X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39664
Przesłano:

Krzyż kluczem do Nieba. Konspekt katechezy dla klasy V

KONSPEKT KATECHEZY DLA KLASY VB
Prowadząca: Czesława Piontek
Temat: Krzyż kluczem do Nieba.

Cele ogólne;
Uświadomienie uczniom, że Jezus umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
Kształtowanie w uczniach postawy szacunku do krzyża.
Uświadomienie uczniom, że każdy podjęty w życiu trud ma sens.
Uświadomienie uczniom,że swoimi grzechami przybijamy Pana Jezusa do krzyża i zamykamy przed sobą Niebo.
Cele szczegółowe: / po lekcji uczeń:/
umie – powiedzieć, że Jezus cierpiał i umarł za nasze grzechy,
rozumie – że grzech oddala nas od Boga i należy podjąć pracę nad sobą,
potrafi – uszanować symbol chrześcijaństwa jakim jest krzyż.
Środki:
1. Różne rodzaje kluczy i krzyży
2. Dwie belki, gwoździe i młotek
3. Pocięte kartki
4. Mapa z Drogą krzyżową.
5. Treść aklamacji
6. Karteczki z piosenką.
Metody:
1. Pogadanka,
2. Praca indywidualna
3. Mini wykład
4. Prezentacja multimedialna
5. Pismo Święte.
6. Piosenka

Przebieg lekcji
Modlitwa
Sprawdzenie obecności.
Powtórzenie poprzedniej lekcji o Wielkim Poście.
Wprowadzenie i podanie tematu.
Katecheta pokazuje klucze, prosi uczniów aby spróbowali otworzyć drzwi jednym z nich. (Nie da się, my dzisiaj poszukamy takiego klucza, który pozwoli nam otworzyć najważniejsze drzwi czyli Niebo).
Katecheta pokazuje różne krzyże, opowiada o symbolice krzyża,odwołując się do doświadczeń dzieci, rozpoczyna rozmowę o krzyżu, poruszając temat męki i śmierci Pana Jezusa i prosi uczniów aby narysowali w zeszycie krzyż.
Odkrywanie wezwania Bożego:
Pan Jezus dźwigał ciężki krzyż chociaż był niewinny. Cierpiał bo ludzie tego chcieli. Bo ludzie wybrali zło- grzech. Każdy mój grzech przybija Pana Jezusa do krzyża dodaje mu cierpienia.
AKTYWIZACJA I
Uczniowie, wypisują na małych karteczkach przykłady grzechów, z dwóch belek zbijamy krzyż uczniowie podchodzą i symbolicznie przybijają te grzechy do krzyża.

Odczytanie fragmentu Ewangelii św. Łukasza o śmierci Pana Jezusa .( analiza tekstu)
Katecheta zwraca uwagę, że Jezus przez mękę i śmierć potem zmartwychwstanie pojednał ludzi z Bogiem i otworzył nam drogę do Nieba. A ja przez swoje grzechy tę drogę zamykam.
Katecheta podsumowując, zwraca uwagę, że Pan Jezus pragnie byśmy myśleli o tych wydarzeniach. Dlatego w każdej mszy św. słyszymy słowa, które świadczą o naszej wierze.
Katecheta odczytuje treść aklamacji :
Głosimy śmierć Twoją Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
Jeżeli chodzę do kościoła, nie wstydzę się swojej wiary, wiem,że Jezus umarł z miłości do mnie to szanuję krzyż, który jest symbolem chrześcijaństwa i podejmuję pracę nad sobą.( próbujemy wyciągnąć gwoździe jest ciężko) Tak ciężko jest podjąć pracę nad sobą.
AKTYWIZACJA II
Uczniowie wypisują przeciwieństwa zapisanych wcześniej grzechów i przypinają je na tablicę. Prezentacja na podstawie pieśni „ Nie zdejmę krzyża z mojej ściany”.
po zakończeniu uczniowie otrzymują tekst piosenki, wklejają do zeszytu pod narysowanym na początku krzyżem.

Zastosowanie w życiu
Zastanowię się nad swoim postępowaniem, nad tym co zrobić by być bliżej Pana Jezusa i Nieba.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.