X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39666
Przesłano:

Innowacja pedagogiczna - Z przyrodą za pan brat

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
organizacyjno-metodyczna
Imię i nazwisko autora:
Justyna Głowacka

Temat innowacji:
,,Z przyrodą za pan brat”

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 w Koninie
Przedmiot: Przyroda
Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna
Data wprowadzenia: wrzesień 2018r
Data zakończenia: czerwiec 2019r

Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są uczniowie pięciu klas 4. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2018/19 Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych (jako element godziny lekcyjnej)

Niniejsza innowacja ma na celu poszerzanie wiedzy przyrodniczej poprzez:
• wykorzystanie elementów koncepcji ,,outdoor education”,
• przeprowadzanie doświadczeń przyrodniczych (także na podstawie metodologii IBSE)
• prowadzenie obserwacji ,
• korzystanie z różnorodnych środków multimedialnych,
• obcowanie z naturalnymi środowiskami przyrodniczymi,
• lekcje w ogródku szkolnym ( np. sadzenie drzew, roślin zielnych, orientowanie mapy, praca z kompasem itp.)
• udział w zajęciach odbywających się np. w gospodarstwie pszczelarskim, nadleśnictwie, Elektrowni, w lesie , na łące itp.
• tworzenie lapbooków przyrodniczych,
• zbieranie informacji i wykonywanie zadań związanych z kalendarium przyrodniczym ( prezentacja na korytarzu szkoły)
. udzial uczniów w konkursach przyrodniczych szkolnych ( forma quizizz) oraz pozaszkolnych.

Motywacja wprowadzenia innowacji:
Innowacja „Z przyrodą za pan brat” jest moją odpowiedzią na zainteresowania dzieci światem otaczającej przyrody, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego.
Na podstawie obserwacji oraz wieloletniej pracy w Szkole Podstawowej nr 3 -zauważyłam, że uczniom najbardziej brakuje poznawania świata przez samodzielne doświadczenia, badania, bezpośredniego poznawania poszczególnych ekosystemów w ich naturalnym środowisku . Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba zaspokojenia potrzeby badawczej i poznawczej dzieci.

Ma ona zachęcać i motywować uczniów do :
 zagłębiania się w tajniki wiedzy przyrodniczej,
 zadawania pytań,
 szukania odpowiedzi,
 rozwiązywania problemów,
 do samodzielnego podejmowania działań przyrodniczych,

Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)
Uczniowie:
• Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny
• Wykorzystują możliwości jakie daje nauka metodą outdoor
• Mają możliwość poznawania życia przyrodniczego w naturalnych środowiskach
• Uczą się samodzielności, twórczego myślenia, obcowania z naturą, krytycznego myślenia

Ewaluacja
W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:
- ankietę dotyczącą zajęć outdoor
- rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami,
- rozmowy z rodzicami.
Analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy.

Co to jest outdoor i IBSE ?
Outdoor -odnosi się do szerokiego spektrum edukacyjnych działań na świeżym powietrzu. ,,Outdoor education” jest podejściem z grupy tzw. teorii inspirowanych naturą, rozszerzających miejsca uczenia się o przestrzenie przyrodnicze. Różni się od tradycyjnej edukacji większym naciskiem na: doświadczenia, spontaniczność zachowania, samodzielną aktywność, kształtowanie postaw krytycznych, poprawia interakcje społeczne, a także zwiększa poznawcze możliwości. ,,Outdoor education ‘’pozwala uczniom ponadto na wchodzenie w bezpośrednie interakcje ze środowiskiem. To nie tylko aktywność poza budynkiem szkoły, ale edukacja o przyrodzie i dla środowiska, o tym, jak o nie dbać, a także edukacja kształtująca miłość do natury.
Źródło : https://brjk.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0007/343960/Klichowska-Pre-Service-outdoor-education.pdf

IBSE--nauczanie przez dociekanie , odkrywanie, badanie-edukacja przyrodnicza oparta na badaniu. Osadzenie w kontekście znanych, codziennych zjawisk , doświadczenie interdyscyplinarności , stawianie pytań i problemów ,samodzielne (autonomiczne) uczenie się ,współpraca w grupie.IBSE daje zgodę na błędy, uczy na błędach rozwija kompetencje społeczne – komunikację interpersonalną, odpowiedzialność ,rozwija kompetencje językowe – prezentowanie wyników, dyskusja/publiczny przekaz informacji ,rozwija kompetencje osobowe – umiejętność samooceny.Realizacja zadania badawczego metodą IBSE nie przewiduje rezultatu , każdy wynik jest dobry, ponieważ prowadzi do dyskusji i wymiany myśli , realizacja podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych , nacisk na kształcenie umiejętności :bada, obserwuje, formułuje, analizuje...
Źródło http://www.ack.fais.uj.edu.pl/documents/97137412/c08fb2f1-d5c9-4067-acce-f41c810673e3

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.