X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39820
Przesłano:

Poznajemy siłę tarcia - scenariusz zajęć z przyrody

Scenariusz zajęć z przyrody w klasie VI

Temat: Poznajemy siłę tarcia
( Treści nauczania w podstawie programowej 5.2 Uczeń wyjaśnia wpływ codziennych zachowań w domu i w szkole, w miejscu zabawy na stan środowiska; 5.3 Proponuje działania sprzyjające środowisku przyrodniczemu )
Cele szczegółowe:
1. Poziom wiadomości
A. Zapamiętanie wiadomości:
Uczeń:
• podaje przykłady występowania siły tarcia
B. Zrozumienie wiadomości:
Uczeń:
• Wymienia sposoby zmniejszania i zwiększania siły tarcia
• wykonuje polecenia zgodnie z instrukcją
• omawia znaczenie siły tarcia
• wyjaśnia od czego zależy siła tarcia
2. Poziom umiejętności
C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych:
Uczeń:
• stosuje wcześniej zdobyte wiadomości w określonych sytuacjach ( na podstawie dodatkowych źródeł podaje przykłady działania siły tarcia w organizmie człowieka- stawy)
D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych:
Uczeń:
• Formułowanie wniosków
• Wyjaśnia związek powstawania lawin błotnych lub śnieżnych z siłą tarcia
Cele wychowawcze:
Uczeń:
• koncentruje uwagę na wykonywanych zadaniach
Metody:
praktycznego działania- doświadczenia
ekspnująca – ilustracje, prezentacja
podająca – objaśnienia
problemowa- rozwiązywanie zadań
praktycznego działania- ćwiczenia
Formy pracy:
praca w zespołach- zróżnicowana i jednolita
praca indywidualna
Środki dydaktyczne:
• prezentacja multimedialna-Siły tarcia
• pomoce do doświadczeń: papier ścierny, jajko, mydło, oliwa, woda, książki, kredki
• zestaw zadań i instrukcje do doświadczeń
• Karta ewaluacji
Przebieg zajęć:
1.Czynności organizacyjne, sprawdzenie pracy domowej
2.Wprowadzenie do tematu zajęć, uświadomienie uczniom celu zajęć
3. Prezentacja multimedialna-Siły tarcia
4. Praca w grupach (Załącznik 1) – wykonanie i omówienie doświadczeń, formułowanie wniosków
5. Wykonanie ćwiczeń praktycznych (zeszyt ćwiczeń)
5.Prezentacja wykonanych zadań, omówienie, podsumowanie –utrwalenie wiadomości
6. Podziękowanie i zadanie pracy domowej
7. Ewaluacja
EWALUACJA
Wpisz literę P przy zdaniach prawdziwych, a literę F przy zdaniach fałszywych:
Siła tarcia zależy od rodzaju stykających się powierzchni oraz od nacisku
Smarowanie nart powoduje zwiększenie siły tarcia
Siła tarcia sanek o podłoże jest większa na śniegu niż na lodzie

Załącznik 1
GRUPA1
Doświadczenie- Czy łatwo jest utrzymać jajko w palcach?
Materiały : jajko, oliwa, talerzyk
Przebieg doświadczenia:
1.Jajko podnieś dwoma palcami i mocno trzymaj.
2.Odłóż jajko na talerzyk i posmaruj skorupkę jajka oliwą.
3. Ponownie chwyć jajko dwoma palcami.
Obserwacje:
Kiedy łatwiej było chwycić jajko? dlaczego?........................................
Wniosek:

Grupa 2
Doświadczenie Czy łatwo jest utrzymać mydło w palcach?
Materiały : mydło, woda, talerzyk
Przebieg doświadczenia:
1.Suche mydło podnieś dwoma palcami i mocno trzymaj.
2.Odłóż mydło na talerzyk i posmaruj mydło wodą.
3. Ponownie chwyć mydło dwoma palcami.
Obserwacje:
Kiedy łatwiej było chwycić mydło? dlaczego?........................................
Wniosek:
Grupa 3
Doświadczenie:Od czego zależy siła tarcia?
Materiały : książka, papier ścierny, taśma samoprzylepna
Przebieg doświadczenia:
1.Spróbuj popychając poziomo palcem przesuwać książkę po ławce.
2.Następnie taśmą samoprzylepną przymocuj papier ścierny do blatu ławki.
3. Połóż książkę na papierze i popychając poziomo palcem przesuwaj ją.
Kiedy łatwiej było przesuwać książkę ?
Dlaczego?........................................
Wniosek:
Grupa 4
Doświadczenie:Od czego zależy siła tarcia?
Materiały : dwie książki
Przebieg doświadczenia:
1.Spróbuj popychając poziomo palcem przesuwać książkę po ławce.
2.Następnie połóż na nią drugą książkę.
3. Popychając poziomo palcem przesuwaj obie książki.
Kiedy łatwiej było przesuwać?
Dlaczego?........................................
Wniosek:
Grupa 5
Doświadczenie:Od czego zależy siła tarcia?
Materiały : książka, dwie kredki
Przebieg doświadczenia:
1.Spróbuj popychając poziomo palcem przesuwać książkę po ławce.
2.Następnie połóż pod nią poziomo dwa ołówki.
3. Popychając poziomo palcem przesuwaj książkę położoną poziomo na ołówkach.
Kiedy łatwiej było przesuwać ?
Dlaczego? ........................................
Wniosek:

EWALUACJA
Wpisz literę P przy zdaniach prawdziwych, a literę F przy zdaniach fałszywych:
Siła tarcia zależy od rodzaju stykających się powierzchni oraz od nacisku...
Smarowanie nart powoduje zwiększenie siły tarcia...
Siła tarcia sanek o podłoże jest większa na śniegu niż na lodzie...

Opracowała Anna Majchrzak- Barabasz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.