X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39857
Przesłano:

Plan i skala. Zajęcia ćwiczeniowe z geografii

Zajęcia ćwiczeniowe z geografii

Temat zajęć : Plan i skala.

Cel ogólny: Wykonanie pomiarów placu szkolnego. Rysowanie planu placu szkolnego (boiska) w skali.

Cele szczegółowe:
Wiadomości
A – Uczeń zna:
• terminy: skala liczbowa, skala mianowana, podziałka liniowa, plan.

B – Uczeń wyjaśnia:
• różnicę między planem a mapą.

Umiejętności
C – Uczeń potrafi:
• zapisać skalę w postaci liczbowej, mianowanej
i liniowej,
• zapisać wyniki pomiarów.

D – Uczeń potrafi:
• ocenić długość i szerokość placu szkolnego (boiska) metodą „na oko”,
• wykonać pomiar placu szkolnego (boiska) metodą „krokową”,
• zmierzyć długość i szerokość placu szkolnego (boiska) miarą mierniczą,
• ocenić metodę pomiaru pod kątem stopnia łatwości oraz dokładności,
• dobrać odpowiednią skalę planu,
• narysować w skali plan placu szkolnego (boiska).

Postawa
Kształcenie umiejętności pracy w grupie

Formy pracy:
grupowa, indywidualna

Metody pracy:
podająca (instrukcja), problemowa, praktyczna

Środki dydaktyczne:
miara miernicza, karta pracy, kartka bloku milimetrowego

Czas pracy: 2 godziny lekcyjne

Karta pracy
Pomiar długości i szerokości placu szkolnego (boiska)
Rysowanie planu

Data:............................
Klasa :........................
Grupa :.......................
Nazwiska i imiona uczniów ........................................


Zadanie I. Pomiar długości placu szkolnego (boiska).

Polecenia :
1. Oceń długość placu szkolnego (boiska) metodą „na oko” w metrach. ........................................
2. Wykonaj ten sam pomiar metodą „ krokową”.
Instrukcja:
Aby prawidłowo wykonać to ćwiczenie, należy:

a) ustalić długość swojego kroku.
W tym celu powinnaś (powinieneś) dwukrotnie przejść odcinek o znanej długości i obliczyć średnią długość swojego kroku .
Średnia długość kroku : ........................................
b) zmierzyć długość placu szkolnego krokami w jedną i w drugą stronę.
Podaj średnią liczbę kroków : ........................................
c) Przelicz ten pomiar na metry : ........................................
3. Wykonaj pomiar długości placu szkolnego taśmą mierniczą.
Podaj wynik w metrach : ........................................

Zadanie II. Pomiar szerokości placu szkolnego (boiska)

POLECENIA :
1. Oceń szerokość placu szkolnego metodą „na oko” w metrach : ........................................
2. Wykonaj ten sam pomiar metodą „ krokową”.
(Średnią długość swojego kroku znasz z zadania I.2.a.)
a) Zmierz szerokość placu szkolnego krokami w jedną i w drugą stronę.
Podaj średnią liczbę kroków: ........................................
b) Przelicz ten pomiar na metry: ........................................
2. Wykonaj pomiar szerokości placu szkolnego taśmą mierniczą.
Podaj wynik w metrach: ........................................

Zadanie III. Wnioski dotyczące wyników pomiarów

1. Która metoda wydaje Ci się najłatwiejsza , a która najtrudniejsza ?
2. Która metoda jest najdokładniejsza , a która najmniej dokładna ?
Wnioski : ........................................
........................................
........................................

Zadanie IV. Rysowanie planu placu szkolnego (boiska)

1. Przyjmij odpowiednią skalę i na podstawie wykonanych przez grupę pomiarów, naszkicuj na kartce papieru milimetrowego plan placu szkolnego (boiska) .
2. Skalę zapisz w postaci liczbowej , mianowanej i podziałki liniowej .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.