X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39910
Przesłano:

"Świtezianka" Adama Mickiewicza. Konspekt na lekcję języka polskiego

KONSPEKT LEKCJI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
KLASA VII (90 minut)
Temat: „Wypadek? A może zabójstwo? - wiersz „Świtezianka” A. Mickiewicza

Cele lekcji:
Uczeń:
-Zapoznaje się z wierszem „Świtezianka” A. Mickiewicza
-potrafi napisać streszczenie wiersza
-potrafi zadawać pytania do tekstu
-zna termin „ballada”
Informacje dodatkowe: Lekcja ma charakter śledztwa – U. Wcielają się w rolę detektywów i wspólnie z N. ustalają, co wydarzyło się nad jeziorem Świteź.

WPROWADZENIE:
1.Nauczyciel prosi Uczniów o połączenie stołów tak, aby stworzyć krąg. Następnie rozdaje karteczki do wklejenia:
„Tajemnicza zbrodnia lub wypadek sprzed lat nad jeziorem.... Ktoś zabił? Jeśli tak, to dlaczego? Jakie miał powody lub cel.... Wciel się w detektywa i osądź sprawcę!”
2. N. wyjaśnia U., na czym będzie polegała lekcja oraz prosi o zapisanie tematu.

WŁAŚCIWY TOK LEKCJI:
1. U. Po raz pierwszy stykają się z tekstem Adama Mickiewicza pt. „Świtezianka”.
Wskazówka: Mocniejszym klasom wystarczy przeczytanie tekstu w ciszy, dla słabszych polecane jest po pierwszym czytaniu obejrzenie filmu nt. Wiersza
(np. https://www.youtube.com/watch?v=pME0oopOFGk&t=201s lub przesłuchanie audiobooka)
2. U. Piszą w zeszytach pytania do wiersza (czego chcieliby się dowiedzieć? Mogą to być pytania klasyczne, typu „kto opowiada tę historię”, jak i bardziej wyszukane)
3. U. Czytają swoje pytania – inni próbują na nie odpowiedzieć. Wnioski zapisywane są na tablicy.
4. N. rozdaje karty pracy - „Akta sprawy”. Nawiązuje do pytania w temacie.
5. U. Wcielają się w śledczych i przy pomocy tekstu starają ustalić przebieg zdarzeń. Następnie samodzielnie piszą streszczenie ballady oraz wypełniają kartę pracy.
6. N. wprowadza termin „ballada”.
7. U. Zapisują krótką notatkę w zeszycie, a następnie próbują dowieść na przykładzie tekstu, dlaczego „Świtezianka” mogłaby być balladą.
8. N. opowiada krótko ciekawostkę na temat A. Mickiewicza i genezy powstania utworu (autor w młodości często nad jeziorem bywał, ponieważ mieszkał niedaleko, pod wpływem ludowych historii, które opowiadano w okolicy napisał dwa wiersze: „Świteź” i „Świtezianka”. Wspomina też o kamieniu, który teraz znajduje się nad jeziorem Świteź”).
9. U. Rysują kamień w zeszycie oraz wypisują na nim jeden, wybrany przez siebie cytat z wiersza.
10. N. prosi U. By za pomocą Google Maps znaleźli jezioro Świteź.

PODSUMOWANIE LEKCJI
Następuje krótkie podsumowanie lekcji – N. prosi U. o ustalenie celów tej lekcji oraz wypisanie ich w zeszycie. Następuje odczytanie celów przez chętnych U.

ZAŁĄCZNIKI:
Karteczki rozdawane na początku:
Tajemnicza zbrodnia lub wypadek sprzed lat nad jeziorem.... Ktoś zabił? Jeśli tak, to dlaczego? Jakie miał powody lub cel.... Wciel się w detektywa i osądź sprawcę!

KARTA PRACY (AKTA SPRAWY)
KARTA SPRAWY

Śledztwo prowadził A. Mickiewicz w roku......................(podaj rok napisania wiersza). Ponownie podjęto śledztwo w roku 2019 roku przez........................................ Sytuacja zostaŁa opisana w........................................(podaj tytuł wiersza oraz gatunek).

Kto?

Gdzie ?

Powód śmierci denata:

Przewidywana kara:

(Przypominajka ze słowotwórstwa: Imię bohatera to............................ Końcówka więc będzie wrostkiem/ przyrostkiem/ przedrostkiem/ formantem zerowym. Jest to końcówka..........................(podaj ją).

NOTATKA – BALLADA:
Ballada – wierszowana opowieść, łącząca w sobie cechy liryki, epiki i dramatu, której tematem są niezwykłe wydarzenia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.