X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 3979
Dział: Gimnazjum

Składnia i fleksja - test sprawdzający

........................................
Imię i nazwisko klasa data


Fleksja i składnia – test sprawdzający

1. Określ osobę, liczbę, rodzaj, czas i tryb każdego z czasowników. Jeśli nie jest to możliwe postaw kreskę.

Czasownik Osoba Liczba Rodzaj Czas Tryb
Będą siały
Grał

2. Przekształć podane wypowiedzenia na zdania o konstrukcji biernej, aby uniknąć dwuznaczności.
a) Zarząd firmy powołał zespół specjalistów.
........................................
b) Bazar zastąpił stadion.
........................................

3. Od podany czasowników utwórz i nazwij imiesłowy.
a) Gotować........................................
b) Iść-........................................
........................................

4. Podane liczebniki nazwij ze względu na funkcję.
a) jeden-.................................
b) czworo-...............................
c) piąty-.................................

5. Nazwij podane zaimki ze względu na funkcję i znaczenie.

Zaimek Ze względu na funkcję Ze względu na znaczenie
Ona
Jaki?
Nic

6.Nazwij wszystkie części mowy w podany zdaniu.

a) Niegrzeczny Karol głośno tupał nogami w kościele.
........................................

7.Podkreśl wyrażenia przyimkowe w zdaniach.
a) Wakacje spędziliśmy nad morzem.
b) Szafka stoi obok okna.

8. Nazwij części zdania w podanym wypowiedzeniu. Zaznacz grupę podmiotu i grupę orzeczenia.

Uśmiechnięty chłopiec głośno śpiewał z kolegą w parku.
........................................

9. Podkreśl i nazwij orzeczenie w podanych zdaniach.

a) Michał był grzeczny w szkole. ........................................
b) Mama ugotowała obiad. ........................................

10.Podkreśl spójnik i nazwij podane zdanie współrzędnie złożone.

c) Kasia grała i śpiewała w szkole. ........................................
d) Marcin pojedzie w góry lub zostanie w domu........................................
e) Jestem grzeczna, dlatego mam wzorowe zachowanie...............................

11.Podkreśl i nazwij okoliczniki w podanych zdaniach.
a) Za chwilę pójdę do kuchni pozmywać. ........................................
b) Ola zajrzała do pokoju tylko przez ciekawość. ........................................
c) Wczoraj było tu niezwykle wesoło. ........................................
d) Mimo brzydkiej pogody jutro jadę nad morze. ........................................

12. Podaj przykład zdania:
f) złożonego-........................................
g) pojedynczego nierozwiniętego-........................................
h) współrzędnie złożonego-........................................
i) podrzędnie złożonego-........................................

2. 13. Uzupełnij wykres podanego zdania.
a) Przed laty moja starsza siostra odkryła przy pobliskim drzewie nory wykopane przez krety.

Co zrobiła?

................................ ......................................

Kiedy? Gdzie? Co?
Czyja? Jaka?

.................................. .................... ...........................

................. ..................... Jakie?
Jakim?

.......................
....................

Przez kogo?

.......................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.