X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 3976
Dział: Gimnazjum

Sprawdzian wiadomości z chemii w klasie I - Powietrze i jego składniki

Imię i nazwisko ........................................

1. Powietrze jest rozdzielane na składniki dzięki uwzględnieniu różnic w:
A temperaturze wrzenia jego składników;
B gęstości jego składników;
C wielkości drobin jego składników;
D rozpuszczalności w wodzie jego składników

2. Pod koniec XIX wieku, po raz pierwszy, powietrze udało się skroplić:
A Jędrzejowi Śniadeckiemu i Johnowi Daltonowi;
B Albertowi Einsteinowi i Alfredowi Noblowi;
C Zygmuntowi Wróblewskiemu i Karolowi Olszewskiemu;
D Marii Skłodowskiej-Curie i Piotrowi Curie.

3. Której właściwości nie posiada dwutlenek węgla?
A Powoduje mętnienie wody wapiennej.
B Podtrzymuje palenie wszystkich substancji.
C Bierze udział w procesie fotosyntezy
D Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie.

4. Tlen zawarty w powietrzu nie jest zużywany w procesie:
A oddychania;
B spalania;
C gnicia;
D fotosyntezy.

5. Zawartość tlenu w powietrzu pozostaje, praktycznie biorąc, stała, mimo że jest on stale zużywany w procesach zachodzących w przyrodzie, ponieważ:
A powstaje on ciągle w procesie fotosyntezy;
B dwutlenek węgla rozkłada się na tlen;
C jest substratem w procesach spalania;
D jest wydzielany w procesie oddychania.

6. Powietrze jest często zanieczyszczone różnymi substancjami. Do podstawowych zanieczyszczeń powietrza należą:
A dwutlenek siarki, powstający w wyniku spalania paliw oraz dwutlenek azotu, którego źródłem jest przemysł;
B dwutlenek węgla, powstający w wyniku spalania paliw;
C pyły, których źródłem jest przemysł budowlany i hutniczy;
D wszystkie wymienione wyżej.

7. Podaj przybliżoną zawartość procentową azotu i tlenu w powietrzu:
Azot - ................ Tlen - ..................

8. Spośród wymienionych właściwości wskaż te, które są charakterystyczne dla tlenu
W zwykłych warunkach jest gazem.
Nie rozpuszcza się w wodzie.
Ma charakterystyczny zapach.
Można go skroplić w odpowiednio niskiej temperaturze.
W reakcjach z innymi pierwiastkami tworzy tlenki.

9. Dwutlenek węgla ma następujące właściwości
a) w zwykłych warunkach jest gazem, nie rozpuszcza się w wodzie, jako gaz jest lżejszy od powietrza;
b) może występować tylko jako gaz, rozpuszcza się w wodzie, jego gęstość jest mniejsza niż gęstość powietrza;
c) w zwykłych warunkach jest gazem, rozpuszcza się w wodzie, jako gaz ma gęstość większą niż gęstość powietrza;
d) w zwykłych warunkach jest gazem, który nie bierze udziału w reakcjach chemicznych.

10. Podaj wzór neonu i jego zastosowanie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.