X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39679
Przesłano:
Dział: Przedszkole

W Krainie Tęczy

Scenariusz zajęcia
Prowadząca: Renata Zychowicz
Temat: „ W Krainie Tęczy”

Cele operacyjne:
- zapoznanie ze zjawiskiem powstawania tęczy;
- rozwijanie umiejętności rozpoznawania kolorów i ich nazywania;
- utrwalenie liczebników głównych i porządkowych;
- doskonalenie umiejętności przeliczania kolorów tęczy oraz wskazywania na palcach;
- doskonalenie umiejętności prawidłowego odczytania wskazanego
przez nauczyciela kodu;
- rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego;
- zachęcenie do dzielenia się swoimi doświadczeniami;
- zachęcenie do eksperymentowania;

Metody:
- słowne: rozmowa, pogadanka, wyjaśnienia, objaśnienia;
- czynne: zadań stawianych do wykonania;
- oglądowe: pokaz, demonstracja, doświadczenie, eksperyment;

Formy:
- indywidualna;
- grupowa;
- zespołowa;

Środki dydaktyczne:
- kolorowe paski papieru;
- kartoniki z odpowiednią Liczbą oczek;
- pojemniki farb z wodą;
- farby w kolorach;
- ryż w kolorach tęczy;
- muzyka relaksacyjna z nagraniem;

Przebieg zajęcia:
1.„Powitanie kolorów” – zabawa integracyjna kołowa z wykorzystaniem kolorowych piłeczek
-Witam wszystkie dzieci, które mają piłeczki w kolorze...
(wybrane dzieci umieszczają piłeczki w wyznaczonym miejscu w kole)
2. Rozwiązanie zagadki będącej wprowadzeniem do tematu zajęcia;
- rozmowa z dziećmi na temat kolorowego zjawiska na niebie jakim jest tęcza;
- wskazanie ilustracji tęczy; - omówienie ilustracji, rozmowa na temat indywidualnych doświadczeniach dzieci, kto widział tęczę, jakie ma kolory, kiedy możemy ją zobaczyć;
– nazywanie i wskazywanie kolorów; przeliczanie kolorów tęczy;
3. „Historia tęczy” wysłuchanie opowiadania nauczyciela z wykorzystaniem emblematów (kolory – plamy, słońce, chmura, niebieski karton – niebo, gotowa tęcza;
- rozmowa na temat treści opowiadania;
- próba odpowiedzi na pytania nauczyciela : „jakie kolory się pokłóciły i dlaczego, „czy miały rację”, „kto się smucił”, „Kto im pomógł i w jaki sposób”, „co wy byście doradzili kolorom, aby się nie kłóciły”, „który z kolorów pokłócił się pierwszy”;

( historia na podstawie książki pt. „Mądrość serca”, (red. M. Porębskiej i A. Sujka);

4. „Kolorowy most na niebie” zapoznanie dzieci ze zjawiskiem powstawania tęczy;
- przeprowadzenie doświadczenia z pomocą farb plakatowych i szklanego naczynia;
- wprowadzenie, powtarzanie za nauczycielem kolorów podstawowych i pochodnych;
5. „Bawimy się kolorami na łące” zabawa ruchowa przy muzyce instrumentalnej – wykorzystanie emblematów motyli, kartoników z liczbami oczek;
6. „Tęcza” wykonanie pracy plastycznej- odzwierciedlenie w formie plastycznej wyglądu zjawiska tęczy z wykorzystaniem kolorowych krążków wg wskazanego przez nauczyciela kodu;
- wykorzystanie wcześniej zabarwionego ryżu do naklejania na sylwetę tęczy z zachowaniem odpowiednich kolorów;
- wspólna ocena prac, zorganizowanie wystawki prac;
7. Zakończenie zajęcia – zabawą „Iskierka”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.