polskiego

Działania innowacyjne – "Czytam, więc jestem" (projekt autorski)

1. Założenia organizacyjne
Nazwa działań innowacyjnych – "Myślę ,więc jestem"
Rodzaj działań innowacyjnych – organizacyjno-metodyczne
Termin realizacji- kwiecień – maj
Adresaci projektu – uczniowie kl. IV, VI,VII, VIII

2. Cele działań innowacyjnych:

Zmotywowanie do czytania i rozwijanie zamiłowania do literatury.

Cele szczegółowe:
-kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
-zapoznanie uczniów z biblioteką i czytelnią,
-organizowanie konkursów czytelniczych,
-wykonywanie ilustracji do lektur obowiązkowych,
-kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
-utrwalanie treści lektur obowiązkowych,
-prezentacja pracy uczniów na gazetce ściennej.

3. Metody i formy nauczania:
głośne czytanie tekstów lektur obowiązkowych,
konkursy czytelnicze z lektur obowiązkowych,
wycieczka szkolna,
odgrywanie scenek dramowych z lektur,
gry fiszkowe utrwalające lektury,
drzewko decyzyjne,
drama,
praca w grupach i indywidualna.

4. Przewidywane efekty:
-wzrost rozumienia tekstów obowiązkowych,
-poprawa poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych,
-utrwalenie treści lektur obowiązkowych,
-wzrost poczucia własnej wartości,
-poszerzenie słownictwa,
-zainteresowanie czytelnictwem,
-branie udziału w konkursach czytelniczych.

5. Ewaluacja
Zostanie przeprowadzona na zakończenie działań innowacyjnych w formie ankiet
dla uczniów i rodziców.

6. Działania

Projekt przewiduje następujące aktywności odbywające się na całych zajęciach z języka polskiego bądź ich części:

Czytanie głośne fragmentów lektur obowiązkowych przez n-ela jako część każdej lekcji języka polskiego. N-el czyta fragment- uczniowie podają tytuł, autora, wskazują kontekst przedstawionej sytuacji z lektury. Uczeń, który podał poprawną odpowiedź otrzymuje plusa (3plusy=ocena bdb) Czas trwania aktywności ok. 10min.

Konkursy czytelnicze – są zapowiadane wcześniej przez n-ela, uczniowie czytają dany tekst lektury obowiązkowej(w terminie uzgodnionym przez n-ela) – następnie piszą sprawdzian z treści (pytania otwarte, krzyżówki, rebusy, roszady). Najlepsi uczniowie (3) otrzymują nagrody rzeczowe. Praca jest oceniana w skali ocen 1-6. Czas trwania aktywności – jedna godzina lekcyjna na każdy konkurs. Wręczenie nagród na forum szkoły.

Gry fiszkowe – n-el rozkłada fiszki na ławce, uczniowie siadają przy jednym "stole", losują po jednej fiszce z pytaniami dotyczącymi lektury. Każda poprawna odpowiedź to jeden punkt. Na zakończenie gry uczniowie zliczają swoje fiszki, które n-el przekłada na oceny. Czas aktywności jedna godzina lekcyjna na każdą grę.

Rozwiązywanie problemów bohaterów literackich narzędziami TOC (drzewko decyzyjne, gałąź logicznego myślenia). Uczniowie pracują w 2-3 osobowych grupach nad danym problemem. Na zakończenie zajęć prezentacja grup z gotowymi rozwiązaniami. Czas trwania aktywności jedna godzina lekcyjna.

Wykonywanie ilustracji do poszczególnych lektur obowiązkowych, wcześniej uczniowie uzgadniają co rysują (postać czy sytuację). Uczniowie tę pracę wykonują w domu. Prace wywieszane są na gazetce ściennej w klasie.

Wycieczka szkolna do biblioteki w Morągu. Uczniowie zapoznają się z działalnością tej instytucji, z księgozbiorem, biorą udział w zajęciach bibliotecznych prowadzonych przez bibliotekarza – wyszukują poszczególne woluminy, reklamują książki. Czas trwania aktywności 2godziny lekcyjne.

Scenki dramowe – dwaj uczniowie losują karteczki – z imieniem bohatera literackiego, ich zadaniem jest prowadzenie ze sobą rozmowy ,w taki sposób, by wykazać się jak największą znajomością lektury, którą wylosowali. Prezentacja odbywa się następnego dnia, tak by uczniowie mogli się w domu przygotować do swoich ról. Czas trwania aktywności ok. 10 min. Uczniowie otrzymują oceny za odegranie swej roli.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.