X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39813
Przesłano:

Co to jest edytor tekstu - wprowadzenie do programu. Konspekt lekcji

Co to jest edytor tekstu - wprowadzenie do programu.
Konspekt lekcji informatyki w szkole podstawowej
Temat: Co to jest edytor tekstu – wprowadzenie do programu.

Cel główny lekcji:
• Poznanie możliwości zastosowania programu do edycji tekstu - Microsoft Office Word 2007

Cele szczegółowe lekcji:

• kształcący
- uczeń umie uruchomić edytor tekstu Word
- uczeń umie dostosować okno programu Microsoft Office Word 2007 do swoich potrzeb
- uczeń umie opisać budowę okna programu Word
• poznawczy
- uczeń zna nazwy programów do edycji tekstu oraz ich podstawowe
cechy
- uczeń zna sposoby wykorzystania podstawowych możliwości
programu,
- uczeń zna ważniejsze funkcje okna programu Word
• wychowawczy
- uczeń rozumie możliwości zastosowania programu do edycji tekstu
- jest systematyczny i staranny w pracy
- samodzielny w podejmowaniu decyzji
- dba o poprawną edycję tworzonego dokumentu

Metody nauczania:
• pogadanka, instruktaż, ćwiczenia
Formy pracy:
• indywidualna
Środki dydaktyczne:
• komputer – środowisko Office 2007 , podręcznik Informatyka Europejczyka podręcznik dla gimnazjum

Przebieg lekcji:

Sprawy organizacyjne (zapis tematu lekcji, sprawdzenie listy obecności).
1. Wprowadzenie do tematu.
Podanie przez nauczyciela tematu lekcji.
2. Wyjaśnienie celu lekcji – Wprowadzenie do programu Microsoft Office Word 2007 oraz wykorzystanie podstawowych możliwości programu

3. Pogadanka na temat programu Microsoft Office Word 2007:
Nauczyciel zadaje uczniom pytania:
a) Co to jest edytor tekstu i do czego służy
Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający
redagowanie i formatowanie tekstu.
b) Jakie znacie inne edytory tekstu?
Notatnik, Word Pad
c) Gdzie mają zastosowanie edytory tekstu?
Edytory tekstowe zastosowanie swoje maja tam gdzie trzeba przygotować jakąś treść nawet ilustrowaną i gdzie potem jest konieczność przeniesienia tej treści na papier.

4. Praca z programem Microsoft Office Word 2007

Omówienie z uczniami poszczególne elementy okna programu:

a) Obszar pisania tekstu
b) Pasek narzędzi standardowy (pasek narzędzi) umożliwia szybki dostęp do najczęściej wybieranych poleceń
c) Pasek narzędzi formatowania (pasek formatowania) umożliwia
szybkie wprowadzenie zmian w wyglądzie tekstu
d) Linijka pozioma stosowana jest do zmiany szerokości marginesów oraz
do ustawiania wcięć i tabulatorów
e) Linijka pionowa służy do ustawienia górnego i dolnego marginesu
f) Przyciski zmiany widoków umożliwiają wyświetlanie dokumentu na różne sposoby
g Omówienie wstążek oraz ich zawartości
h) Pasek stanu zawiera informacje na temat aktywnego dokumentu, np. numer strony

Omawiam szczegółowo wstążkę Narzędzia główne, Wstawianie, Układ strony
Wstążka Narzędzia główne
a) Styl
b) Rodzaj czcionki
c) Rozmiar
d) Pogrubienie
e) Kursywa
f) Podkreślenie
g) Wyrównanie do lewej
h) Wyśrodkowanie
i) Wyrównanie do prawej
j) Wyjustowanie
k) Interlinia
l) Numerowanie
m) Punktory
n) Zewnętrzna krawędź
o) Wyróżnienie
p) Kolor czcionki

Pogadanka na temat możliwości edytora tekstu Microsoft Office Word 2007

a) Wstawianie i formatowanie grafiki
b) Wypunktowanie i numerowanie
c) Wstawianie tabel
d) Tabulatory

Ćwiczenie do samodzielnej realizacji przez uczniów.

Podczas przepisywania uczniowie jednocześnie ćwiczą umiejętność
pisania na klawiaturze oraz zapamiętują możliwości programu.
Zakończenie lekcji

1. Powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji:
a) Do czego służy edytor tekstu?
b) Jakie znamy podstawowe elementy okna programu?
c) Jakie możliwości daje nam edytor tekstu Microsoft Office Word 2007?
2. Ocena pracy uczniów na lekcji.

Ćwiczenia z programu Microsoft Office Word 2007

Przepisz poniższy tekst. Zwróć uwagę, że we wspomnianym dokumencie zastosowano cztery sposoby wyrównania tekstu: do lewego marginesu, jednocześnie do lewego i prawego marginesu, wyśrodkowanie i wyrównanie do prawego marginesu.
Spróbuj wg własnego pomysłu wykorzystać zapamiętane z lekcji możliwości programu Microsoft Office Word 2007i odpowiednio sformatuj tekst.

W październiku 1492 roku Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. Po ponad
miesięcznej żegludze jego trzy małe statki przybiły do jednej z wysp
archipelagu Bahamów, którą Kolumb nazwał San Salwador.
W czasie tej wyprawy podróżnik dotarł także na Kubę i Haiti. Co ciekawe, był przekonany o tym, że odkrył nową drogę do Indii. Na skutek jego pomyłki rdzennych mieszkańców Ameryki nazywa się Indianami.

W październiku 1492 roku Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. Po ponad miesięcznej żegludze jego trzy małe statki przybiły do jednej z wysp archipelagu Bahamów, którą Kolumb nazwał San Salwador. W czasie tej wyprawy podróżnik dotarł także na Kubę
i Haiti. Co ciekawe, był przekonany o tym, że odkrył nową drogę do Indii. Na skutek jego pomyłki rdzennych mieszkańców Ameryki nazywa się Indianami.

W październiku 1492 roku Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. Po ponad
miesięcznej żegludze jego trzy małe statki przybiły do jednej z wysp
archipelagu Bahamów, którą Kolumb nazwał San Salwador.
W czasie tej wyprawy podróżnik dotarł także na Kubę i Haiti. Co ciekawe, był przekonany o tym, że odkrył nową drogę do Indii. Na skutek jego pomyłki rdzennych mieszkańców Ameryki nazywa się Indianami.

W październiku 1492 roku Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. Po ponad
miesięcznej żegludze jego trzy małe statki przybiły do jednej z wysp
archipelagu Bahamów, którą Kolumb nazwał San Salwador.
W czasie tej wyprawy podróżnik dotarł także na Kubę i Haiti. Co ciekawe, był przekonany o tym, że odkrył nową drogę do Indii. Na skutek jego pomyłki rdzennych mieszkańców Ameryki nazywa się Indianami.

Aleksandra Szwagierczak
Nauczyciel informatyki
Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.