X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39657
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Kształtowanie gotowości do nauki czytania, pisania i liczenia - scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6- latków

Temat: Krzyżówka 6- latka - kształtowanie gotowości do nauki czytania, pisania i liczenia. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania krzyżówki .
Rodzaj zajęć: Mowa z elementami przyrody, zajęcia plastyczno- konstrukcyjne
Data: 13.03.2019 r.
Cel główny: kształtowanie gotowości do nauki czytania, pisania i liczenia
Cele ogólne :
• Wspieranie dziecka w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w przygotowaniu do czytania
.• Rozbudzanie zainteresowań czytaniem.
• Rozwijanie wśród dzieci zainteresowań książką.
• Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nabywaniu i rozwijaniu umiejętności czytania.
• Systematyczne wprowadzanie dziecka w świat liter
Cele szczegółowe:
Dziecko:
•dzieli słowa na sylaby,
•wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
•łączy sylaby, głoski w słowa;
•wyszukuje określone litery wśród innych;
•układa proste wyrazy z liter i potrafi je odczytać;
•kreśli znaki literopodobne i litery;
•przelicza litery w wyrazach;
•kreśli litery na różnorodnej powierzchni;
•estetycznie posługuje się materiałem ;
•odwzorowuje kształt danej litery za pomocą kreatywnych drucików;

Formy pracy:
•z całą grupą;
• indywidualna ;

Środki dydaktyczne: szablon krzyżówki, kartoniki z literami, ilustracje, kreatywne druciki , szablon ryby, papierowe rolki, klej, mazaki

Metody :
•metody czynne: zadania stawiane do wykonania, ćwiczenia utrwalające;
•metody słowne: rozmowa kierowana, objaśnienia;
•metody oglądowe: pokaz ilustracji, własny przykład, naśladowanie;

Przebieg zajęć:
1.Powitanie
2.Nauczyciel prosi dzieci, by odszukały swoje karteczki z imionami i przykleiły do ściany, przeliczyły karteczki i dzieci, dokonały analizy i porównania ilości karteczek i ilości dzieci obecnych na zajęciach.
3.Nastepnie nauczyciel zaprasza dzieci do zabawy w rozwiązanie dużej krzyżówki przygotowanej na tablicy.
4.Nauczyciel prosi kolejno poszczególne dzieci o wylosowanie jednej ilustracji , nazwanie postaci, głoskowanie wyrazu, podzielenia go na sylaby;
5.Dzieci wyszukują poszczególne litery , składają w wyraz, przeliczają litery w wyrazie i wywieszają kartoniki z literami w odpowiednim miejscu na tablicy.
6.Z utworzonych wszystkich wyrazów dzieci wspólnie z nauczycielem wyszukują ponumerowanych liter i układają hasło.
7.AKWARIUM- przeliczają litery w wyrazie, głoskują, dzielą wyraz na sylaby;
8.Dzieci podejmują próbę wytłumaczenia znaczenia wyrazu hasła, wyszukują wśród ilustracji odpowiednich ilustracji
9.Nastepnie nauczyciel zaprasza dzieci do stolików z przygotowanymi tackami z materiałem sypkim i prosi o kreślenie poszczególnych liter z hasła z krzyżówki.
10.Nauczyciel zaprasza dzieci na dywan i prosi, by dowolną literę z hasła wykonały z kreatywnego drucika.
11.Zabawa ruchowa „Rybki i rekin”
12.Część plastyczna „Rybka ”. Zadaniem dzieci jest poskładanie kolorowych kółek na pół, wg. średnicy koła i przyklejenie ich jako łusek do szablonu rybki.
13.Porządkowanie stanowisk pracy
14.Podziękowanie za udział i zakończenie zajęć.

Opracowała Iwona Świrska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.