X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39829
Przesłano:

Zaułek słówek – wyrazy z ą i ę. Spotkanie ze Skarbnikiem. Scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć zintegrowanych
przeprowadzonych w klasie III

Krąg tematyczny: Powtórki przez pagórki.

Temat dnia: Zaułek słówek – wyrazy z ą i ę.
Spotkanie ze Skarbnikiem.

Edukacja matematyczna:
Ćwiczenia doskonalące liczenie pamięciowe w zakresie 100 z wykorzystaniem podstawowych działań.

Cele:

doskonalenie liczenia pamięciowego w zakresie 100,
poszerzenie wiadomości na temat zawodu górnika.

Cele operacyjne:

uczeń
doskonali umiejętność liczenia pamięciowego w zakresie 100,
rozpoznaje sumy, różnice, ilorazy i iloczyny,
rozróżnia liczby parzyste i nieparzyste.

Metody i formy pracy:

ćwiczeń praktycznych zespołowych,
zabaw matematycznych.

Przebieg zajęć:

1. Zabawa Milczek.
Ćwiczenie rachunku pamięciowego.
Nauczyciel wskazuje liczby i znaki działań – uczniowie liczą w pamięci i podają tylko wynik.

2. Wprowadzenie do zajęć – Pociąg z hasłem "Spotkanie ze Skarnikiem" .Dzieci mają ułożyć obliczone działania ( sumy i różnice) malejąco. Po odwróceniu kartoników odczytują hasło wprowadzajace do zajęć.(zał.nr 1)

3. Rozwiązywanie zadania 5 str.87.na tablicy z rysunkiem.
Analiza zadania.
Zapisanie danych do zadania.
Podanie przez uczniów działań do zadania.
Ułożenie i zapisanie odpowiedzi.

4. Poznanie nazw zawodów związanych z pracą górników.
Na tablicy znajdują się kartki z nazwami zawodów wykonywanych przez górników. Pod każdą nazwą znajduje się działanie, które uczniowie mają obliczyć w pamięci. Wynik jest szyfrem. Nauczyciel odczytuje objaśnienia do poszczególnych nazw zawodów.(zał.nr 2)

kombajnista
20+14
rabunkarz
12+36
wrębiarz
44-35
metaniarz
15+18
wiertacz
32-21
strzałowy
21+18
ładowacz
50+37
podsadzkarz
47-19
Przypomnienie w trakcie obliczeń co to jest suma, różnica, iloraz, iloczyn?

5. Rachunek pamięciowy – dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie w zakresie 100.
Wynik parzysty uczniowie siedzą, nieparzysty wstają.

6. Rozwiązanie zad.6 z podr. str.87.
Analiza zadania przez uczniów.
Zapisanie danych do zadania.
Podanie przez uczniów działań do zadania.
Ułożenie i zapisanie odpowiedzi.

7. Wykonanie samodzielnie obliczeń w zakresie mnożenia na karcie pracy.
Odgadnięcie hasła Lis Major .
Wyjaśnienie - zasłużony, emerytowany górnik, przewodniczący górniczym uroczystościom, takim jak przyjęcie do górniczej braci, Barbórka, itp.(zał.nr3)

8. Podsumowanie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.