X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39716
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Kim będę, jak dorosnę - poznajemy zawody naszych rodziców. Projekt edukacyjny

PROJEKT EDUKACYJNY

Kim będę jak dorosnę-
poznajemy zawody naszych rodziców

realizowany w grupie 4-latków

nauczycielki
Monika Dej, Edyta Działa

Tomaszów Lubelski 2016 r.
WSTĘP
Głównym powodem powstania projektu była ciekawość poznawcza dzieci, chęć odgrywania ról i naśladowania pracy innych oraz nieświadomość dzieci, gdzie pracują i na czym polega praca ich rodziców i najbliższych członków rodziny. Po przeprowadzonej rozmowie z dziećmi ustaliliśmy listę zawodów, które powinniśmy przybliżyć przedszkolakom. Powiadomiliśmy rodziców o naszych planach i skonstruowaliśmy projekt.
Główny cel : przybliżenie dzieciom wiadomości na temat wybranych zawodów, uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka, wyrabianie w dzieciach etosu pracy, integracja z rodzicami i opiekunami.
Cele szczegółowe:
- wdrażanie do poszanowania pracy ludzi wybranych zawodów;
- poszerzenie zasobu słownictwa o nieznane dotąd wyrażenia związane z określonym zawodem;
- zaangażowanie rodziców i dzieci do przygotowania materiałów potrzebnych podczas spotkania z ekspertem;
- rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego;
- wyrabianie umiejętności współdziałania w grupach;
- przełamywanie nieśmiałości w stosunku do osób obcych;
- rozwijanie umiejętności układania pytań;
- zwiększenie aktywności poznawczej i twórczej dzieci
- poznanie miejsc pracy w najbliższym otoczeniu i udział w wycieczkach do tych miejsc

Planowane osiągnięcia dzieci:
- rozpoznaje i nazywa wybrane zawody;
- wie, na czym polega praca ludzi różnych zawodów;
- wie, jakie korzyści płyną z pracy ludzi;
- wie, jakie przedmioty potrzebne są ludziom wykonującym określony zawód;
- umie współdziałać z kolegami w grupie podczas realizacji programu;
- zna znaczenie nowych wyrażeń związanych z określonym zawodem;
- pokonuje nieśmiałość w określonych sytuacjach; formułuje pytania na określony temat;
- podejmuje próby dyskusji w zespole

Metody:
-metody podające (wykład, pogadanka, dyskusja, opis),
-metody aktywizujące (inscenizacja, metoda sytuacyjna), metody eksponujące (film, sztuka teatralna, ekspozycja, pokaz),
-metody programowe (z użyciem komputera), metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia, metoda projektów).

Formy:
- indywidualne, zespołowe, grupowe, systematyczne spotkania z przedstawicielami poszczególnych zawodów, wycieczki

Środki dydaktyczne:
- gry i układanki, puzzle, rekwizyty, albumy, zdjęcia, nagrania muzyczne, filmy edukacyjne

1. Data rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu:

1 marca 2016r. do 30. 10. 2016r.
2. Opis projektu:
W projekcie będą brać udział dzieci w wieku 4- 5 lat oraz ich rodzice/opiekunowie. Poprzez realizację projektu chcemy umożliwić dzieciom i rodzicom poznanie otaczającej ich rzeczywistości z zupełnie innej strony. Pokazać, że zawód jest nie tylko środkiem do zdobywania pieniędzy, ale może być i pasją, Pragniemy pokazać, że świat jest ciekawy, ma wiele interesujących możliwości.
3. Założenia projektu:
Projekt zostanie realizowany w okresie od 1.03.- 30. 10.2016 r. w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w grupie SMERFY. Projekt zakłada udział dzieci i ich rodziców w liczbie ok. 84 osób.
Zajęcia odbywać się będą w ramach godzin pozadydaktycznych, około 20 minut każde, z wyjątkiem tych, w których uczestniczyć będą eksperci lub wyjścia poza placówkę. Będą one realizowane przez wychowawców pracujących w grupie. Na dany zawód przypadać będą 2 zajęcia. Pierwsze zajęcie będzie miało charakter wprowadzający, gdzie dzieci zapoznają się z danym zawodem. Zajęcia te będą uwzględniały działania z zakresu edukacji społecznej, przyrodniczej, językowej, matematycznej, muzycznej, plastycznej i ruchowej. Szczegółowe informacje na temat planowanych działań, oraz samego projektu zamieszczane będą na stronie internetowej przedszkola. Drugie zajęcie przewiduje również zaangażowanie rodziców/opiekunów w zależności od omawianego zawodu np. pomoc w organizacji zajęć, aktywny udział w zajęciach i wycieczkach oraz wyjściach. Podsumowaniem projektu będzie udział w zajęciach plastycznych nt. „Kim będę, kiedy dorosnę”. Wystawa prac na terenie przedszkola wraz z podsumowaniem udziału w projekcje (zdjęcia: każde zajęcia będą uwieczniane aparatem fotograficznym, prace, opis projektu)oraz prezentacją multimedialną.

4. Rodzaje omawianych zawodów:
1.Farmaceuta
2.Policjant
3. Strażak
4. Restaurator
5. Kosmetyczka
6. Nauczyciel
7. Ogrodnik
8. Pracownik straży granicznej
9. Krawcowa
10. Stomatolog
11. Pielęgniarka
12.Dyrektor
13. Leśnik 14. Kucharz 15. Fryzjer 16. Ekspedientka-sprzedawca

Harmonogram projektu:

l.p. Zadanie Działanie Miejsce Termin,
osoby odpowie-
dzialne
1.
Przygotowanie planu działań i rodzaju zawodów do poznania Opracowanie z dziećmi mapy działania
Sala zajęć
1 marzec
nauczycielki
2.

Zebranie z rodzicami
Przedstawienie rodzicom projektu oraz wytypowanie osób chętnych do bycia „ekspertem” w danym zawodzie Sala zajęć 8 marzec
nauczycielki
3.
Spotkania z „ ekspertami”, wycieczki Cykl zajęć – poznajemy zawody, miejsca pracy Sala zajęć, miejsc pracy Cały czas trwania projektu, nauczycielki
4. Farmaceuta -przyniesienie przez rodziców rzeczy do kącika farmaceuty, utworzenie wspólnie tego kącika, zabawy tematyczne wizyta w aptece Mama Asi- ekspert
5. Kosmetyczka - zajęcie w sali –rozmowa na temat dbania o własną higienę, malowanie twarzy, paznokci,
- założenie kącika kosmetyczno-fryzjerskiego Zajęcie w sali Mama Basi
6. Nauczyciel - zajecie na sali gimnastycznej i na Orliku w Szkole Podstawowej Nr 3 Wycieczka do szkoły Tato Martynki
7. Ogrodnik - spotkanie w sklepie ogrodniczym – rozmawiamy o roślinach i ich uprawie, oglądamy, wąchamy,
- zakładamy „ zielony kącik” w sali,
- sadzimy kwiaty w ogrodzie sensorycznym Wycieczka do sklepu Babcia i mama Maksa
8. Restaurator

- spotkanie z ekspertem w restauracji, zwiedzanie lokalu, właściwe zachowanie się w miejscu publicznym, degustacja galaretki,
- samodzielne przygotowanie kanapek na śniadanie Wycieczka do restauracji Staropolska Dziadek i mama Kuby
9. Strażak - oglądanie wozu strażackiego, rozmowa ze strażakami Wycieczka do Straży Pożarnej Wujek Elizy
10. Policjant
- spotkanie z policjantem, oglądnie pracy policjanta szkolącego psy, Spotkanie w przedszkolu Tato i mama Maćka, Michała
11. Pracownik straży granicznej
- przyglądanie się pracy strażnikom straży granicznej, oglądanie sprzętu, rozmowa z pracownikami na granicy - wycieczka do Hrebennego Tato Elizy
12. Krawcowa
- zajęcie tematyczne – nawlekamy guziki, próbujemy przyszyć guzika Wycieczka do zakładu krawieckiego Mama Huberta
13. Stomatolog - zajęcie poglądowe na temat pracy stomatologa oraz higieny jamy ustnej
-spotkanie w gabinecie ze stomatologiem, przezwyciężanie strachu i lęku Wycieczka do gabinetu Mama Jasia
14. Pielęgniarka
- założenie kącika pielęgniarskiego, zabawy tematyczne zgromadzonymi przedmiotami
Wizyta w przedszkolu pielęgniarki
15. Dyrektor - zajęcie z udziałem Pani Dyrektor, poznanie pracy Dyrektora Wizyta w gabinecie dyrektorskim Dyrektor przedszkola
16. Kucharz -zajęcia z udziałem szefowej przedszkolnej kuchni Wizyta w kuchni przedszkolnej Szefowa przedszkolnej kuchni
17. Fryzjer Zajęcia z udziałem fryzjera,
Stworzenie kącika fryzjerskiego Wizyta w zakładzie fryzjerskim
18. Ekspedientka-sprzedawca Stworzenie kącika imitującego sklep Wizyta w sklepie
19. Zakończenie projektu Zakończenie i podsumowanie projektu.
Wręczenie podziękowań za udział.
Udział w zajęciach plastycznych nt. „Kim będę, kiedy dorosnę”.
Wystawa prac dzieci.

Prezentacja multimedialna w sali gimnastycznej Nauczycielki
z grupy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.