X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39960
Przesłano:

Mnożenie i dzielenie w zakresie 30 - gry i zabawy matematyczne. Scenariusz zajęć z edukacji matematycznej

Scenariusz zajęć edukacji matematycznej – klasa II

Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna – edukacja matematyczna
Uczestnicy: uczniowie klasy II A
Prowadzący: Anna Myśliwa
Temat zajęć: Mnożenie i dzielenie w zakresie 30 – gry i zabawy matematyczne
Cele – przewidywane osiągnięcia ucznia
- wykazuje znajomość tabliczki mnożenia i dzielenia, ( II.3.3, II.6.8)
- rozwiązuje zadania wymagające mnożenia i dzielenia w zakresie 30,(II.4.1)
- zgodnie współpracuje w grupie, stacjach zadaniowych wykonując zadania( III.1.10)
Cele sformułowane w języku ucznia dzisiaj na lekcji:
• zagrasz w parach, zespołach w gry matematyczne,
• utrwalisz podczas gier i zabaw tabliczkę mnożenia i dzielenia do 30,wyłonimy
„Mistrza „mnożenia i dzielenia
• wykonasz w stacjach zadaniowych zadania matematyczne zgodnie z poleceniami,
Kryteria oceniania ( Nacobezu)
Podczas zajęć będę zwracać uwagę czy:
• poprawnie mnożysz i dzielisz do 30, obliczysz poprawnie najmniej 12 działań,
• zagrasz w każdą grę podczas lekcji i weźmiesz udział w każdej zabawie matematycznej,
• czy współpracujesz w zespole, przestrzegasz reguł i zasad pracy,
Pytania kluczowe
• Czy trudno zdobyć tytuł Mistrza tabliczki mnożenia i dzielenia?
• Czego nas uczy praca zespołowa?
Metody pracy:
gra dydaktyczna, metoda problemowa, stacji zadaniowych, metody aktywizujące
Formy pracy:
praca z całą klasą, praca w parach, indywidualna, praca w zespołach, jednolita, zróżnicowana.
Pomoce dydaktyczne: kostki, karty matematyczne, diagramy, tabliczki mnożenia, plansze i działania do gry” Bingo”, łapki, plansze z iloczynami i ilorazami, kartoniki z ilorazami i iloczynami („Dobieranka”, „ Znajdź swój iloczyn, iloraz”),stacje zadaniowe ( zadania), kredki do metody świateł, tablet z dostępem do Internetu, aplikacja: matzoo.pl/klasa2, projektor, ekran.

Przebieg zajęć:

Rachunek pamięciowy ( praca z całą klasą).

I . Wprowadzenie do tematu .
• Zabawa – „ iloczyny i ilorazy szukają swoich liczb”.
Podział losowy na trzy zespoły . Ucz. losują kartki w trzech kolorach . Na odwrocie znajdują się liczy np. 3, x4, =12 lub 21, : 3, =7, Dzieci stoją w rozsypce, na sygnał odszukują odpowiednie liczby i układają działania. (Osoba bez karteczki nadzoruje i pomaga w działaniach pozostałym uczestnikom zabawy).
Iloczyny i ilorazy porządkują w ciągu rosnącym. Na odwrocie kartek w wynikami znajdują się sylaby tworzące hasło: Mistrz mnożenia i dzielenia.
Hasło przypinamy na tablicy
• Podanie celów lekcji, kryteriów oceniania, pytania kluczowego ( wykorzystanie projektora i ekranu i kartki dla uczniów)
• Sposób zdobywania, przyznawania punktów i zapisywania wyników po każdej zabawie ( karta ucznia – prowadzą sami uczniowie)oraz suma zdobytych punktów – tabela klasowa) . Ilością punktów do zdobycia i ich ilością na poszczególną oceną (kryteria oceny))

II. Część właściwa
• Mistrz tabliczki mnożenia i dzielenia
Nauczyciel kolejno zapoznaje uczniów z zasadami gry, punktacją i czasem gry.
1. Bingo –(praca indywidualna jednolita). Uczniowie wpisują w kartę liczby od 1 do 16 w dowolne miejsce. Nauczyciel losuje kartonik z działaniem, uczniowie skreślają liczbę w karcie. Gdy zbiorą zapełnioną linię w pionie , poziomie, skosie skreślonych liczb krzyczą „ Bingo”( zdobywając punkt) Gra toczy się do wyczerpania działań podawanych przez nauczyciela.
2. Diagram – (praca w parach). Na zmianę rzucają po x5 dwoma kostkami, mnożą przez siebie wyrzucone liczby, wynik zapisują ( inny kolor kredki)w diagramie ( zdobywając kolejne punkty). Gdy nie znają odpowiedzi , stawiają znak „?”.Sprawdzają poprawność wyników z tabliczką mnożenia.
3. Kółko i krzyżyk- ( praca w parach) . Wpisują na przemian liczby( inny kolor kredki) najpierw podzielne np. przez , 3 potem przez 4, i 5
Wygrywa i zdobywa punkt gracz, który pierwszy skreśli linię pionową, poziomą , lub skos ze swoimi liczbami.
4. Obliczamy iloczyny- ( praca w parach) . Na zmianę rzucają dwiema kostkami po x3, zaznaczają wynik na miarce centymetrowej spinaczami zdobywając kolejne punkty za poprawne działanie. Samokontrola poprawności wykonanych działań. Wygrywa gracz, którego spinacz wskazuje większą liczbę ( dodatkowy punkt)
5. Dobieranka –( praca w parach) Uczniowie otrzymują zestaw działań na mnożenie i dzielenie. Zadaniem jest dobranie działań na mnożenie i dzielenie z takim samym wynikiem. Pracują wspólnie na wspólny wynik. Ilość ułożonych par – punkt dla każdego gracza. Czas 3 minuty.
6. Karty- ( praca zespołowa). Jeden gracz wykłada karty, pozostali dwaj gracze podają wynik. Zdobywa punkt ten gracz, który uderzy w stolik i poda prawidłowy wynik. Zbiera karty, które zdobył. Liczba zdobytych kart, to kolejne jego punkty. Po 5 rozdaniach zmiana rozdającego karty. Jeśli gracz poda błędną odpowiedź, traci wszystkie dotąd zdobyte karty- punkty
Lub Gra-Muchy
Na stolikach rozłożone foliowe obrusy z napisanymi liczbami. Jeden gracz wykłada działania, pozostali dwaj łapką uderzają w odpowiednią liczbę. Poprawny wynik to zdobyta karta z działaniem( punkt dla gracza). Po 5 kartach z działaniami następuje zmiana rozdającego.
7. Zabawa z kostkami ( praca zróżnicowana - zespół). Uczniowie sami decydują w jakim zespole będą grać biorąc pod uwagę swoje umiejętności i możliwości znajomości tabliczki mnożenia i dzielenia ( indywidualnie pracują na swój wynik).
- zespół – kostki żółte ( zakres do 36)
- zespół – kostki żółte i zielone ( zakres do 54 : poziom wyższy)
- zespół – kostki zielone ( zakres do 81: poziom najwyższy)
Gracze rzucają na zmianę dwiema kostkami, obliczają iloczyny zdobywając punkty ( każdy gracz rzuca 5 razy).Kontrola wykonania działań przez graczy i z tabliczką mnożenia w razie potrzeby. Gracz zdobywa punkty za każdy poprawny wynik, traci wszystkie punkty za błąd.
Punktacja zróżnicowana w zależności od wybranego poziomu trudności:
Kostki żółte – 1 punt za poprawny wynik,
Kostka żółta i zielona – 2 punkty za poprawny wynik,
Kostki zielone – 3 punkty za poprawny wynik.
8. Tablet dla każdego zespołu z wyświetloną stroną http://matzoo.pl/klasa2/ lub https://klikankowo.jimdo.com
Mnożenie i dzielenie do30
Uczniowie wykonują działania, do zdobycia 1 „ananasa”- wygrywa zespół, który pierwszy wykona zadanie – punkt dla każdego uczestnika gry.
Nauczyciel zbiera karty z wynikami uczniów- uzyskanymi punktami podczas gier i nanosi na „Tabelę klasową”- Mistrza tabliczki mnożenia i dzielenia
• Stacje zadaniowe ( praca jednolita w zespołach- zespoły „Kolory” 6 stacji– dobór losowy )
Nauczyciel zapoznaje uczniów z pracą w zespołach zadaniowych, punktacją.
- podział na sześć zespołów
- zadania dla grup przypięte na tablicy
- na hasło „Start” uczeń z każdej grupy , zabiera zadanie do wykonania, wspólnie rozwiązują,
- kolejna osoba z grupy przypina rozwiązanie zadania i zabiera kolejne zadanie dla zespołu i tak do wyczerpania zadań. J Nauczyciel sprawdza poprawność zadań, jeśli zadanie ma błąd zwraca grupie do poprawki.
Zespół zdobywa punkt za każde poprawnie wykonane zadanie zgodnie z poleceniem.
Dodatkowe punkty przyznaje się za kolejność wykonania zadań w zespołach: odpowiednio 3 pkt. I miejsce, 2 pkt –II miejsce, 1 pkt – III miejsce
Uczniowie zdobytymi punktami „ząbki” uzupełniają uśmiech „ buzi” – wynik zespołu

III. Ewaluacja, podsumowanie zajęć.
• Wyłonienie Mistrza tabliczki mnożenia i dzielenia
• Ocena pracy uczniów
• Dzieci siedzą na dywanie. Kończenie zdania przez ucznia na którego wskaże strzałka” Koła Fortuny”.
- Ludzie chętnie grają w gry, ponieważ...
- Grając w gry matematyczne .....
- Podczas gry należy ....
- Jestem z siebie zadowolony, bo...
- Pozostali uczniowie udzielają odpowiedzi na to pytanie „Metodą świateł”. Uzasadniają wybór koloru.
• Udzielenie odpowiedzi przez uczniów na pytania kluczowe

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.