X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39865
Przesłano:

Ćwiczenia i zabawy z piłką. Lekcja wychowania fizycznego w klasie I

LEKCJA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE I a
Temat : Ćwiczenia i zabawy z piłką.
Cele ogólne:
-kształtowanie umiejętności rzutu i chwytu piłki
- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
- wdrażanie do pracy zespołowej
Cele operacyjne:
Uczeń:
- sprawnie wykonuje proste ćwiczenia z piłką
- wykonuje prawidłowe podania i chwyty piłki
- ćwiczy koordynację wzrokowo – ruchową
- stosuje się do reguł gier i zabaw
- potrafi współpracować w parach
- przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć ruchowych
- starannie wykonuje ćwiczenia
- słucha poleceń nauczyciela

Kompetencje kluczowe:
I. Kompetencje osobiste, społeczne, w zakresie umiejętności uczenia się:
- kształcenie umiejętności porozumiewania się z innymi;
- rozwijanie zdolności radzenia sobie z niepewnością, brakiem wiary we własne możliwości;
- wspieranie rozwoju fizycznego i emocjonalnego dziecka;
- kształcenie nawyku zdrowego stylu życia;
- rozwijanie poczucia empatii i współdziałania w grupie;
II. Kompetencje obywatelskie:
- integracja grupy klasowej;
- dostrzeganie, że warunkiem osiągnięcia wspólnego celu jest indywidualna odpowiedzialność każdego uczestnika grupy;
- kształcenie umiejętności dostrzegania wspólnych wartości;
III. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości:
- rozwijanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach – kreatywność, podejmowanie samodzielnych decyzji, logiczne myślenie.
Metody: zadaniowa, zabawowo – naśladowcza
Formy: indywidualna, zespołowa
Przybory: piłki, szarfy

Przebieg lekcji:

1. Czynności organizacyjno – porządkowe:
• przygotowanie uczniów do zajęć ruchowych, zbiórka, przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się podczas wykonywania ćwiczeń i w trakcie zabawy.
2. Rozgrzewka: ćwiczenia bieżne, wymachy ramion, krążenia tułowia, głowy, ćwiczenia dłoni przygotowujące do rzutów i chwytów piłki.
3. Zabawa bieżna „Ogonki”
4. Pokaz i krótkie objaśnienie, jak powinny być ułożone ręce do chwytania piłki i w trakcie rzutu:
• rozdanie piłek, swobodne zabawy z piłkami:
- podrzucanie i chwytanie, odbijanie o podłogę i chwytanie, podrzucanie piłki, klaskanie i chwytanie, itp.
• Ćwiczenia w parach:
- rzuty z przed klatki piersiowej, chwyt oburącz
- rzuty z góry, chwyt oburącz
- rzuty z dołu, chwyt oburącz
- rzut z odbiciem o podłogę i chwyt oburącz
• Podział na trzy drużyny:
- podawanie piłki dołem pod nogami
- podawanie piłki górą nad głowami
5. Ćwiczenia uspakajające:
• marsz po obwodzie koła, wdech nosem, wydech buzią, podnoszenie i opuszczanie ramion;
• leżenie przodem, na sygnał unoszenie ramion i klatki piersiowej do góry z jednoczesnym wykonaniem wdechu nosem, w momencie wydechu buzią powrót do leżenia
6.Zbiórka, omówienie lekcji, pożegnanie.

Agata Boczkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.