X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39953
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Super sprawa - dzieci mają prawa. Scenariusz zajęcia z udziałem nauczycieli stażystów i kontraktowych

SCENARIUSZ ZAJĘCIA
W GRUPIE DZIECI 4, 5, 6- LETNICH
Z UDZIAŁEM NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I KONTRAKTOWYCH

Temat: SUPER SPRAWA DZIECI MAJĄ PRAWA .
Cele główne:
 utrwalenie wiadomości dotyczących umów zawartych w Kontrakcie
Grupy
 aktywizowanie myślenia poprzez analizę , wnioskowanie ,
porównywanie
Cele operacyjne:
dziecko:
 zna zasady funkcjonowania w grupie
 rozumie znaczenie pojęć: prawo, miłość, opieka,nauka, pomoc itp.
 potrafi dostrzegać podobieństwa i różnice między dziećmi
 rozpoznaje i nazywa znane litery oraz znaki graficzne i figury
 wykonuje działania matematyczne z użyciem znaków >, <, +, -, =
 zna cyfry 1 - 10
 odpowiada na pytania
 współpracuje zgodnie w grupie
 integruje się z dziećmi
 prawidłowo reaguje na muzykę – rytm
 wykonuje zadania i pracę plastyczną wg poleceń nauczyciela –
określoną metodą
 bezpiecznie korzysta z dostępnych przyborów, materiałów
plastycznych
Formy pracy:
 praca z całą grupą
 praca indywidualna
 praca w małych grupkach
Metody:
 słowna: rozmowa, wiersz , śpiew
 czynna: zadań stawianych do wykonania
 percepcyjna: obrazki, napisy, pokaz
 aktywizująca: burza mózgów, plakat ,
Grupa: 4,5, 6 - latki

Pomoce dydaktyczne oraz materiały i narzędzia plastyczne:
 wiersz pt. „ Dziecko ” – własnego autorstwa, obrazki, napisy,
działania matematyczne, płyta CD z piosenką do zabawy
 brystole, farba czerwona, nożyczki, pędzle, klej, kredki,
kolorowanki

Przebieg
Część wstępna
1.Zabawa dydaktyczna „ Ukryty obrazek ”
Na tablicy pod arkuszem ukryty jest obrazek. Na arkuszu przypięte są figury geometryczne z cyframi. Zadaniem dzieci jest odszukać podaną przez N figurę z cyfrą , jej odpięcie i wypowiedzenie się co może przedstawiać ilustracja. Następnie odsłonięta jest cała ilustracja.

2.„ Burza mózgów ”
Odwołując się do ilustracji dzieci zastanawiają się, jakie mogą wystąpić u dzieci emocje [ np. : śmiech, złość, radość, smutek, zadowolenie ]

Część właściwa:
1.Odwołanie się do ustalonych zasad – Kontraktu Grupowego [ dzieci wypowiadają się na temat zasad obowiązujących w naszej grupie ]

2.Wysłuchanie wiersza pt. „ Dziecko ” twórczość własna

Niech się wreszcie każdy dowie
i pamięta sobie,
że dziecko to też człowiek.
Ma on swoje prawa
mimo, że jest mały.
Ma On prawa w świecie,
żeby był dobry i wspaniały.
Ma swe prawo do zabawy i nauki,
do opieki i miłości,
by kochali go dorośli.
Ma swe imię, kraj, rodzinę
i przyjaciół,
prawo do własności, pokoju, radości.
Tak więc każde dziecię,
niech jest najszczęśliwsze w świecie.

3.Rozszyfrowanie napisu wg kodu – dzieci wyszukują symbole i dopasowują odpowiednie literki tworzące napis : Mamy prawa.

4.Zabawa ruchowa przy piosence pt. „ Kolega z przedszkola ”

5.Wypowiadanie się dzieci na temat „ Jakie dzieci mają prawo ” – odwołanie się do Praw Dziecka w odniesieniu do wiersza oraz ilustracji [ nawiązanie do powstania Konwencji Praw Dziecka z 1989 ONZ , w Polsce wprowadzono w 1991r.

6.Zabawa ruchowa w formie „ Pantomimy ”
Dzieci podzielone są na grupy, każda grupa ma obrazki, które musi odpowiednio dopasować do „ buźki ” [ wesoła, smutna, uśmiechnięta, płacząca ].
Dzieci 6-letnie i 5-letnie dopasowują odpowiedni do nich napis. Następnie każda z grup
po kolei przedstawia gestem, mimiką twarzy lub ruchem ciała [ ułożone odpowiednio obrazki ].

7.Zaproszenie do wykonania pracy plastycznej w formie plakatu.
Każda grupa stolikowa rozwiązuje działanie matematyczne i otrzymuje arkusz brystolu z zadaniem. Nauczycielka wyjaśnia sposób wykonania pracy - każda grupa przystępuje do działania.
I grupa: wykonuje serce- stemplując dłonie i wkleja w środek napisy dotyczące praw dzieci [ 6 - latki ]
II grupa: na transparencie nakleja wyszukane napisy dotyczące obowiązków dzieci
w grupie [ 6 – latki ]
III i IV grupa: wyszukuje ilustracje – kolorowanki związane z prawami dzieci, koloruje je i nakleja na balonik oraz wybiera wyraz pasujący do obrazka [ 5 – latki ] – czytające
5 – latki
V grupa: najmłodsze dzieci [ 4 – latki ] z gotowych obrazków wyszukują ilustracje dotyczące praw dzieci i naklejają na baloniki i brystol tworząc plakat.

Przypomnienie dzieciom o obowiązku zachowania porządku na stoliku po wykonaniu pracy. Każdy zespół demonstruje swój plakat – nauczycielka przypina go do sztalugi.

Część końcowa
8.Na koniec na tablicy jest serce na którym dzieci przy pomocy nauczycielki przypinają wykonane przez siebie buźki - słoneczka, mówiące o stopniu zadowolenia z zajęcia.

9.Podziękowanie za wspólną pracę - wędrująca iskierka.

Opracowała: Iwona Dolata

"Mam prawo do" Jarosława Poloczka

Mam prawo do życia, do bycia, do chcenia.
Mam prawo do miłości, radości, tworzenia.
Mam prawo do nauki, wiedzy i wiary.
Mam prawo do marzeń, do snu i zabawy.
Mam prawo do gniewu i złego nastroju.
To wszystko jest takie poważne, dorosłe,
Powiem to jak dziecko, zwyczajnie, najprościej.
Chcę się bawić w piaskownicy,
dom zbudować dla dżdżownicy.
Z kolegami w piłkę grać
i niczego się nie bać.
Latem lizać zimne lody,
stać na deszczu dla ochłody
Chcę na łące zrywać kwiaty
i przytulać się do taty.
Zimą toczyć śnieżne kule,
i się z mamą pieścić czule.
Chcę by mi czytano bajkę,
o kocie, co palił fajkę.
Chcę też domek mieć na drzewie,
i co jeszcze chcę mieć nie wiem.
Ale jedno wiem na pewno, to chcę mieć:
Prawo do godnego życia,
Bez wojen, głodu i bicia,
Bez strachu, smutku i łez.
Cześć!!!
Prawa dla dzieci na całym świecie
Byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej jak umiecie.

"O PRAWACH DZIECKA" - Marcin Brykczyński
Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym
Że dziecko to także człowiek
Tyle że jest mały przecież.
Dlatego ludzie uczeni
Którym za to należą się brawa
Chcąc wielu dzieci los odmienić
Stworzyli dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta próbujcie dobrze zapamiętać:
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.
Tak się w wiersze poukładały

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.