X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3987
Przesłano:

Scenariusz zajęć świetlicowych: Zimowe drzewo

1. Grupa wiekowa : uczniowie klas I – III
2. Temat dnia – „Zimowe drzewo”

3. Cele zajęć :

Wiadomości – uczeń powinien :
- umieć określić zimowe barwy.

Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych – potrafi :
- wybrać z palety barw barwy zimowe.

Stosowanie wiadomości w sytuacjach nowych – potrafi :
- wykonać pracę plastyczną na temat „Zimowe drzewo” za pomocą wybranych wcześniej przez siebie barw.

Rozumie wiadomości :
- rozumie, dlaczego do malowania zimowego krajobrazu używamy takich, a nie innych barw.
Wychowawcze :
- zachęcanie do wykorzystania wyobraźni,
- zachęcanie do obserwacji i określania wybranych elementów otaczającej nas przyrody,
- podkreślenie i wpojenie współistnienia i współzależności „natura-człowiek”,
- dbanie o estetykę miejsca pracy podczas wykonywania prac plastycznych ,
- kulturalne zachowanie się wobec rówieśników,
- wdrażanie dzieci do wspólnej pracy i zabawy,
-wyrabianie nawyku dzielenia się z innymi,
-wyrabianie nawyku czekania na swoją kolej.

4. Metody pracy :

słowna
- rozmowa z dziećmi,
- swobodne poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Jakie barwy obserwujemy zimą w przyrodzie?”,
- swobodne wypowiedzi dzieci na powyższy temat,
- wymienianie barw dominujących zimową porą.

praktyczna
- wybór odpowiednich barw z palety kolorów,
- wykonywanie pracy plastycznej za pomocą wybranych barw zimowych.

oglądowa
- podziwianie różnorodnych sposobów wykonania pracy plastycznej przez dzieci.

5. Formy pracy :

zbiorowa
- odpowiadanie na pytania nauczyciela,
- wymienianie kolorów, które można zaobserwować zimą w przyrodzie.

indywidualna
- wymyślanie koncepcji wykonania pracy plastycznej,
- wykonanie pracy plastycznej.

6. Pomoce i środki dydaktyczne :
- farby i pędzle,
- gotowy kontur drzewa z ramą.

7. Przebieg zajęć:

1) Powitanie dzieci.

Nawiązanie do tematu lekcji.
Nauczyciel zadaje pytanie „Jakie barwy obserwujemy zimą w przyrodzie? Dlaczego takie, a nie inne?”
Dzieci odpowiadają, wymieniają miejsca, gdzie można zaobserwować zimowe barwy – zimna zieleń w lesie iglastym, biel i szarości śniegu, czerń i szarość oraz brązy na roślinach, niebieskie niebo.
Nauczyciel na bieżąco dokonuje syntezy informacji, prosi dzieci, żeby przypomniały sobie zimowe spacery lub wyprawy i spróbowały określić widziane wtedy barwy.

2) Nauczyciel prosi dzieci o wykonanie pracy plastycznej „Drzewo” – gdzie dzieci użyją tylko omawianych wcześniej barw, które można zaobserwować w przyrodzie zimą.
Zwracamy dzieciom uwagę, aby wykorzystywały tylko kilka kolorów farb, czerń, brąz, biel, niebieski. Zwracamy uwagę, żeby dzieci spróbowały wykonać dwie prace, z odwróceniem kolorów np. – białe drzewo, czarne tło i czarne drzewo – białe tło. Można dodać białe elementy za pomocą korektora, np. śnieg na konarach drzewa, czy prószący z nieba.
Po skończonym malowaniu dzieci porządkują stanowisko pracy.
Kiedy prace są gotowe, komponujemy z nich wystawę.
3) Zakończenie i pożegnanie uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.