X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39924
Przesłano:

Maska karnawałowa - wycinanie po linii krzywej, ozdabianie, mocowanie wiązania. Scenariusz zajęć z edukacji plastycznej w kl. II

Scenariusz zajęć z edukacji plastycznej
edukacja wczesnoszkolna klasa II

Temat zajęć: Maska karnawałowa – wycinanie po linii krzywej, ozdabianie, mocowanie wiązania.

Treści kształcenia wynikające z podstawy programowej
E1-POCZ-EPLAST-2.0-2.3 wydziera, wycina, składa, przylepia, wykorzystując gazetę, papier kolorowy, makulaturę, karton, ścinki tekstylne itp.;
E1-POCZ-EPLAST-2.0-2.6 wykonuje prace, modele, rekwizyty, impresje plastyczne potrzebne do aktywności artystycznej i naukowej;
E1-POCZ-EPLAST-2.0-1.1.c wyróżnia barwę, walor różnych barw, różnice walorowe w zakresie jednej barwy, fakturę,
E1-POCZ-EMUZ-2.0-1.2 słucha muzyki w połączeniu z aktywnością ruchową, gestami dźwiękotwórczymi: klaskanie, pstrykanie, tupanie, uderzanie o uda itp. oraz z towarzyszeniem prostych opracowań instrumentalnych; 
E1-POCZ-ESPOL-2.0-1.9 szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów, przedstawia i porównuje zwyczaje ludzi np. dotyczące świąt w różnych regionach Polski, a także w różnych krajach;
E1-POCZ-ETECH-2.0-1.2 wyjaśnia znaczenie oraz konieczność zachowania ładu, porządku i dobrej organizacji miejsca pracy ze względów bezpieczeństwa;

Cele edukacyjne:
- doskonalenie umiejętności cięcia po linii krzywej,
- zapoznanie z niektórymi zwyczajami dotyczącymi karnawału,
- rozwijanie wyobraźni i wrażliwości plastycznej u dzieci,
- doskonalenie sprawności manualnej,
wyrabianie nawyku bezpiecznego korzystania z narzędzi i oszczędnego gospodarowania materiałami.

Oczekiwane osiągnięcia uczniów:
Uczeń: umiejętnie wycina i przecina przy pomocy nożyczek, wie co oznacza pojęcie „karnawał”i rozumie zwyczaje z nim związane, sprawnie i bezpiecznie posługuje się nożyczkami, oszczędza materiały, tworzy pomysłowe prace.

Metody pracy: słowna, oglądowa, praktycznego działania.
Formy pracy: zbiorowa i indywidualna.
Uczniowie:
z orzeczeniem – xxxxxxxx
z opinią – xxxxxxxxxxxx

Formy dostosowania wymagań dla uczniów:
1. Wszystkie polecenia ustne przekazywać w prosty i zwięzły sposób; upewnić się czy zostały należycie zrozumiane.
2. Dostosować poziom trudności zadań do indywidualnych możliwości uczniów.
3. Często udzielać wskazówek w celu prawidłowego wykonania zadania i równie często sprawdzać efekty pracy.
4. Dawać możliwość prezentowania efektów działań na forum klasy jako sposób na wzmocnienia wiary we własne siły.
5. Prace artystyczne oceniać mając na uwadze zaangażowanie i wkład pracy uczniów.
6. Stwarzać atmosferę życzliwości i bezpieczeństwa.

Kompetencje kluczowe rozwijane i kształtowane w czasie zajęć:
- kompetencje cyfrowe – korzystania z odpowiednich zasobów multimedialnych; wykorzystanie tablicy interaktywnej,
- kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się – zdolność uczenia się i pracy w grupie i indywidualnie,
- kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej – kreatywne wyrażanie i komunikowanie pomysłów,
- kompetencje w zakresie przedsiębiorczości opierające się na kreatywności, wyobraźni i innowacji.
Środki dydaktyczne: teksty zagadek, płyta CD z piosenką, magnetofon, tablica interaktywna, modele masek, kartoniki z hasłem, szablony masek,
aparat fotograficzny,

Przebieg zajęć:
1. Powitanie integrujące zespół klasowy.
- uczniowie zgadują zakończenia wypowiadanych przez nauczyciela zdań,

My jesteśmy klasa .................(druga),
co oczkami ładnie ..................( mruga).
Na dzień dobry się ....................( witamy),
I do siebie .................(pomachamy).

2. Wprowadzenie do zajęć; rozwiązanie zagadek i odczytanie hasła.
„Mają dwoje uszu, lecz nie słyszą wcale.
Za to ciąć materiał umieją wspaniale.”
( nożyczki )
„ W jednym pudełeczku przebywa nas wiele.
Do naszych kolorów, spieszy się pędzelek.”
( farby )

„ Leżą w pudełeczku piękne, kolorowe.
Albo są drewniane, albo są woskowe.”
( kredki )
- nauczyciel czyta zagadki, uczniowie je odgadują, wybierają właściwe obrazki, na odwrocie których są sylaby potrzebne do ułożenia hasła:
KAR – NA - WAŁ
3. Ukierunkowane wypowiedzi dzieci na temat karnawału.
- Co to jest karnawał?
- Z czym się kojarzy?
- Jakie rodzaje zabawy odbywają się w karnawale?
( bale przebierańców, maskarady, bale maskowe)

4. Podanie tematu pracy przez nauczyciela.
- Recytacja przez dzieci wierszyka o karnawale i określenie przez uczniów elementów jego stroju
( strój karnawałowy czyli przebranie i maska)

„ Już karnawał włożył maskę,
drzwi otworzył z hukiem, trzaskiem .
Wpadł jak wicher do pokoju.
W czym? W karnawałowym stroju. „
- nauczyciel mówi, że w związku ze zbliżającą się zabawą karnawałową w szkole, na dzisiejszych zajęciach uczniowie wykonają maski.

5. Projekcja filmu „ Maski z całego świata”.
( https://www.youtube.com/watch?v=sUgTy99Iocs )
- zwyczaj zakładania masek na bale karnawałowe jest znany od dawna. Niektóre z nich to prawdziwe arcydzieła.
- wypowiedzi dzieci na temat wyglądu masek, w szczególności kształtu i sposobu jej ozdobienia.

6. Omówienie etapów wykonania pracy połączone z pokazem masek.
- wycięcie kształtu maski,
- ozdabianie za pomocą wycinanek, brokatu, błyszczącego papieru,
- mocowanie gumki.
zwrócenie uwagi na bezpieczne posługiwanie się narzędziami i oszczędne korzystanie z materiałów.

7. Samodzielna praca uczniów; nadzór i korekta nauczyciela.

8. Przerwa śródlekcyjna.
- śpiew połączony z ruchem przy piosence „ Jak wesoło dzisiaj w szkole”

9. Podsumowanie zajęć. Prezentacja wykonanych masek; ocena działań dzieci.
Wszystkie maski są niezwykłe. Widać w każdej z nich, cząstkę każdego z Was. Na pewno przyniosą Wam wiele radości podczas naszego balu. Zapraszam wszystkich do pamiątkowego zdjęcia.

10. Porządkowanie miejsca pracy.

Opracowanie:
Małgorzata Jeromin
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
w Szkole Podstawowej nr 7
w Mławie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.