X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3997
Przesłano:

Program zajęć pozalekcyjnych z informatyki dla uczniów klas II szkoły podstawowej

WSTĘP:
W ramach zajęć pozalekcyjnych stwarzam uczniom warunki do nabycia umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. Chciałabym przygotować uczniów do posługiwania się komputerami i technologią informacyjną. Działanie moje, ma przybliżyć dzieciom świat komputerów tak, aby wiedziały jak je wykorzystywać w pracy, nauce, zabawie i realizacji własnego hobby. Grupa około 15 uczniów, spotykania raz w tygodniu po 45 minut – około 32 godziny w ciągu roku.

CELE PROGRAMU:
• Nauczanie podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologia informatyczną.
• Rozwijanie zainteresowań informatycznych.
• Wspomaganie procesu umiejętności czytania, pisania, liczenia, wykonywania operacji arytmetycznych.
• Rozwijanie aktywności i ciekawości.

ZAGADNIENIE:Wokół komputera

Temat kolejnych zajęć:
1.Poznajemy regulamin pracowni komputerowej.
Liczba godz.: 1
Czynności uczniów: - poznają zasady bezpiecznego użytkowania komputera;
- poznają zasady pracy w pracowni komputerowej.
Osiągnięcia uczniów: - opisują prawidłowe zachowanie w pracowni oraz jak zapewnić bezpieczeństwo sobie i sprzętowi.

Temat kolejnych zajęć:
2.Poznaję komputer- NA EKRANIE
Liczba godz.: 1
Czynności uczniów: - poznają elementy zestawu komputerowego:
- poznają elementy pulpitu, co kryją w sobie ikony,
- poznają oznaczenia programów, folderów, plików;
- poznają zasady postawy ciała oraz zasady bhp przy pracy z komputerem  Osiągnięcia uczniów:-potrafią nazwać elementy zestawu,
-potrafią nazwać elementy pulpitu, zna pojęcia: pasek zadań, ikona, folder, okno
-znają zasady bezpiecznej pracy z komputerem
Uwagi o realizacji:Korzystanie z programu i płyty pt. „Lekcje z komputerem”
Ćwiczenie 1a,b,c

Temat kolejnych zajęć:
3. Poznajemy zasady działania myszki komputerowej-ZŁAP MYSZKĘ
Liczba godz.:1-2
Czynności uczniów: - poznają zasady prawidłowego posługiwania się myszką;
-poznają budowę myszki i rolę jej przycisków
-poznają różnice pomiędzy pojedynczym kliknięciem a podwójnym kliknięciem;
-poznają zasady „przeciągania” – złap i puść
Osiągnięcia uczniów: -potrafią poprawnie obsługiwać myszkę;
-rozróżniają prawy i lewy przycisk,
-utrwalają posługiwanie się lewy przyciskiem;
-potrafią sprawnie obsługiwać lewy przycisk myszy,
- potrafi używając odpowiedniego klawisza myszy pokolorować obrazek-LAS
Uwagi o realizacji: Należy zwrócić prawidłowe ułożenie ręki w czasie pracy.
Ćwiczenie 2a,b,c
Ćwiczenie 5b

Temat kolejnych zajęć:
4. Witamy klawiaturę i literki- STUK, PUK W KLAWISZE
Liczba godz.:1
Czynności uczniów: - poznają klawiaturę komputera, oraz ważne klawisze- ENTER, SHIFT, PRAWY ALT, DELETE, BACKSPACE
-poznają pojęcia: kursor, pole tekstowe
Osiągnięcia uczniów: -potrafią wskazać klawisze i wyjaśnić do czego służą,
- potrafią wykonać ćwiczenia sprawnego posługiwania się klawiaturą
Uwagi o realizacji: Ćwiczenie 3a,b,c,d

ZAGADNIENIE:Rysuję z komputerem

Temat kolejnych zajęć:
5. Pierwsze rysunki-NASZA KLASA
Liczba godz.:2
Czynności uczniów: -poznają program graficzny Paint- jego narzędzia, ich nazwy i przeznaczenie,
-poznają podstawowe funkcje ołówka i gumki, metody zmiany koloru ołówka z wykorzystaniem lewego i prawego przycisku myszy.
-poznają zasady zapisywania na twardym dysku swoich prac
Osiągnięcia uczniów: -potrafią nazwać, wskazać i wykorzystać narzędzia programu(portret kolegi z gotowych elementów),
-rysują krzywe, proste, dowolne znaki, wykorzystują gotowe narzędzia do rysowania figur płaskich; rozróżniają znaczenie lewego i prawego przycisku myszy przy zmianie koloru.
-potrafią samodzielnie wykonać rysunek(1- Moja klasa lekcyjna, 2- Portret rodziny),
Uwagi o realizacji:Ćwiczenie 4a,b,c ,d,
Rysunek w programie Paint

Temat kolejnych zajęć:
6. Jak mieszają się barwy?
Liczba godz.:1
Czynności uczniów: - poznają barwy podstawowe i pochodne,
-poznają zasadę mieszania barw w komputerze(w drukarce- CYJAN-jasnoniebieski, MAGENTA- purpurowy, YELLOW- żółty i BLACK- czarny- CMYK
Osiągnięcia uczniów: - potrafią wykonać rysunek przedstawiający: jak mieszają się barwy?
-potrafią ułożyć zestawy barw w ćwiczeniu
Uwagi o realizacji: Rysunek w programie Paint,Ćwiczenie 5a- mieszanie barw

Temat kolejnych zajęć:
7. Znaki drogowe- bezpieczniej na drodze! W drodze
Liczba godz.:2
Czynności uczniów: -poznanie rodzajów (ze wzgl. na kształt)znaków drogowych,
Osiągnięcia uczniów: -potrafią rozróżnić znaki drogowe i dopasować do nich kształt i barwę oraz znają ich znaczenie
Uwagi o realizacji: Ćwiczenie 7a,b,c
Wykonanie samodzielnie jednego ze znaków w programie Paint

Temat kolejnych zajęć:
8. Wokół Mikołaja, prezentów i choinki
Liczba godz.:2
Czynności uczniów: -malowanie bombki choinkowej zgodnie z opisem oraz ubieranie choinki
-ćwiczenie poprawnego korzystania z narzędzi w progr. Paint,
Osiągnięcia uczniów: -wykonują ćwiczenie zgodnie z poleceniem
- potrafią wykonać rysunek, portret Mikołaja,
Uwagi o realizacji: Ćwiczenie 8a,c. Należy zwrócić uwagę na poprawność korzystania z narzędzi

ZAGADNIENIE: Z komputerem można wiele!

Temat kolejnych zajęć:
9. W Królestwie liter
Liczba godz.:2
Czynności uczniów: -poznają zastosowanie edytora tekstu i uruchamiają edytor;
- poznają zasady zmiany wyglądu tekstu i zastosowanie przycisków: pogrubienie, pochylenie, podkreślenie
Osiągnięcia uczniów: -poznają budowę okna uruchomionego edytora,
-ćwiczą zastosowanie przycisków dot. formatowania tekstów w edytorze tekstu oraz wykonują ćwiczenia zgodnie z zaleceniami
-dokonują korekty w tekstach;
- zagadki z wyrazami
Uwagi o realizacji: Zalecany jest wybór prostego w obsłudze edytora tekstu.
- ćwiczenia 6a, b, c, d, f; 8 b lub 10 a-życzenia

Temat kolejnych zajęć:
10. Ortografia na wesoło
Liczba godz.:1
Czynności uczniów:- utrwalanie pisowni polskich liter przy użyciu klawisza: PRAWY ALT oraz zasad ortograficznych
Osiągnięcia uczniów: -ćwiczenia w stosowaniu zasad ortograficznych języka polskiego-„h” lub „ch”, „si” lub „ś”, „ci” lub „ć” itd
Osiągnięcia uczniów: Ćwiczenia 5c, d, 9c, d

Temat kolejnych zajęć:
11. Święto Babci i Dziadka
Liczba godz.:1
Czynności uczniów: - wykonują rysunki z okazji Święta „dziadków”, wykorzystując umiejętności obsługi myszki
Osiągnięcia uczniów: -wykorzystują wszystkie umiejętności przy kolorowaniu gotowych rysunków i własnych
Uwagi o realizacji: Wykonują prace wg poleceń- ćwiczenie 10 b, c, d, e, f oraz w progr. Paint

Temat kolejnych zajęć:
12. Figury geometryczne-malowanie na ekranie –FIGRAKI-FIGLAKI
Liczba godz.:1
Czynności uczniów: -poznają podstawowe wiadomości na temat figur
-operują kolorem.
Osiągnięcia uczniów: -rysują różne elementy z różnych kształtów i kolorów.
Uwagi o realizacji: Ćwiczenia 11a, b, c, d

Temat kolejnych zajęć:
12. Malujemy rysunek pt. „Zima”
Liczba godz.:1
Czynności uczniów: -wypełniają rysunki kolorem wg narzuconej palety barw przez n-la, korzystają z narzędzi edytora grafiki np.. gumki
Osiągnięcia uczniów:- wypełniają rysunek kolorem- b. cieple i zimne
Uwagi o realizacji:Ćwiczenia 9 a, b,e

Temat kolejnych zajęć:
13. Rysujemy koła, prostokąty, okręgi-MAŁE I DUŻE FIGRAKI
Liczba godz.:1
Czynności uczniów: -poznają metody zmiany wyglądu gotowych figur,
- wykorzystują umiejętności powiększania i pomniejszania elementów
Osiągnięcia uczniów: -wykorzystują gotowe narzędzia do rysowania figur płaskich;
-rozróżniają prostokąty, okręgi, koła, elipsy, łamaną, odcinek.
Uwagi o realizacji:Rysują gwiazdki, prostokąty, kwadraty, elipsy, koła, wykonując różne operacje,
Ćwiczenia 12 b, c

Temat kolejnych zajęć:
14. . IDZIE Wiosna!
Liczba godz.2
Czynności uczniów: -wykorzystują gotowe elementy oraz wypełnianie kolorem do wykonania rysunku
-uzupełniają obrazy-wyrazy na rysunku,
-przypominają zasady ortograficzne, wyrazy z „u” i „ó” oraz poprawiają błędy
Osiągnięcia uczniów: -stosują wszystkie umiejętności do wykonania rysunku.
-stosują zasady ortografii
Uwagi o realizacji: Ćwiczenia 13 a, b, c, d, e

Temat kolejnych zajęć:
15. Kolorowanki – wypełnianie kolorem.
Liczba godz.1
Czynności uczniów: -poznają narzędzia do wypełniania kolorem;
- operują kolorem;
- poznają rodzaje figur, które można wypełnić kolorem.
Osiągnięcia uczniów: -stosują narzędzia do wypełniania kolorem: wałek, rozpylacz;
-wykorzystują paletę kolorów do wypełniania kolorem powierzchni zamkniętych i do tworzenia tła.
Uwagi o realizacji: Wykorzystanie kolorowanek przyniesionych przez n-la

Temat kolejnych zajęć:
16. „POTYCZKI Z ZEGAREM”
Liczba godz.:1
Czynności uczniów: -przypomnienie zasad działania zegara i odczytywania czasu
- poznawanie i utrwalanie zapisu rzymskich oznaczeń miesięcy
Osiągnięcia uczniów: -ćwiczą ustawianie czasu na zegarach wskazówkowych i cyfrowych
- ćwiczenia w określaniu dat
Uwagi o realizacji:Proste ćwiczenia prowadzące do odczytywania godzin i ich ustawiania- Ćwiczenia 18a, b, c, d, e.

Temat kolejnych zajęć:
17. Praca z aplikacją KALKULATOR
Liczba godz.:2
Czynności uczniów:- Uruchamianie kalkulatora, poznanie przeznaczenia klawiszy numerycznych na klawiaturze
- Wykonywanie ćwiczeń wskazanych przez nauczyciela
Osiągnięcia uczniów:-Potrafi uruchomić kalkulator
- Zna przyciski: mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie, cofnij, kasowanie ostatnio wprowadzonej liczby lub całego obliczenia
-Wykonuje proste działania na liczbach
Uwagi o realizacji: Ćwiczenia z aplikacją KALKULATOR
Ćwiczenia 15 a, b, c, d

Temat kolejnych zajęć:
18. Z której strony lustra?
Liczba godz.:2
Czynności uczniów:- zapoznanie z terminem: SYMETRIA i rysunkiem symetrycznym
Osiągnięcia uczniów:- ćwiczenia rysunkowe na spostrzegawczość
Uwagi o realizacji:Ćwiczenia 17 a, b, c, d, e, f

Temat kolejnych zajęć:
19. Czekamy na lato!
Liczba godz.:1
Czynności uczniów: - Ćwiczenia z użyciem poznanych barw- W DESZCZU I SŁOŃCU
- Ćwiczą uzupełnianie luk w teście i obrazie.
Osiągnięcia uczniów: -potrafią poprawnie używać zasad ortograficznych-pisownia „ż” i „rz” Uwagi o realizacji: Ćwiczenia 19a-e

Temat kolejnych zajęć:
21. Jak bezpiecznie spędzę wakacje?
Liczba godz.:1
Czynności uczniów: -wykorzystują umiejętności pracy z programem Paint
Osiągnięcia uczniów: -stosują wszystkie umiejętności do wykonania rysunku.
Uwagi o realizacji:Wykonują własną pracę na zadany temat.

Temat kolejnych zajęć:
23. Przepisujemy gotowe teksty.
Liczba godz.:2
Czynności uczniów: -ćwiczą poznane zasady pisania tekstów;
-doskonalą sprawność poruszania się po klawiaturze.
Osiągnięcia uczniów: -potrafią poprawnie przepisać gotowy tekst;
-utrwalają działanie poznanych klawiszy.
Uwagi o realizacji:Praca z gotowym tekstem” lub wydrukowanym krótkim tekstem.

Temat kolejnych zajęć:
24. Prezentacja programów multimedilnych. Liczba godz.:2
Czynności uczniów: -poznają dostępny interaktywny program multimedialny
-poznają multimedialne programy wspierające nauczanie z różnych dziedzin;
-omawiają sposoby poruszania się w środowisku programu.
Osiągnięcia uczniów: -uruchamiają wybrany program multimedialny i poruszają się w jego środowisku.
Uwagi o realizacji: Encyklopedie multimedialne - „Jak to działa”, „Encyklopedia ptaków”, „Encyklopedia kotów”, itp.

Temat kolejnych zajęć:
25. Poznajemy ciekawe strony www.
Liczba godz.:1
Czynności uczniów: -poznają zasady działania Internetu;
-poznają elementy strony internetowej;
-przeglądają gotowe strony internetowe.
Osiągnięcia uczniów: -potrafią wpisać adres strony internetowej;
-potrafią poruszać się po stronie internetowej.
Uwagi o realizacji:www.dzieci.pl

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.